Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761025-37622S1

Date of Document: 1998-01-15

چگونه اخلاق و رفتار خود را كنترل؟ كنيم وقتي از چيزي به شدت ترسيده ايد يا خشمگين شده ايد، نخستين اقدام آن است كه دليلش را بفهميد ده دقيقه پياده روي در روز انرژي را افزايش و تشنج را كاهش مي دهد و تا يك ساعت بعد از اين تاثيرمحسوس است. خانم روبين فرانكل 49 ساله مشاور روابط عمومي چندروزي بود كه خودش نبود. او مي گويد به طور معمول من آدم خونسرد و آرامي هستم ولي وقتي چاپگر كامپيوترش خراب شد از كوره در رفت. همان روز در بانك عصباني شد و فحش داد. اين وضع وقتي به اوج رسيد كه بدون مشورت با همسرش رزرو سفر سه روزه را لغو كرد و وقتي موضوع را به شوهرش اطلاع داد او ناراحت شد و گفت اول نمي توانستي با من در ميان؟ بگذاري فرانكل مي گويد به او پريدم و گفتم من به اين سفر نمي روم. بحث در همين جا تمام است. من مي دانستم اشتباه مي كنم ولي گويا كنترلي نداشتم. براساس صحبتهاي لارسن روانشناس امثال فرانكل كم نيستندبيشتر ما از ده روز، سه روزش را با خلق تنگ مي گذرانيم. نوسانات اخلاقي امر عادي است. تغييرات شيميايي دروني در تغيير حالتها تاثيرمي گذارند. خبر غيرمنتظره اي دريافت مي كنيد. مغز شمابيشتر پمپ مي زند و موادي چون Phrine norepine و. Clopamine كه هيجان آورانه ترشح مي كند، بدن شما به اين ترتيب آماده نبرد مي شود. لارسن مي گويد شما نياز داريداحساسات و هيجانات خود را بروز دهيد و اين بدان معني نيست كه حتما تلافي كنيد يا فرار كنيد ولي نبايد اجازه دهيد احساسات شما را كنترل كنند. داشتن خلق تنگ خطرناك هم هست. دانشمندان مي داننداشخاصي كه به شدت خشمگين و يا متخاصم مي شوند بيشتردر معرض خطر حمله قلبي هستند. مطالعه سال 1995 روي مورد 1600 حمله قلبي نشان داد كه يك دوره خشم تا دو سال خطر حمله قلبي را دو برابر مي كند. پس كنترل خلق چيزي به معني مرگ و زندگي است. كارشناسان آخرين توصيه هاي خود را به اين ترتيب ابراز كرده اند: o مشكل را بشكافيد وقتي از چيزي به شدت ترسيده ايد يا خشمگين نخستين شده ايد، اقدام آن است كه دليلش را بفهميد. خانم فرانكل حين صرف شام با همسرش فهميد كه چه چيز او راآزار داده است. او نگران تغييرات و جابه جايي كارمندان محل كارش بود. با وجود اينكه به او گفته بودند كه اين تغييرات شامل او نمي شود ولي در عمل باور نداشت و دل واپس بود كه در موقع غيرمقتضي كنارگذارده شود. ترس او از اين موضوع كه آشكار احساس شد، راحتي كرد و وقتي نگرانيش در قالب كلمات بيان شد آنقدرها كه تصور مي كرد ترسناك نبود. او بعداز اينكه مشكل را شكافت توانست آن را حل كند. فرانكل مي گويدجستجو كردم ببينم مديريت جديد چه مي خواهد نه تنها نگراني فرانكل از بين رفت بلكه كارهاي جديدي هم به او محول شد. o خود را محترم بشماريد بسياري از اشخاص به حالات خود به عنوان علل وقايعي كه برايشان اتفاق افتاده است مي نگرند ولي حالات آنها به روندهاي زيستي طبيعي آنان بسيار بستگي دارد. استاد روانشناسي دانشگاه ايالتي كاليفرنيا مي گويد غذايي كه مي خوريم، سلامت ما و ميزان فعاليت و حتي ساعت روز مي تواند در اخلاق اشخاص موثر او باشد در يك بررسي دريافت كه اواخر شب مشكلات حادتر جلوه مي كنند. ميزان انرژي بدن معمولا در يك سوم نخست روز بالاست و اواخر بعدازظهر پايين مي افتد. وي مي گويديك عامل استرس كه شايد شما را زماني اذيت نكند، زمانيكه انرژي پايين است اذيت مي كند. واتسون روانشناس دانشگاه ايوا روزهاي متمادي حالات اشخاص و درجه حرارت بدن آنها را پيگري كرد و نتيجه گرفت كه وقتي درجه حرارت بدن بالا مي رود، اشخاص بيشتر خوشحال مي شوندو اوقات اوج انرژي هم دراين امر تاثير دارد. واتسون جهت اطلاع از دوره هاي اخلاقي خود تصميم گرفت صحبهاي زود شروع به كار كند چرا كه به اين نتيجه رسيد كه صبحها بهتر مي نويسد و اواخر بعدازظهر را به ملاقات با دانشجويان اختصاص داد زيرا آن زمان انرژي لازم براي كار كردن را نداشت ولي براي حرف زدن آمادگي داشت. وي مي گويد همين تغييرات كوچك در ميزان بازدهي و طرز نگرش اودگرگونيهاي بزرگي ايجاد كرد. o به اندازه كافي بخوابيد اخيرا روي يك هزار نفر بررسي انجام و معلوم شد امريكائيها هر شب به طور متوسط كمتر از 7 ساعت مي خوابند سوال شد كه آيا اين مدت كافي ؟ است دكتر واهل از دانشگاه پترزبورگ جواب داد كم خوابي روي اخلاق اثر مي گذارد. هنگام خستگي كنترل از دست مي رود، درست مثل بچه ها كه وقتي خسته اند بي تاب مي شوند. واهل بعد از بررسيهاي فراوان گفت همان پزشكان خوش برخورد، جوان و خوب فقط وقتي خسته بودند سر بيماران فرياد مي كشيدند. دكتر توماس وهر در مطالعه وسيعتري داوطلب 15 را هر شب و براي يك ماه به مدت 14 ساعت در جاي تاريكي قرار داد. شب اول آنها 11 ساعت خوابيدند ولي خوابشان به تدريج /8 5به ساعت در شبكاهش يافت. طبق تجربه آنهايي كه شبها به اين اندازه مي خوابيدند روزها اخلاق و حالات قابل كنترل داشتند. o با طبيعت تماس داشته باشيد تماس با طبيعت و داشتن خلق مناسب در ارتباط بايكديگرند. يك توليدكننده برنامه براي رفع افسردگي باغباني مي كند و اين روش را بسيار موثر مي داند. اگرنمي توانيد به خارج از خانه برويد حداقل كنار پنجره اي وقت بگذرانيد كه بتوان از آن سبزه و درختي را ديد. در مطالعه سال 1988 دانشگاه روانشناسي ميشيگان كامپلان و همسرش راشل كه هر دو نويسنده تجربه طبيعت هستند دريافتند كه كارگراني كه محل كارشان در جايي است كه يك پارك و امثال آن كنارش است كمتر آثار بيماري و تندخويي در آنها مشاهده مي شود تاآنهايي كه كنار يك تعميرگاه يا پاركينگ بزرگ كارمي كنند. o تحرك داشته باشيد ده دقيقه پياده روي در روز انرژي را افزايش و تشنج را كاهش مي دهد و تا يك ساعت بعد از اين تاثير محسوس است. داشتن فعاليت فيزيكي ممتد هم كمك براثر مي كند فعاليت استرس كاهش مي يابد و به دنبال آن تغييرات شيميايي حادث مي گردد كه مي تواند حاصل داشتن خلق بهتر باشد. به علاوه افزايش دماي بدن هم مثل يك حمام داغ در اخلاق تاثير مثبت مي گذارد. o درست بخوريد غذايي كه مي خوريم بر تغذيه مغز تاثير مي گذارد و درنتيجه نوسانات خلقي را به دنبال مي آورد. اليزابت سومر متخصص تغذيه معتقد است كه نوع غذاهايي كه براي تغذيه خود انتخاب مي كنيم و يا غذاهايي را كه نمي خوريم، هر دو موثرند. وي توضيح مي دهد گزارشگري را مي شناخت كه همكارانش او را آدم خسيسي مي دانستند از او پرسيد آيا عادت دارد صبحانه؟ بخورد او جواب داد صبحانه نمي خورد و به جايش هر روز صبح قهوه مي نوشد ولي جاي تعجب است كه چقدر عصبي است. سومر پيشنهاد مي كند كه او به طور منظم غذا بخورد. با يك صبحانه متعادل شروع كند، هر روز شش تا هشت ليوان آب بنوشد (كمبود آب خستگي به وجود مي آورد ). شواهد زيادي موجود است كه نشان مي دهند كربوهيدارتها به ما خيلي كمك كربوهيدارتها مي كنند ميزان سروتونين مغز را افزايش مي دهند و به عنوان يك مسكن طبيعي عمل مي كنند. خوردن مقداري برنج كمي بيسكويت، كلوچه يا شيريني انسان را آرام مي كند. خوردن مواد غذايي بين غذاهاي اصلي پروتئين ندارد و مي تواند مانع توليد سروتونين شود. o نگرش مثبت داشته باشيد يك استاد روانشناسي مي گويدبعضي ها منفي گرايي را با واقعيت گرايي يكي مي دانند ولي همه چيزها در اطراف ما اساسا خنثي و بي طرف هستند اين ما هستيم كه ارزش والايي براي آنها قائل مي شويم. حال اين ها مثبت باشديا سوال منفي، اين است كه شما مي خواهيد چه تحريفي راانتخاب؟ كنيد اين شخص براي مطالعه درباره نظريه خودسالها افكار دانشجويانش را ثبت كرد. وي مي گويددانشجويانش اغلب از اينكه افكارشان منفي بوده تعجبمي كردند. او چند ماه بعد نوشته ها را برايشان مي خواند. تجربه ثابت كرده بود بيشتر وقتها نگرانيهايشان به واقعيت نمي پيوست و خيلي چيزها قابل كنترل نبود. لبخند زدن عمل ساده اي است كه بر بدخلقي ها اثرمي گذارد. آزمايش هم آن را ثابت كرده است پس كنترل حالات صورت هم به كنترل اخلاق كمك مي كند. ريدرزدايجست دسامبر 1997 ترجمه: مينو بهتاش