Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761029-37907S1

Date of Document: 1998-01-19

گزارش قرن - 1900 2000 رزمندگان فرانسوي پاريس را آزاد كردند ژنرال دوگل به همراه شخصيتهاي عاليرتبه فرانسوي در طاق بستان ميدان اتوآل پاريس 1944 25 اوت پس از چهار سال اسارت و تحقير و زندگي مشقت بار در زير يوغ بيگانه، سرانجام براي پاريس وپاريسيها روزي كه ژنرال دوگل آنهمه وعده اش را مي داد فرا رسيد و پايتخت فرانسه توسط رزمندگان فرانسوي از اشغال آلمانها آزاد شد. روز شكوهمندي بود براي زن و مرد و پير و جوان كه اشك شوق برچشم و لبخند پيروزي برلب، شاهد پائين كشيدن پرچمهاي صليب شكسته آلمان نازي از فراز برج ايفل و طاق نصرت اتوآل و بناهاي معروف ديگر پاريس شدند وبار ديگر پرچمهاي سه رنگ ميهن خود را همه جا دراهتزاز ديدند. ژنرال لكرك بر روي تانك مقدمات آزادي پاريس از 14 ژوئيه گذشته توسطرزمندگان جنبش مقاومت فرانسه و شهروندان جان به لب رسيده پاريس تدارك ديده شده بود و همه پيش بيني مي كردند كه بزودي دوران سياه سلطه نازيها براين شهر به سر خواهد آمد. با پياده شدن قواي متفقين در نرماندي و پيشروي آنها به سوي داخل فرانسه، رزمندگان ارتش مخفي مقاومت با شور و هيجان تازه خود را آماده مي كردند كه در يك نبرد نهائي با اشغالگران درگير شوند و با بسيج همگاني مردم و بدون كمك قواي انگليس و امريكا، آلمانها را از پاريس بيرون برانند. مردم پيروزي را جشن مي گيرند خيزش ملي پاريس روز 10 اوت با اعتصاب همگاني لكوموتيورانها آغاز شد و سپس افراد پليس وكاركنان مترو دست از كار كشيدند. جوانان در خيابانها دست به تظاهرات ميهني زدند و ماموران اس اس 35 نفر را درجا تيرباران كردند. پنج تظاهر كننده ديگر هم در برابر مقر سازمان گشتاپو در پاريس به قتل رسيدند. از نيمه ماه اوت روزنامه هاي طرفدار حكومت ويشي كه از همكاري با آلمان حمايت مي كردند، انتشار خود را متوقف ساختند، زيرا مردم به جاي خريد و مطالعه، آنها را آتش مي زدند. در عوض روزنامه هاي مخفي و ممنوع جنبش مقاومت كه قبلا حتي خواندن آنها مجازات سنگين داشت، در انواع گوناگون و به تعداد زياد علنا در معابر و خيابانها عرضه مي شد و دست به دست مي گشت. روز 17 اوت خبر رسيد كه آلمانها از شهراورلئان بيرون رانده شده اند و روز بعد شهر شارتر نيز سقوط كرد. در پاريس، اعلاميه اي به امضاي سرهنگ رولتانگي يكي از فرماندهان ارتش مقاومت، همه شهروندان را به بسيج و قيام براي طرد آلمانها فرا مي خواند و در اعلاميه هاي ديگر، اتحاديه هاي كارگري خواهان اعتصاب عمومي و پيوستن كارگران به صفوف رزمندگان ضدآلماني بودند. در 19 اوت افراد پليس الحاق خود را به رزمندگان جنبش مقاومت اعلام كردند و مركز پليس پاريس رادر اختيار گرفتند. سپس اعلاميه كميته مركزي جنبش مقاومت پاريس و شوراي ملي ارتش مخفي فرانسه همه مردم را به قيام عليه آلمانها فرا خواند. جمعيت كثيري به خيابانها ريختند و شروع به سنگربندي وايجاد راهبندانها كردند و افراد مسلح جنبش مقاومت با سربازان آلماني درگير شدند. اوت 20روز مركز فرمانداري و شهرداري پاريس به تصرف پارتيزانهاي فرانسوي درآمد وشابان ولماس ژنرال ارتش مخفي