Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761025-37645S1

Date of Document: 1998-01-15

اخبار عرصه فرهنگ دين، فلسفه و عرفان در آيينه نشر تجليل از خادمان قرآن كريم روز گذشته در نمايشگاه پنجم قرآن كريم كه در موسسه آفرينش واقع در خيابان حجاب برپا است از خدمات خادمان نشر و ترويج قرآن كريم تقدير و تجليل به عمل آمد. درميان خادمان نشر مي توان به، مترجمان، صحافان، خوشنويسان، كاتبان، ناشران مفسران، و... اشاره كرد. o علي از زبان علي. يا زندگاني اميرمومنان علي ( ع ) عنوان آخرين تاليف منتشره استاد سيدجعفر شهيدي است كه از سوي دفتر نشر فرهنگ اسلامي در سه قطع پالتويي، وزيري كوچك و متوسط روانه بازار شده است. آشنايي عميق استاد شهيدي با تاريخ صدراسلام و ارائه تحليلهاي منطقي و عالمانه براساس مدارك درجه اول، از رخدادهاي آن دوره، به همراه زبان نوشتاري شيوا وجذاب ايشان، سبب شده است تا آثارشان خواهان زيادي چه در بين مردم علاقه مند و چه در ميان صاحبنظران و پي جويان جدي مطالعه كتابهاي تاريخ صدراسلام پيداكند. از استاد شهيدي تفسير هزار بيت دوم از دفتر دوم مثنوي كه ادامه كار مرحوم بديع الزمان فروزانفر است نيز ازسوي انتشارات علمي وفرهنگي منتشر شده است. زندگاني حضرت فاطمه ( س ). نيزديگر نوشته دكتر شهيدي است كه توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامي منتشر شده است. درباره زندگي حضرت فاطمه (س )، سيدهاشم رسولي محلاتي نيز كتابي تاليف كرده كه هفته گذشته توسط همين انتشاراتي روانه بازار نشر شده است. o داستان حضرت يوسف در قرآن. عنوان، سخنراني دكتر عطاءالله مهاجراني است كه در ساعت 15 امروز در فرهنگسراي نياوران ايراد مي شود. از قرار دكتر مهاجراني كه چندصباحي است به دليل مشغله هاي اجرايي، عطاي سخنراني و نوشتن مقاله و كتاب را به لقايش بخشيده است! و فرصتي براي خاراندن سرهم ندارد، در مقابل اصرار دوستان و براي گرم كردن تنور تازه تاسيس دفتر پژوهش و انديشه، كه به تازگي ازسوي وزارتخانه متبوع وي در فرهنگسراي نياوران فعاليت هاي خود در حوزه انديشه و فرهنگ را آغاز كرده، دعوت به اين سخنراني را پذيرفته تا فتح بابي باشدبراي ساير فعاليتهاي فرهنگي ايشان. هفته گذشته و در نخستين دفتر جلسه، پژوهش و انديشه وزارت ارشاد دكتر بهاءالدين خرمشاهي درباره حافظ و قرآن به سخنراني پرداخت. سخنراني دكتر خرمشاهي در ابتدا قرار بود در 25 دقيقه به انجام برسد اما بيش از دو ساعت به طول انجاميد! . البته مشكل از سخنران نبود بلكه اصرار حاضران در جلسه و نيز سئوالات مكرر در مكرري كه بسياري ازآنها هيچ ارتباطي با موضوع سخنراني نداشت، موجبات تطويل اين جلسه شد. به نظر مي رسد در جلسات آتي بايد زماني براي پرسش و پاسخ اختصاص يابد و ازقبل به حاضران اطلاع داده شود كه سوالات را به شكل كتبي و مرتبط با موضوع بحث مطرح كنند. گفتني است، در طي ايام ماه رمضان و به صورت هفتگي شاهد سخنرانيهاي دكترالهي