Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761025-37670S1

Date of Document: 1998-01-15

توقفگاه هاي خورشيدي; انقلاب تكنولوژيك در جاده هاي پرپيچ و خم اولين مولد برق خورشيدي و حفاظصوتي در آلمان نمايي از يك سيستم روشنايي خورشيدي در ايستگاههاي سر راهي چراغ هاي خورشيدي در طول راه ها، با استفاده از پانل هاي خورشيدي، نور حاصل از تابش آفتابرا به الكتريسيته تبديل و در باطري هاي مخصوص ذخيره مي كنند و در هنگام شب، چراغ ها را روشن مي كنند نماي شماتيك عملكرد سيستم روشنايي خورشيدي در كشور آلمان براي سرويس دهي به رانندگان و مسافران درجاده ها به تازگي يك سيستم چند منظوره روشنايي طراحي شده است وقتي مي خواهيم با اتومبيل ازشهري به شهر ديگر برويم، بعد مسافت و نبودن توقفگاه در جاده ها انسان را ناگزير مي كند با وجود خستگي، ادامه مسير دهد و هر چه زودتر خود را به يكي از روستاها و شهرك هاي نزديك برساند تا كمي بياسايد و سپس به راه خود ادامه اين دهد مساله در همه جاده هاي كشور به ويژه در نقاط دور دست با مسيرهاي طولاني و خشك كويري به يك مشكل بزرگ براي رانندگان تبديل شده است. چه بسا اين خستگي منجر به تصادفات رانندگي شود و خسارات جاني ومالي به بار آورد. از اين رولازم است به اين موضوع توجه جدي مبذول شود و در هر 50 يك كيلومتر، استراحتگاه با امكانات رفاهي و بهداشتي و مخابراتي احداث شود. براي تامين انرژي اين ايستگاه ها، در صورت دردسترس نبودن خطوط انتقال نيرو، مي توان از انرژي خورشيدي استفاده و برق مورد نياز را از اين طريق تامين كرد. براي اين منظور، مي توان ازچراغهاي خورشيدي بهره برد. اين چراغها با استفاده ازپانل هاي ( صفحه هاي ) نور خورشيدي، حاصل از تابش آفتاب رابه الكتريسيته تبديل و درباطريهاي مخصوص ذخيره مي كنند و در هنگام شب، با استفاده از انرژي ذخيره شده در باطري ها، چراغها را روشن مي كنند. براي بيشترين استفاده از انرژي ذخيره شده در باطري و افزايش راندمان نوري از لامپ هاي گروه فلورسنت استفاده مي شود. اين لامپ ها با داشتن وات مصرف پائين، كم و طول عمر بالا داراي شدت نوري براي با لامپ هاي يكصدوات معمولي هستند. چراغ هاي خورشيدي نياز به تعميرات ندارند، نگهداري از آن ها بسيارساده است و در حد بررسي ميزان آب باطري يا تعويض لامپ هاي سوخته اند. نحوه كار چراغ هاي خورشيدي به اين صورت است كه ابتداء نور خورشيد به سطح پانل ها تابيده مي شود و بر اثر پديده فتوالكتريك، ولتاژ الكتريكي در سلول ها به وجود مي آيد. اين ولتاژ به قسمت شارژ كنترل كه كنترل كننده سيستم است هدايت مي شود. در اينجا اگر نياز به روشن كردن چراغ باشد، جريان مستقيما به چراغ هدايت مي شود و چراغ روشن اگر مي شود نياز به نور چراغ نباشد، انرژي در باطري ذخيره مي شود و باطري را شارژ مي كند وروشن مي شود. در اين جا، كل سيستم توسط كنترل كننده اتوماتيك كنترل مي شود. به اين ترتيب كه وقتي باطري شارژكامل است، ارتباط پانل باباطري قطع مي شود يا وقتي روزاست، ارتباط باطري با چراغ قطع است. به عبارت دستگاه ديگر، كنترل كننده هميشه سيستم را تحت كنترل دارد. اين لامپ هااز