و فرمانده رزمندگان تواقفنامه اي پاريس، را مبني بر متاركه جنگ با ژنرال فون شوليتتز فرمانده قواي آلمان در پاريس امضاء كرد. اين فرمانده از سوي هيتلر دستور داشت كه قبل ازتخليه شهر آنرا آتش بزند و همه جا را به ويراني بكشد، اما از اجراي اين دستور سرپيچي كرد و خود رابه رزمندگان فرانسوي تسليم نمود. با وجود اين افراد اس اس و تعدادي از سربازان و نفرات قواي زرهي آلمان حاضر به تسليم نبودند و تا يكي دو روزپيكارهاي شديد خياباني در پاريس ادامه داشت وپارتيزانهاي فرانسوي موفق به غلبه برقواي زرهي آلمان نمي شدند. روز 23 اوت لشگر زرهي فرانسه آزاد به فرماندهي ژنرال لكلرك كه همراه متفقين در نرماندي پياده شده و شروع به پيشروي كرده بودند، به حومه پاريس رسيدند و به فرمان لكلرك حمله نهائي را براي تصرف پاريس آغاز كردند. با ورود تانكها و ارابه هاي جنگي لشگرزرهي فرانسه آزاد كه ژنرال لكلرك خود در پيشاپيش آنها سوار بريك تانك در خيابانها حركت مي كرد، آخرين هسته هاي مقاومت قواي آلمان شهر را ترك گفتند و زنگهاي كليساها درسراسر پاريس به نشانه پيروزي به صدا درآمدند. روز 25 اوت از سربازان ارتش رايش در پاريس اثري نبود و در ميان شور و هيجان عمومي ژنرال دوگل قدم به پايتخت آزاد شده فرانسه گذاشت و در مقابل اين درخواست مردم كه جمهوري جديد فرانسه را اعلام كند، گفت: نيازي به اعلام مجدد نيست چون جمهوري فرانسه همواره وجود داشته و خواهد خوشوقتي من داشت از اين است كه پاريسيها شهرشان را خودشان آزادكردند و محتاج كمك ديگران نشدند. قلمزن پرنده ناپديد شده است آنتوئين دوسنت اكزوپري 1944 31 ژوئيه آنتوئين دوسنت اكزوپري افسر خلبان فرانسوي كه درعين حال نويسنده معروفي بود و به قلمزن پرنده شهرت داشت، از امروز صبح ناگهان ناپديد شده است و به رغم تلاشهاي فراوان، خبري از او در دست نيست. وي از جزيره كرس به قصد شهرگرنوبل پرواز كرده بود، اماچون چند ساعت پس از موعد مقرر به مقصد نرسيد و خبري هم از او به دست نيامد، اين گمان قوت گرفت كه يابه وسيله شكاريهاي آلماني سرنگون شده و يا به علل نامعلوم ديگر به دريا سقوط كرده در است تمام مدت امروز چند فروند هواپيماي متفقين در تجسس هواپيماي گمشده بودند، اما اثري از آن تاكنون به دست نياورده اند. سنت اكزوپري يكي از پيشگامان هوانوردي در جهان بود و 44 سال از عمرش مي گذشت. در 21 سالگي گواهينامه خلباني كشوري و سال بعد گواهينامه خلباني نظامي رادريافت كرد و اولين خلبان فرانسوي بود كه مسافت تولوز در فرانسه تا مراكش را در يك پرواز يكسره پيمود و سپس از فراز اقيانوس اطلس جنوبي عبور كردو خطوط پست هوائي ميان سه قاره اروپا، افريقا وامريكاي جنوبي را بنيان نهاد. كتابي كه در سال به 1930عنوان پست جنوب منتشر كرد يادآور خاطراتش ازاين پروازهاي خطرناك اوليه است. در كتاب ديگرش به عنوان پروازهاي شبانه ماجراهائي را كه در سلسله جبال آند در امريكاي جنوبي اتفاق افتاد و وي موفق به نجات دوستش شد شرح مي دهد و مقدمه اي ازآندره ژيد نويسنده سرشناس فرانسوي براين كتاب، به اشتهارآن افزوده است. دو كتاب ديگرسنت اكزوپري به عناوين سرزمين مردان وپرنس كوچولو نيز از آثارموفق او محسوب مي شوند.