Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761024-37604S1

Date of Document: 1998-01-14

رئيس مجمع حزبالله مجلس: مصاحبه آقاي خاتمي قوي ترين دفاع از اسلام بود مجيد انصاري از موضع گيري برخي از روزنامه ها عليه پيام رئيس جمهوري انتقاد كرد ملت ايران بين نقد خيرخواهانه و نقدهاي نيش دار سياسي كارانه فرق مي گذارد رئيس جمهوري به نقد افكار اهميت مي دهد . سرويس سياسي: رئيس جمهوري به همه اهداف خود در پيام ومصاحبه با شبكه خبري سي. ان. ان رسيد. اين مطلب را روز گذشته مجيد انصاري نماينده تهران و رئيس مجمع حزبالله مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني عنوان كرد. به گزارش خبرنگار همشهري وي هدف اصلي پيام را تشنج زدايي بين دو ملت ايران و آمريكا واصلاح ذهنيت تخريب شده مردم جهان بويژه مردم آمريكا نسبت به ملت و انقلاب اسلامي ايران دانست كه به نحوي بسيار مطلوب و در جهت تامين منافع ملي كشورمان صورت گرفت. وي گفت: نزديك به بيست سال است كه آمريكا با استفاده ازهمه امكانات تبليغاتي جنگ رواني تمام عيار را عليه ملت ما، اسلام و انقلاب به راه انداخته است تا چهره اي بسيار خشن از اسلام و ملت و تمدن ايران در ذهنيت جامعه آمريكا القاء كند، به گونه اي كه مردم آمريكا بر اين باور هستند كه مردم ايران دشمن و درصدد نابودي آنها هستند. وي گفت: هدف دولتمردان آمريكا از اين تبليغات و جنگ رواني ايجاد زمينه هاي فشار اقتصادي، سياسي و حتي نظامي عليه ايران است تا در سايه اين غوغاسالاري تبليغاتي بتوانند اعمال اسارت بار خود را عليه مردم ما توجيه كنند و متاسفانه در اين هدف تاحدود زيادي موفق بودند. وي تاكيد كرد: زماني كه به دستورفرمانده آمريكايي هواپيماي مسافربري ما در خليج فارس منفجر شد و افراد غيرنظامي مظلومانه كشته شدند هيچگونه حركت مردمي در داخل آمريكاعليه اين اقدام جنايتكارانه صورت نگرفت و يا زماني كه وزير دفاع آمريكا رسما و برخلاف تمام قوانين بين المللي سخن از نابودي ملت ايران كرد اعتراض جدي مردمي عليه او صورت نگرفت كه اين امر موفقيت دولت آمريكا در ايجاد ذهنيت منفي عليه ايران را در افكار مردم آمريكا نشان مي دهد. مجيد انصاري گفت: آقاي خاتمي در ابتكاري شجاعانه و هوشمندانه با استفاده از ابزار تبليغاتي آمريكا توانست به اصلاح ذهنيت مردم آمريكا نسبت به ايران بپردازد و براساس وعده اي كه در تبليغات انتخاباتي به مردم داده بود گامي بزرگ جهت تشنج زدايي ميان ايران و ملتهاي جهان بردارد. مجيد انصاري در مورد متن پيام آقاي خاتمي گفت: متن پيام دقيق و حساب شده تهيه شده بود و به خوبي ادا وي شد افزود: وقتي قرار است ذهنيت 20 ساله اي تصحيح شود بايد از فرهنگ مكالمه اي ويژه خود استفاده مي شد كه آقاي خاتمي اين كار را كرد. وي گفت: رئيس جمهوري بدون گزافه گويي و يا تحريف تاريخ مطالبي را عنوان كرد و باهوشمندي قابل ستايش، توانست ميان تمدن مثبت آمريكا و مردم آمريكا با دولتمردان آمريكا جدايي انداخته و حساب اين دو را از يكديگر جدا كند و با ترسيم چهره خشن و ناقض حقوق بشر دولتمردان آمريكايي طي تاريخ مداخلات آنها در