Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761027-37759S1

Date of Document: 1998-01-17

طرح ساماندهي رفت و آمد عابر پياده در نيويورك به اجرا درآمد رهگذران متخلف دو دلار جريمه مي شوند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: مقامهاي شهري و به ويژه رودي جولياني، شهردار نيويورك اعلام داشتند با آن دسته از شهرونداني كه در هنگام عبور از خيابان ها، مقررات راهنمايي و رانندگي و ايمني را رعايت نمي كنند به شدت برخورد خواهد شد. به گزارش تلويزيون بي. بي. ارتش سي، عابران پياده در مراكزبخش مانهاتان نيويورك، هر روز در برابر موانعي كه شهرداري بر سر راه تخلفاتشان ايجاد مي كند به عقبنشيني تن مي دهند واين نوعي احترام به قوانين مدني است. تخلف شماري از عابران پياده در مانهاتان به گونه اي است كه حتي پليس هم در برخورد قانوني با اين تخلفات سردرگم مانده است. در همين حال، مسئولان محلي نيويورك نيز به جنبش قانون گرايانه شهرداران ديگر شهرهاي آمريكا پيوسته و در برابر گذشتن بي رويه برخي از عابران پياده از عرض خيابان ها سخت گيري هايي را آغاز كرده اند. هدف از اين سخت گيري، سامان دادن هرچه بيشتر به ترافيك شهرهاي آمريكا به ويژه در شريانهاي كليدي نيويورك مانند خيابان پنجم است. يك مامور پليس در همين حال گفته است كه در حوزه ماموريت او رانندگان خودروها به عابران پياده احترام مي گذارند و اين ستايش برانگيز است. در بسياري از شهرهاي آمريكا، رهگذراني كه بدون رعايت مقررات از عرض خيابان ها مي گذرند و در ترافيك شهر اخلال ايجاد مي كنند، دو دلار جريمه مي شوند. البته ميزان درآمدهاي پليس از محل تخلف شهروندان بسيار ناچيز است زيرا به گفته يك شهروند نيويوركي، در اين كشور هيچ كس مقررات را زير پا نمي گذارد و همه ضوابط زندگي در يك جامعه مدني را به خوبي مي دانند.