Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761028-37843S1

Date of Document: 1998-01-18

پاسخ مسئولان توضيحات شركت شيلات در پاسخ به يك نامه به اطلاع مي رساند در روزنامه همشهري شماره 1433 مورخ /9/76 23يكشنبه مطالبي تحت عنوان ناگفته هايي درباره صيادان ماهيان خاوياري درج شده لذا است خواهشمنداست دستور فرماييد نسبت به توضيح شيلات ايران دراين خصوص اقدام لازم معمول گردد. شيلات ايران در راستاي حفظ و بازسازي ذخاير درياي خزر اقدامات گسترده اي جهت توسعه و بهره برداري پايدار وهمچنين رفاه حال صيادان سخت كوش اين منطقه انجام داده است. با توجه به زمان فعاليت 10 ماهه صيادان در طول سال و اينكه در مجموع صيد انواع گونه هاي تجارتي ماهيان خاوياري به طور متوسطه روزانه كمتر از 20 قطعه بوده و در كل حوزه فعاليت صيد ماهيان كمتر از 100 قطعه در روز مي باشد آمار صيد نشان مي دهد اظهارات مطرح شده كذب و فاقد استدلال كارشناسي چنانچه مي باشد صدها و هزاران ماهي مرده در كنار سواحل مشاهده شود با احتساب 10 ماه فعاليت صيد ماهيان خاوياري اين رقم به حدود 300 هزار قطعه خواهد رسيد و اين ميزان ماهي بيش از 5 برابر كل صيد ماهيان خاوياري در كل سواحل آبهاي درياي خزر خواهد شد. به طور كلي تمهيدات شيلات در سالهاي اخير با افزايش جدول خريد حق العمل شركت، در اختيار گذاشتن آلات وادوات صيد به طور رايگان بوده است. شركت سهامي خاص وحدت يكي از شركتهاي پيمانكار ( خصوصي ) صيد ماهيان خاوياري بوده كه به لحاظ قانوني پرداخت حق بيمه و بازنشستگي آن تابع ضوابط تامين اجتماعي است و طبق مدارك تاكنون موارد قانوني و پرداخت حق بيمه اعضاء از طرف هيات مديره شركت مذكور انجام شده است و مسئوليت ها در اين خصوص به عهده هيئت مديره اين شركت مي باشد. همچنين در زمينه سهميه گوشت صيادان ماهي، طبق مصوبه شيلات ايران از قرار هفته اي 3 كيلومي باشد كه كماكان ادامه دارد و به قيمت مصوب بسيارنازل كيلوئي ( ريال ) 1100 تحويل صيادان مي شود. در پايان از آن جريده و روزنامه محترم براي بازديد از مراكز شيلاتي منطقه دعوت به عمل مي آيد تا از نزديك با واقعيات و دستاوردهاي شيلات ايران آشنا شوند تاغيرواقعي بودن اطلاعاتي كه به ايشان انتقال داده شدمحرز گردد. روابط عمومي و بين الملل شيلات ايران جوانب امر رعايت شده است در پاسخ شرح مندرج در شماره 1425 /9/76 15مورخ تحت عنوان نگراني كارشناسان حفاظت محيط زيست زنجان ازصدور مجوز شكار آهو در دشت سهرين به اطلاع مي رساند: كارشناسان محيط زيست زنجان ضمن تسليم اعتراضيه اي در خصوص انتشار اين خبر از زبان آنان اعلام كرد ضمن تكذيب مطالب چاپ شده اعلام مي دارد صادركننده مجوزجميع جهات را در نظر داشته و عدم آگاهي نگارنده ازمطالب توسط هر شخصي هم باشد كاملا ملموس است چراكه فصل شكار حتي قبل از وقت جفتگيري است چه رسد به زمان زاد و ولد. روا نيست با درج مطالب زحمات ناآگاهانه، پرسنل محيط زيست به هدر رود. قابل ذكر است گيلان زيستگاه آهو ندارد تا آهوي دشت سهرين به آنجامنتقل گردد. مديركل حفاظت محيط زيست استان زنجان بي احترامي به حرفه پزشكي است عطف به مطلب مندرج در صفحه ايستگاه تحت عنوان درد دندان يا درد پول در /8/76 20تاريخ در آن جريده لازم است موكدا به استحضار برساند كه درج اين گونه مطالب خلاف واقع و مغرضانه از طرف فرد يا افرادغيرمسئول در آن جريده كه مورد توجه و علاقه عموم مردم ميهنمان مي باشد، جز بي احترامي به حرفه مقدس پزشكي ودندانپزشكان معتمدي كه در خدمت جامعه و نظام اسلامي هستند نمي باشد. به نظر مي رسد كه شئونات مسئولين و گردانندگان محترم جرائد كشور جمهوري اسلامي مان ايجاب مي كند كه نظارت بيشتري در كيفيت و محتواي مطالب منتشر شده نموده و در انتخاب افراد مسئول در بخشهاي مربوطه كه يقينا نقش موثر در اعتبار روزنامه در انظار عموم و اعتماد خوانندگان دارد بنمايند. رئيس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي