Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761028-37847S1

Date of Document: 1998-01-18

ضرورت حمايت از صنايع قند و شكر در شماره 1408 /8/76 24روز پيرامون افزايش بهاي قند و شكر مطلبي چاپ شده بود كه بخشي از واقعيت را نشان مي داد كه موجب تشكر است اما يادآور مي شود كه تنها افزايش بهاي چغندر موجب بالا رفتن نرخ قند و شكر نيست. در سال 75 بهاي هر دلار براي لوازم يدكي از 750 ريال به حدود 4000 ريال افزايش داده شد و قيمت سوخت مصرفي كارخانه تادرصد 130دستمزد حدود 30 درصدو بهره هاي بانكي تا 24 درصد افزايش يافته است در نتيجه نرخ تعيين شده از طرف سازمان حمايت از مصرف كننده كمتر از رقم استحقاقي است و به همين علت هم اثر آن در بورس ملاحظه مي شود كه بهاي سهام قند تا حد يك پنجم سال 74 كاهش يافته است. در تمام دوران گذشته هميشه مصرف قند و شكر كشور دو برابرتوليد بوده است كه در اثر عدم توجه به اين صنعت مفيد كه مشترك كشاورزي و دامداري است توليد به يك سوم مصرف تنزل كرده است و به اين ترتيب خوراك دام نيز كه حدود 300 هزار تن همه ساله توليد مي شد به هزار 200 تن رسيده است. خسارات ناشي از اين بي توجهي موجب عدم سرمايه گذاري وفرسودگي كارخانه ها شده است، به طوري كه مدت بيست سال است هيچ كارخانه جديدي احداث نشده در حالي كه 25 ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده شده و حداقل نيازمند احداث پنج كارخانه باظرفيت پنج هزار تن هستيم. انجمن صنفي كارخانه هاي قند وشكر ايران