روشنائي خوبي برخوردارند وشدت روشنائي هر يك از لامپ هاكه از نوع لامپ سديم معادل 6000 پرفشارند لومن با وات 70توان است و هر تير چراغ روشنائي نياز به دو عدد باطري آمپر 60 ساعت و سه عدد پانل دارد كه مي تواند در مدت زمان ساعت 25 به طور مداوم كار كند. چراغهاي خورشيدي به صورت انفرادي و مستقل از شبكه برق عمل مي كنند و منانند چراغ هاي برق معمولي نياز به كابل كشي يا سيم هوايي ندارند. استفاده از چراغ هاي خورشيدي در مقايسه با سيستم چراغ هاي معمولي بسيار با صرفه تر است. بيشترين كاربرد اين چراغ ها درجاده هاي سخت گذر و مناطق كوهستاني در مسير كوه پيمايان يا در محل استراحت بين راهي و ايستگاه ها و توقفگاه هاي جاده - كاربرد موثر دارند. اين چراغ هابه بازرسي روزانه و اپراتورنياز ندارند و به طور خودكار درمواقع تاريكي روشن و در هنگام روزخاموش مي شوند. با توجه به اين مقدمه، لازم است نمونه اي از كاربرد اين سيستم با طراحي جديد كه در كشور آلمان به اجرا در آمده است يادآوري شود. در كشور آلمان براي سرويس دهي به رانندگان و مسافران درجاده ها به تازگي يك سيستم چندمنظوره روشنايي طراحي شده كه هم حفاظ صوتي است كه مانع انتقال سروصدا به داخل توقفگاه مي شود، هم برق مورد نياز را ازانرژي خورشيدي تامين مي كند وبا استفاده از چراغ هاي خورشيدي و باطري خورشيدي مي توان روشنائي توقفگاه يا مهمان سرارا تامين كرد. حتي در اين توقفگاه هامي توان از پمپ هاي خورشيدي مكنده براي تهيه آب آشاميدني و اجاق خورشيدي هم استفاده كرد. برق مورد نياز از صفحات شيبدار ديواره حفاظ كه درارتفاع قرار گرفته است تامين مي شود. رانندگاني كه در اتوبان بين مونيخ و ليندو ( Lindow)رفت و آمد مي كنند مي توانند درقسمتي از جاده، اين حفاظ را كه براي سرويس دهي به مسافران ورانندگان ايجاد شده ودر داخل آن همه گونه وسائل رفاهي وجوددارد ببينند. طول ديواره حفاظمتر 135 است و قدرت مولدهاي خورشيدي آن كه با سيستم فترولباتيك ساخته شده درروزهاي كاملا آفتابي سي كيلووات است كه هيچ گونه آلودگي هم براي محيط زيست ايجاد نمي كند. هزينه اين پروژه را وزارت تحقيقات فدرال آلمان تامين كرده و از تجربه هاي كارشناسان حفاظت محيط زيست كشور سوئيس در احداث آن استفاده شده است. اميد مي رود با استفاده از اين فن آوري جديد بتوانيم ايستگاه هاي سرويس دهي لازم را با همه امكانات رفاهي آن در جاده هاي كشور و در راه ها و گردنه هاي سخت گذر و فاقد روشنائي و امكانات اوليه و با بهره گيري از انرژي خورشيدي احداث كنيم. از جمله اين گردنه ها، گردنه قوچك در جاده لشكرك است كه با پيچ هاي خطرناك خود شبها مشكلاتي براي رانندگان ايجاد مي كند. چون دراين جاده دسترسي به خطوطانتقال برق نيست از چراغ هاي خورشيدي كه تجهيزات آن درداخل كشور ساخته مي شود مي توان استفاده كرد. به ويژه اين جاده كه از بسياري جهات مورد توجه است و در آينده به نقاط شمالي كشور مرتبط خواهد شد و كارهاي عمراني انجام شده در موردتعريض آن مطلوب بوده و لازم است به علائم رانندگي در مسيرجاده بيشتر توجه شود. مهندس امير حسين مبرا كارشناس انرژيهاي نو و پژوهشگر علوم و تكنولوژي