Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761027-37734S1

Date of Document: 1998-01-17

گزارش قرن - 1900 2000 پيكارهاي شديد امريكا و ژاپن در اقيانوس آرام قايق و كاميونهاي آمريكايي در يكي از انبارهاي جزاير ماريان 1944 15 ژوئن جنگ متفقين با ژاپن در سه جبهه مختلف به شدت ادامه دارد. در جبهه اقيانوس آرام نيروهاي متفقين زيرفرمان ژنرال دوگلاس مك آرتور و درياسالار چسترنيميتز عمل مي كنند كه هر دو امريكائي هستند. دربيرماني و مرزهاي شرقي هندوستان، فرماندهي قوارا لردمونت باتن انگليسي به عهده جبهه دارد سوم پيكار سرزمين پهناور چين است كه ژنرال چيانگ كاي چك در آن با ژاپني ها دست و پنجه نرم مي كند و رئيس ستاد او ژنرال ژوزف استيلول امريكائي است. در اقيانوس آرام امريكائيها در جزايرملوك قوا پياده كرده اند كه راه مجمع الجزاير فيليپين را به روي آنها خواهد گشود. همچنين در 15 ژوئن قواي امريكادر جزاير ماديان پياده شده و پادگان ژاپني را بيرون رانده اند. پيكار در اين مجمع الجزاير بسيار شديد بود وكشتي 550 نفربر با حمايت 93 رزمناو و ناوشكن و يكهزار هواپيما بيش از يكصد هزار سرباز امريكائي رابه خشكي پياده كردند. در جريان اين نبردها هواپيماهاي ژاپني فعاليت شديدي از خود نشان دادند و تعدادي از آنها با بمبهايشان خود را بر روي ناوهاي هواپيمابر امريكائي فرو افكندند كه اين نوع خودكشي به نام كاميكاز شگفتي فراوان در سراسر جهان برانگيخت و به صورت نمادي از فداكاري وايثار خاص ژاپني زبانزد با گرديد وجود اين، تجهيزات جديد رادار كشتيهاي امريكائي، مانع ضايعات زياد آنها شد، در حاليكه نيروي هوائي هواپيما 360ژاپن در اين پيكارها از دست داد. بحران در فنلاند و هشدار هيتلر ژوئن 1944 در حاليكه حكومت فنلاند مذاكرات محرمانه اي را بامسكو براي پايان دادن به جنگ دو كشور ادامه مي دهد، روابط آن با آلمان روبه سردي گذاشته است. هيتلر كه از اين مذاكرات آگاه است، توسط ريبن تروپ، وزيرخارجه اش به ريستوريتي نخست وزير فنلاند هشدار داده است كه در صورت توافق وي با مسكو، كمكهاي تسليحاتي و غذائي آلمان به فنلاند قطع خواهد شد و هم اكنون نيزاين كمكها كاهش يافته است. در آغاز ماه ژوئن، قواي شوروي حمله جديدي را به ناحيه كارلي در فنلاند شروع كردند و موفق به عقب راندن سپاهيان فنلاندي شدند، اما هنگامي كه مذاكرات محرمانه صلح آغاز شد، جنگ تقريبا متوقف گرديد. وزير خارجه آلمان به نخست وزيري فنلاند متذكر شده است كه هيتلر خواهان اتحاد كامل با فنلاند است و براي اينكه ارتش سرخ از خاك فنلاند عقب رانده شود، تنها راه حل موثر اين است كه فرماندهي كل ارتش فنلاند به يك افسر بلندپايه آلماني تفويض گردد. اين پيشنهاد از سوي مقامات فنلاندي رد شده است. حكومت ويشي مخالفان خود را از زندان آزاد مي كند وشبه نظاميانش آنها را مي كشند! 1944 8 ژوئيه فاجعه تازه اي در فرانسه شكل مي گيرد كه عبارت است از كشتار فرانسوي به دست فرانسوي! .. چندي پيش فيليپ هانريو از وابستگان حكومت ويشي كه به طرفداري از آلمانها شهرت داشت، توسط رزمندگان ارتش مخفي فرانسه ترور شد. به تلافي اين عمل حالا شبه نظاميان حكومت ويشي كه با آلمانها همكاري ژرژ دارند، ماندل شخصيت سياسي ضدنازي را به قتل رسانده اند. وي رئيس دفترژرژ كلمانسو نخست وزير معروف فرانسه در دوران جنگ اول جهاني بود و در سالهاي 1934 و 1936 مقامهاي وزارت را به عهده گرفت و در سال 1940 كه فرانسه از آلمان شكست پيشنهاد خورد فرار به لندن را نپذيرفت، زيرا ترجيح داد كه در خاك وطن بماند و در سرنوشت مردم هموطن شريك باشد. آلمانها او را دستگير كردند و مدتي در آلمان زنداني بود تا اينكه دو روز پيش به مقامات حكومت ويشي تحويل داده شد و دوباره