ايران از كودتاي 28 مرداد و سرنگوني دولت قانوني دكتر مصدق تا تحميل قانون ننگين كاپيتولاسيون بر مردم ايران و اقدامات خرابكارانه عليه انقلاب اسلامي از جمله حمايت از شاه، بلوكه كردن دارايي هاي ايران توانست واقعيات را به مردم آمريكا منعكس كند. واكنش مثبت رسانه هاي آمريكا نشان مي دهد آقاي خاتمي در اين كار خود موفق بوده اند چرا كه فشار افكار عمومي در اظهارات متناقض دولتمردان آمريكا مشاهده مي شود. مجيد انصاري در مورد واكنش رسانه هاي ايران بويژه صدا وسيما در زمينه انعكاس واقعي اخبار گفت: من متاسفم كه بعضي از رسانه ها همه واقعيات را منعكس نكرده و در ارائه تصويري درست از واقعيات بيروني به مردم كمك نمي كنند. صدها مورد از اثرات مثبت اين پيام منعكس شده كه خبري از آنها در صدا و سيما نيست. انتظارمي رود صدا و سيما با رعايت امانت و بدون جهت گيري خاص سياسي مردم را در جريان همه واقعيات قرار دهند. وي افزود: اين روزها بعضي مخالفت ها با متن پيام نيزصورت مي گيرد كه ناشي ازانگيزه هاي مختلف است. برخي از آنها از سر دلسوزي است ولي به گونه اي انتقاد كرده اند كه انگار قرار بوده آقاي خاتمي براي امت حزبالله و در نماز جمعه سخن بگويند. در حالي كه مخاطب آقاي خاتمي مردم آمريكا با 20 سال بمباران تبليغاتي عليه ايران بوده اند. وي افزود: برخي از اظهارنظرها نيز به نوعي ادامه شيوه هاي نامطلوب دوران انتخابات است كه عده اي با حذف مطالبي از پيام و درشت نمايي بعضي ديگر به اين كار ادامه مي دهند. از جمله مطالبي كه در مطبوعات به آن پرداخته شده است موضوع سخن آقاي خاتمي در مورد تسخير لانه جاسوسي است و سعي كرده اند به گونه اي آن را منعكس كنند كه اين نتيجه حاصل شود كه ايشان با تسخير لانه مخالف بودند در حالي كه ايشان اين حركت را انقلابي و در مقطع خاص خود حركت مردم عليه دخالت هاي آمريكا دانستند و اظهار تاسف ايشان از جريحه دار شدن احساسات مردم آمريكا بود. وي گفت: آقاي خاتمي قوي ترين دفاع را از اسلام كرد و حقيقتاجا دارد همه ملت هاي اسلامي ازايشان تشكر كنند. چهره خشني كه از اسلام در غرب ترسيم شده بود و با عملكرد طالبان در افغانستان و كشتار مردم در الجزاير اين چهره خشن تر شده بود آقاي خاتمي پيام خردورزي و تعقل را رساند و با زيبايي و قاطعيت تروريسم را محكوم كرد و چهره تروريسم دولتي را مشخص كرد. وي گفت: در مورد نقش تل آويو در سياست خارجي آمريكا تاكنون هيچ يك از مسئولين چنين هشداري نداشته اند. رئيس مجمع حزبالله مجلس افزود: بعضي از رسانه ها از جمله صدا و سيما در مصاحبه هايي تلاش مي كنند نشان دهند پيام آقاي خاتمي زمينه سازي براي ارتباط با آمريكاست در حالي كه آقاي خاتمي در سخنان خود صراحتا اعلام كردند كه ما امروز احتياجي به آمريكا نداريم. وي افزود: امام خميني نيز درسخنان مختلفي سعي كردند حسابمردم آمريكا را از دولت آن جدا كنند. مقام معظم رهبري نيز هيچگونه حملاتي عليه مردم آمريكا نداشتند بلكه همواره بحث سياست هاي خصمانه دولت آمريكا بوده است. وي در مورد مطالب انتقادي برخي مطبوعات گفت: حركت نقادانه مطبوعات خواست رئيس جمهوري