قمشه اي در دوم بهمن ماه و استادمحمد مجتهد شبستري در نهم بهمن خواهيم بود. عنوان سخنراني استاد مجتهدشبستري -سخن خداوند زيبا است نام دارد. o گذري بر قرآن. عنوان كتابي است نوشته جعفر شيخ الاسلامي كه ازسوي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به قيمت ريال 4900 منتشر شده است.. o ادبيات و سنتهاي كلاسيك. نوشته گيلبرت. هايت و با ترجمه محمد مهين كلباسي، دانشور و با ويراستاري مصطفي اسلاميه ازسوي انتشارات آگاه در 1000 صفحه با قيمت ريال 42000 منتشر خواهدشد. اين كتاب تاثير يونان و رم را برادبيات غرب بررسي مي كند و عمده مباحث آن در حوزه ادبيات تطبيقي است كه در داخل كشور به لحاظ منبع ترجمه و تاليفي بسيار فقير و ازجمله مباحث تازه و نوبه شمار مي رود. اين انتشاراتي بررسي يك پرونده قتل زيرنظر ميشل فوكو فيلسوف معاصر آلماني را با ترجمه مرتضي كلانتريان در دست انتشار دارد، كه با قيمت 800 تومان در 288 صفحه آن را انتشار خواهدداد. از فوكو و انديشه اش پيش ازاين كتاب ميشل فوكو نوشته هربرت دريفوس و با ترجمه دكتر حسين بشيريه توسط نشرني روانه بازار شده بود. برخي مقالات مهم وي نيز توسط دكتر عزت الله فولادوند در نشريات مختلف نشر يافته است. o گزيده سياست نامه. اثر شاخص و گرانسگ خواجه نظام الملك، از جمله نظريه پردازان بزرگ سياست در قرون 4 و 5 هجري ازسوي نشر قطره با قيمت هزارتومان منتشر شده است. درباره خواجه نظام الملك و تاثير وي بر اعتلاي انديشه سياسي دكتر جواد طباطبايي نيز كتابي با همين نام نگاشته كه توسط طرح نو به چاپ رسيده خواجه است در يك جمله از سياستنامه، گويي اوضاع روزگار ما را در آئينه اي باز نموده است، آنجا كه مردماني بسيار مي گريختند از اين ملك; از يكي پرسيد از چه روي مي گريزيد، گفت: از آن كه در اين ديار يك مرد را ده شغل فرمايي و ده مرد را يك شغل نفرمايي! o مجله صنعت چاپ، آخرين شماره خود را به مطالبي درباره قرآن اختصاص داده است در اين ويژه نامه كه ازجمله نشريات معتبر و تخصصي در صنعت چاپ و نشر كشور به شمارمي رود قرآنهاي مختلف، چگونگي چاپ تعداد قرآن، چاپخانه ها و مباحث خواندني ديگردرج شده است. o فرار مغزها. عنوان كتابي است از مجيد محمدي به قيمت 6500 ريال منتشر شده است. اين كتاب در مقالات جداگانه اي به پديده فرار مغزها از كشورهاي درحال توسعه به كشورهاي توسعه يافته وانتقال معكوس تكنولوژي مي پردازد. o اين روزها بر در و ديوار شهر و يكي دو روزنامه صبح، آگهي جديد جلب توجه مي كند; مستطيلي سياه با خورشيدي در سمت چپ و كلمه جامعه كه پرچم سه رنگ ايران درانتهاي آن در دل تاريكي ترسيم شده است ودر متن اين مستطيل سياه، با خط سفيد -نگاتيو در متن سياه - نوشته شده: اولين روزنامه جامعه مدني ايران. اگرچه هنوز تا انتشار اين روزنامه چند مدتي باقي است، اما يكي دو روزنامه، دراستقبال از رقيب هنوز نيامده، به تبليغات و معرفي و اظهار تحليل و نظريه پردازي درباره آن پرداخته اند.