Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761028-37823S1

Date of Document: 1998-01-18

كتابخانه معارف سير تكامل عقل نوين نوشته: هرمن رندال / ترجمه: ابوالقاسم پاينده / انتشارات علمي و فرهنگي / چ دوم 1376 / قطع وزيري / دو جلد - 2000 /صفحه 784 تومان سير تكامل عقل نوين، در مجموعه فعاليتهاي ترجمه اي كه مرحوم پاينده انجام داده بود، اثري ويژه و ممتاز محسوب همگان مي شود با ترجمه قرآن مجيد، نهج الفصاحه، تاريخ طبري و.. از اين مترجم و نويسنده پركار آشنايي دارند، اما سنخ ديگر كار او فقط در ترجمه اثر هرمن رندال قابل ملاحظه در است اين اثر، ويژگيهاي انديشه اروپايي ازآغاز قرون وسطا تا روزگار معاصر موردتحقيق و تحليل قرار داده شده است. مجموعه مستندات و منابع اثر از يك سو، و كيفيت تدوين و تبويب فصول آن از سوي ديگر، اين كتاب را در زمره آثار خواندني در نوع خود قرار مي دهد. اين اثر در حقيقت تاريخ انديشه ها و علوم و مذاهب و تمدنهاست كه راز و رمز انقلابهاي سياسي و علمي واقتصادي و صنعتي را براساس بنيادهاي آن مي گشايد و به ويژه تحليلهاي درخشان آن درباره تحول ايمان و آثار مذهبي بسيارجذاب و پرشور است. تحول ايمان مسيحي ازشكل مدرسي آن به كلام و ايمان جديد، در اين كتاب با دقت و وسواسي بسيار پي گرفته ومورد بحث قرار داده شده است. رشد ادبيات ادبيات باستان اروپا نوشته: ه -. مونرو چادويك و ن. كرشاو چادويك / ترجمه: دكتر فريدون بدره اي / علمي و فرهنگي / چاپ اول 1376 / قطع وزيري / 820 صفحه / تومان 1900 كتاب رشد ادبيات، در واقع پاسخگوي اين پرسش است كه اصول و قوانين عام حاكم برادبيات كدام اند و چگونه مي بايد آنها را؟ فهميد نويسندگان براي پاسخ به اين به پرسش، بررسي تطبيقي ادبيات جهان در مرحله آغازين آن، يعني دوران ماقبل نوشتار (به ويژه عصر ادبيات پهلواني ) پرداخته اند. حاصل مطالعات گسترده اين دو نويسنده، اثرعظيم و جهاني ايشان، يعني رشد ادبيات است. كتاب حاضر مجلد اول از اين كتاببزرگ مي باشد. در جلد دوم; ادبيات شفاهي روسي و يوگسلاوي، ادبيات باستاني هند وعبري را تحليل كرده و در مجلد سوم; ادبيات شفاهي اقوام ترك و تاتار واقوام پلوپونزيايي و برخي اقوام آفريقايي گردآمده است. اين اثر با ضمائم و برخي پي نوشتهايش، قريب به نيم قرن است كه درشمار كلاسيكهاي نقد ادبي جهان قرار دارد. دين شناسي معاصر مجيد محمدي / چاپ /اول 1374 قطع رقعي / 380 صفحه / قيمت تومان 1200 دوران معاصر ايران را بايد دوران جوانه زني تحقيقات ديني با روشهاي علمي ومسئله شناسانه ناميد. چرا كه از يك سوتحولات سياسي و اجتماعي مبتني بر دين ونارضامنديها و رضامنديها اذهان بسيار را به تعميق انديشه ها و باورها تحريك كرده است و از سوي ديگر برخي رشته هاي مطالعات سنتي از كارآيي لازم در صحنه عمل برخوردار نبوده اند; به نحوي كه نمي توان همه مسائل و مباحث موجود را در چارچوب آنها دنبال كرد. اين واقعيات به دو نتيجه انجاميده است - 1 ترجمه آثار روزآمدتر در مورد دين و تحولات ديني - 20 روي آوردن به مطالعه دين و اديان به طور كلي، تاريخ اديان، فلسفه دين و مطالعات موضوعي در مقولات مربوط به دين. دين شناسي معاصر، پس از طرح سه مقدمه درباره پيش فرضها و كاستيها، صورت و بالاخره محتواي اين