Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761025-37629S1

Date of Document: 1998-01-15

روي پيشخوان كتابفروشي ها حسب حال يك دانشجوي كهنسال به قلم دكتر حسن حبيبي (به مناسبت دريافت دكتراي افتخاري دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسي ) ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول 1376 شمارگان نسخه 1500 كتاب حاوي زندگي نامه علمي و مختصر دكتر حسن حبيبي است. دكتر حبيبي همچنين در اين كتاب كه در فرصتي اندك به رشته تحرير در آمده است، برخي ديدگاههاي خودرا پيرامون جامعه شناسي و تحقيق ارائه كرده است. نقد خلاق نوشته محمود اسعدي ناشر حوزه هنري چاپ اول 1376 شمارگان 3300 نسخه كتاب، مجموعه چندمقاله نقد كوتاه است كه زبان و بياني ساده دارند. فصول كتاب عبارتند از: رمان، خلق جهاني نو (جان پك ); تخيل فرهيخته (نورتروپ فراي ); ادبيات داستاني (ميشل زرافا ); نقد ادبي ( ژ. س. كارلوني و ژان. س. فيلو ); زبان رمزي و قصه هاي پريوار (م بوفلر دلاشو ); شيوه هاي نقد ادبي (ديويد ديچز ); دروازه هاي مغرب (قصه هاي حسن خادم ) آغازي، براي پايان (درباره كيفيت داستان )... راهنماي عملي پپس ميكر ترجمه دكتر غلامحسين شيرواني انتشارات دانش پژوه چاپ اول 1376 شمارگان 1100 نسخه كتاب حاضر كه ترجمه چاپ چهارم Pacingكتاب Cardiac to Guide Practical است با هدف آشنا ساختن خواننده با اصول اساسي پيس و كاربرد آن تحرير شده است. زمزمه هاي سبز مريم راجي كاشاني ناشر نقش هستي شمارگان 3 هزار نسخه چاپ اول 1376 نويسنده سالها در پي ايجاد نوعي ادبيات مشاوره بوده تا بتواند مجموعه نتايج حاصل از شيوه هاي مختلف پاسخگويي مشاوره حقوقي و روانشناسي را كه بيش از 15 سال برعهده داشته در اختيار علاقمندان آن قرار دهد. راهي كه نويسنده انتخاب كرده استفاده از زبان آهنگين و نثر موزون فارسي و راز و رمزهاي اشاره اي است. روز 365 با شادكامي نوشته جان شيندلر ترجمه محمودادبي انتشارات ياسمن چاپ اول 1376 شمارگان 3 هزار نسخه مشكل گشاي خلاق (برنامه ريزي و سازمان دهي براي حل مشكلات ) نوشته دين فرانسيس جونيپر ترجمه اشرف اعزازي ناشر ققنوس چاپ 1374 4 اول هزار نسخه دين جونيپر نويسنده اين كتاب يك روان شناس آموزشي است كه در دانشگاه ريدينگ تدريس مي كند. كتاب اونشان مي دهد كه منبع انرژي خلاق نهفته در درون خود را چگونه دوباره كشف كنيم و به استعداد سرشار و خلاق خود پي ببريم. نويسنده راه هاي موثر و سودمند چيره شدن بر مشكلاتي را كه در ارتباط با افراد يا برخاسته از خصوصيات فردي است به دقت بررسي كرده است. پرورش اعتماد به نفس در كودكان گلن استن هاوس ترجمه بهار ملكي نشر ققنوس چاپ اول 13763 هزار نسخه به طور قطع هدف اين كتاب برانگيختن احساس گناه دروالدين به خاطر قصور در تربيت فرزندشان نيست. توصيه هاي اين كتاب تنها به منظور راهنمايي شما در كمك بر فرزندتان جهت ايجاد خود انگاره مثبت و قوي دروي است. چگونه مسائل شيمي را حل كنيم تاليف ر. بويكس. ك. سرام ترجمه ف فرجود، م. صادقي، ف. صيرفي زاده ناشر: انتشارات فاطمي چاپ 1376 5 اول هزار نسخه هدف اين كتاب، ارائه روش صحيح براي حل كردن مسائل شيمي و در دسترس قراردادن مثالها، مسائل و توضيحات متعددي است كه دانش آموزان براي دستيابي به مهارت وموفقيت در حل كردن مسائل به آن نياز دارند. ويتامين C تاليف جسنين والجي ترجمه فاطمه مصلحي مصلح آبادي ناشر: ققنوس چاپ 1376 4 اول هزار نسخه مسائل المپيادهاي بين المللي شيمي 1986 تا 1996 ترجمه دكتر منصور عابديني، دكتر حسين آقايي، دكتر علي سيدي و دكتر هاشم نجات ناشر: فاطمي چاپ 1376 5 اول هزار نسخه قالي هاي ايراني (مواد و ابزار، سوابق نقوش، شيوه هاي بافت ) نوشته: آرمن هانگلدين ترجمه اصغر كريمي ناشر فرهنگ سرا چاپ اول 3 هزار نسخه از بافت نخستين قاليچه ها و اين كه چه قومي در ابتدا به اين كار مبادرت كرده، هيچ گونه اطلاع موثقي در دست نيست. زيرا قاليچه ها به لحاظ ساختار طبيعتشان در اثررطوبت و حشرات آسيب اما مي بينند به دليل ماده موردنياز تهيه آن يعني پشم گمان مي رود نخست قبايل چادرنشين آسياي مركزي كه كارشان گله داري بوده، به صورت ابتدايي، به چگونگي تهيه آن پي برده اند. در كتاب حاضر جنبه هاي فني، گره، رنگ، مواد و نقش هاي مورد استفاده در قالي هاي ايراني بررسي و در طبقه بندي هاي جداگانه ويژگي هاي توليدات شهري و روستايي مطالعه شده است. اهميت اين كتاب نيز از همين جا ناشي مي شود كه عمدتا به طبقه بندي گونه هاي قالي پرداخته و آن را به مثابه وسيله اصلي براي درك واقعيت قالي مشرق زمين مي داند. البته قبل از موضوع طبقه بندي قالي ها، كلياتي در مورد قالي مشرق زمين ذكر شده كه تا حد ممكن كامل است. Tefl Testing ناشر: فاطمي چاپ اول 1376 اين كتاب شامل 730 تست در سه درس روش زبانشناسي تدريس و آزمونسازي با كليد پاسخهاي صحيح و تشريح جوابها است كه براي آمادگي داوطلبان شركت در امتحانات ورودي كارشناسي ارشد رشته آموزش زبان انگليسي تدوين شده است. نقاشي هاي عبدالحسين محسني كرمانشاهي عكس و اسلايد از جهانگير چراغي خوشنويسي استاد اميراحمد فلسفي ناشر: فرهنگسرا چاپ اول 4 هزار نسخه عبدالحسين محسني در سال 1339 در كرمانشاه ديده به جهان گشود. وي پس از اتمام تحصيلات از سال 1362 در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمانشاهان مشغول به كار شد و مدت چهارسال تعليم و تصدي كلاسهاي نقاشي مدرسه هنرهاي تجسمي اين اداره را برعهده داشت. محسني با 400 نقاشي درنمايشگاههاي انفرادي و گروهي حضوري موفق داشته و در نمايشگاه هاي دوسالانه نقاشي ايران در 1370 72 سال هاي و 74 شركت كرده و در آخرين نمايشگاه به عنوان نقاش برگزيده به دريافت تنديس قلم موي زرين و جايزه ويژه نمايشگاه نائل آمده است. تابلوهاي مجموعه حاضر اكثرا مربوط به نمايشگاه سوم اوست.