است و اين موضع يكي از اقدامات مثبت ايشان است كه به نقد افكار اهميت مي دهند. ولي به عقيده من حركت هماهنگ برخي روزنامه هاي همسو عليه اقدام مثبت رئيس جمهوري در ادامه اقدامات تخريبگرايانه دردوره انتخابات است كه در آن زمان نيز با كذب واقعيات و بزرگ كردن برخي نقاط ضعف سعي داشتند از آقاي خاتمي و جريان حامي ايشان ذهنيت منفي ايجاد الان كنند نيز مردم ايران به مرحله اي از بلوغ فكري و سياسي رسيده اند كه نقدها و حركات سياسي را ارزيابي مي كنند و بين نقدهاي خيرخواهانه و نقدهاي نيش دار سياسي كارانه فرق مي گذارند. رئيس مجمع حزبالله پخش اخبار مربوط به اين مصاحبه رادر صدا و سيما يك بعدي ذكر كردو گفت: جا دارد به نتايج مثبت اين حركت نيز پرداخته شود، زيرا اين حركت مي تواندديپلماسي مهاجم مثبت را مطرح كند. وي گفت: انتقاد من به برخي مطبوعات و صدا و سيما اين است كه در ابتداي كار حركت رئيس جمهوري را مثبت ارزيابي كردند ولي بعدا شروع به انتقاد نمودند. اين حركت دوگانه قابل پذيرش نيست. وي در مورد پاسخ آقاي خاتمي به پرسش خبرنگار سي. ان ان درمورد مسائل داخلي گفت: براي كشوري كه نزديك به بيست سال از انقلابش مي گذرد و هم اكنون دوره پنجم مجلس است و اركان نظام شكل گرفته است جاي اجتهاد شخصي و اقدام فراتر از قانون براي هيچ گروهي نمي ماند و يقينا ضرر قانون بد به مراتب كمتر از بي قانوني است. انصاري درمورد همه پرسي از مردم در مورد رابطه با آمريكا گفت: تا زماني كه برخورد دولت آمريكابا انقلاب اسلامي و ملت ايران همين باشد كه تاكنون بوده است ارتباط با آمريكا نه ممكن و نه لازم است. در صورت احترام متقابل و رعايت موازين بين المللي، رابطه دو كشور به نفع دو ملت خواهد بود و ما رابطه با همه كشورها جز اسرائيل را با همين شرايط خواهانيم. همه پرسي بعد از آن است كه مسئولين نظام انجام آن را خلاف مصالح عمومي و كشور ندانند و مردم نيز در اين زمينه با مسئولين خود هم عقيده هستند. همه پرسي مرحله نهايي حركت آزادانديشانه در نظام ماست. در حال حاضر اين موضوع منتفي است چرا كه كسي دنبال رابطه با آمريكا نيست كه به دنبال راههاي قانوني باشد. رئيس مجمع حزبالله مجلس درمورد هماهنگي رئيس جمهوري بارهبري در مورد پخش اين پيام گفت: اطلاعي از آن ندارم ولي يك ماه از زمان دادن خبر پيام گذشت و به هر حال همه مسئولين در جريان دادن پيام بودند. وي گفت: همانطور كه مقام معظم رهبري نيز گفتند از اهداف دشمن است كه القاء كنند در ايران بين مسئولين اختلاف وجود دارد. خوشبختانه در نظام ما جايگاه مسئولين به گونه اي است كه گفتن چنين سخني صحيح نيست. همه مسئولين از قوه مقننه، قضائيه و مجريه نسبت به رهبري تبعيت دارند و دستور ايشان را شرعي و قانوني و لازم الاجرا مي دانند. وي در پايان گفت: بازنده اصلي اين پيام اسرائيل بود چرا كه آقاي خاتمي توانستند با استفاده از پوشش گسترده خبري پيام، به روشني سياست هاي تروريستي و ضدمردمي دولت اسرائيل را افشا كنند و از دولت آمريكا دعوت كند كه از مردم خودشان عذرخواهي كند. به همين دليل اسرائيل از همه نسبت به اين پيام عصباني تر است.