پژوهش، به طرح نظرگاههاي دين شناسانه شش تن از متفكران عرصه فكر ديني پرداخته. اين مطالعه از ميرزاي نائيني آغاز و تا سالهاي نزديك به ما تداوم يافته و آثار دين شناساني همچون شريعتي، مطهري و.. مورد تحليل و نقد قرارگرفته است. شرح مثنوي جزو دوم از دفتر دوم استاد دكتر سيدجعفر شهيدي / علمي و فرهنگي / چاپ اول 1376 / قطع: وزيري / 782 صفحه / 1000 تومان شرح مثنوي استاد شهيدي كه در واقع دنباله شرح ناتمام استاد علامه بديع الزمان فروزانفر است، نوعي شرح پايه اي براي درك ابيات و اغراض و مشكلات مثنوي استاد معنوي است شهيدي با اين شرح، مبداءمطمئني براي فهم مثنوي ايجاد كرده و به ويژه دانشجويان را از طريق مرجعي مطمئن به عالم پهناور مثنوي مي كشاند. اين شرح بي گمان يكي از برترين شروح مثنوي است كه در كنار شرح نيكلسون مي تواند راهگشا باشد. با چاپ اين مجلد، شرح سرتاسر دفتر دوم نيز به پايان رسيده و اميدواريم هرچه زودتر شاهد به پايان آمدن شرح دفتر ششم نيز باشيم. بخشي از تفسيري كهن به پارسي اثر مولفي ناشناخته (حدود قرن چهارم هجري ) / تصحيح و تحقيق: دكتر سيدمرتضي آيه ا.. زاده شيرازي / مركز فرهنگي نشرقبله و دفتر نشر ميراث مكتوب / چاپ اول 1375 / قطع وزيري / زركوب يا روكش / 360 صفحه / 1700 تومان اثر حاضر تفسيري است ادبي و از منابع ارزنده زبان فارسي به شمار مي رود. ازآنجا كه آغاز و انجام نسخه مفقود تاريخ شده، قطعي تاليف و نام مولفش نامعلوم است. اما با توجه به شيوه كلي نگارش وهمساني آن با آثار مثنوي قرنهاي اوليه، به ويژه گونه هاي زباني منطقه خراسان، مي توان حدس زد كه اين تفسير در حوزه هرات تاليف يافته و تاريخ تاليف آن حدود قرن چهارم و اواخر قرن سوم هجري قمري بوده است. دقت نظر در برگرداندن آيات قرآني و انتقال مضامين والاي اين كتاب آسماني در قالب واژه هاي فارسي، به دور از تكلف و تصنع، فراواني شواهد منظوم و منثور و استشهاد به احاديث و اقوال وآراء دانشمندان اسلامي از ويژگيهاي اين تفسير است. رمز و داستانهاي رمزي تحليلي از داستانهاي عرفاني - فلسفي ابن سينا و سهروردي دكتر تقي پور نامداريان / انتشارات علمي و فرهنگي / قطع /وزيري 624 تومان /صفحه 1400 كتاب حاضر، يكي از بهترين آثار در نقدادبيات سمبليك و عرفاني پارسي است. درواقع درآمدي مطمئن براي ورود به ساحت متون پررمز و راز و لايه لايه عارفانه است. چاپهاي متعدد كتاب نشانگر استقبال اهل فضل و پژوهشگران از اين كتاب مي باشد. رمز يا سمبل در فرهنگ و تمدن انساني جلوه هاي گسترده ومتنوعي دارد. اساطير و افسانه ها، روياها و مكاشفات، عرفان و فلسفه و شعر و هنر و اديان و مذاهب هر يك به نحوي با رمز پيوند و تعلق دارد. در اين كتاب رمز بيشتر در زمينه داستانهايي از قبيل حي بن يقظان، سلامان و ابسال، آواز پرجبرئيل، عقل سرخ و.. مدنظر قرار گرفته شرح است رمزهاي اصلي و بنيادي اين داستانها كه هم درك واقعه ومفاهيم و پيامهاي اين داستانها را ممكن مي سازد، و هم راه دستيابي به ذخيره هاي ذهني نويسندگان آنها را مي گشايد، هدف اصلي اين كتاب است. نويسنده قبل از ورود به مطلب اصلي، رمزدار پيوند با مطالب ديگر از قبيل تشبيه، استعاره و تمثيل، و رويا و واقعه هاي صوفيانه و اساطير و داستانها و جزء آن را مورد بحث قرار داده است.