به زندان افتاد. روز گذشته دو اتومبيل متعلق به شبه نظاميان ويشي در برابر اين زندان توقف كرد و ماندل ماموران، را از زندان خارج ساختند و به بهانه اينكه مي خواهند به اقامتگاه مناسبتري در ويشي انتقال بدهند، سوار يكي از اتومبيلها كردند. اما در بين راه هنگامي كه به ناحيه خلوتي در جنگل فونتن بلو رسيدند، به عنوان اينكه مشكلي در موتور اتومبيل پيش آمده است متوقف شدند. ماندل از اتومبيل پائين آمد تا در جنگل چند قدم راه برود، اما ناگهان مردي از پشت يك درخت ظاهر شد و او را به مسلسل بست و با هفت گلوله كه به سينه اش اصابت كرد، در دم جان سپرد. مدتي قبل سرنوشتي مشابه براي ژان زي وزير آموزش وپرورش اسبق كه به علت مخالفت با حكومت ويشي درزندان به سر مي برد اتفاق افتاد. شبه نظاميان ويشي او را هم به بهانه آزاد كردن از زندان خارج كردن و در بين راه به مسلسل بستند. پياده كردن قواي متفقين در نرماندي موفق بود شهرفالز در نرماندي پس ازبمباران اول ژوئيه 1944 در نيمه شب 10 ژوئن گذشته كه قواي متفقين در ساحل نرماندي در شمال غربي فرانسه پياده شدند تعداد تلفات آنها به 15 هزار نفر رسيد اما با اين بهاي سنگين سرپلي در ساحل فرانسه به دست آوردند كه عمليات آنها را به سوي موفقيت سوق داد. اولين بندر مهم كه از چنگ آلمانها بيرون كشيده شدبايو بود كه در 15 ژوئن ژنرال دوگل پس از سالها تلاش و مبارزه در خارج از خاك وطن به آن قدم نهاد. هيتلر تا مدتها پس از پياده شدن قواي متفقين در نرماندي هنوز تصور مي كرد كه اين عمليات به منظور اغفال كردن است و حمله اصلي متفقين از طريق بندر كاله صورت خواهد گرفت. به همين جهت فرصت كمك رساني به مدافعان آلماني در نرماندي را از دست داد، زيرا براثر حملات هوائي بي وقفه متفقين به خطوط ارتباطي و پلها و ايستگاههاي خط آهن و عمليات خرابكاري پارتيزانهاي فرانسوي، محموله هاي كمكي ارتش آلمان به جبهه جنگ در نرماندي سه هفته در راه ماند تا به مقصد برسد و در اين مدت قواي متفقين بخش اعظم نرماندي و از جمله بندرشربورگ را به تصرف در آوردند و به سوي جنوب و منطقه سن در اطراف پاريس سرازير شدند. تصرف بندر شربورگ براي متفقين اهميت حياتي داشت، زيرا عمدتا از اين بندر و همچنين ازبنادر ديگر نرماندي، آيزنهاور فرمانده كل عمليات متفقين و مونتگمري فرمانده كل نيروهاي انگليسي در نظرداشتند در كمترين مدت ممكن 2 ميليون سرباز پانصدهزار تانك و زرهپوش و وسايل نقليه جنگي و ميليون تن 3 ساز و برگ مختلف را به خاك فرانسه وارد كنند. در 30 ژوئن بيش از 6 هزار سرباز آلماني كه هنوز درشمال نرماندي مقاومت مي كردند تسليم شدند و بدينگونه جاي پاي متفقين در اين منطقه كاملا محكم گرديد. ديگر به هيچوجه براي آلمانها امكان پذير نبود تا قواي مستقر شده متفقين را كه پي درپي برايشان نيروها و تجهيزات كمكي مي رسيد عقب بزنند و آنگونه كه هيتلر قبلا وعده داده بود به دريا بريزند. امريكائيها در پيكار نرماندي 22 هزار نفر تلفات متحمل شدند و تلفات انگليسها و قواي فرانسه آزاد هم كمتر از اين نبود، اما عمليات نرماندي تخته پرشي بود براي جهش متفقين به پاريس و سراسر فرانسه. بمبهاي پرنده آلماني در لندن كشتار مي كنند 1944 6 ژوئيه وينستون چرچيل در مجلس عوام انگليس بيلان تلفات بمبهاي پرنده آلماني را در مدت سه هفته اي كه ازآغاز پرتاب آنها مي گذرد، اعلام كرد. مجموع كشته ها به 2752 نفر و زخميها به 8 هزار نفر بالغ شده است كه اكثر آنها زنان و كودكان بوده اند. همچنين ساختمانهاي متعدد غيرنظامي به ويراني كشيده شده است. چرچيل توضيح داد كه براي كاهش خطر، دولت به فوريت اقدام به تخليه زنان و كودكان از پايتخت كرد و 170 هزارنفراز آنها تاكنون به خارج از شهر انتقال يافته اند.