Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761024-37561S1

Date of Document: 1998-01-14

محاكمه زن كلاهبردار محاكمه يك زن كلاهبردار كه خود رادرويش مي ناميد و ادعا داشت كه از عالم غيب با اطلاع است در شعبه هفت دادگاه عمومي تهران به اتهام كلاهبرداري و اخاذي آغاز شد. اين متهم ديروز در برابر دادگاه قرار گرفت. براساس محتويات پرونده، اين زن كه طيبه و. نام دارد متهم است كه با فالگيري رمالي، و تظاهر به درويشي و اطلاع از عالم غيب از انبوهي زن كلاهبرداري و اخاذي كرده است. او با فالگيري به زنان و وعده هاي دروغين و دلگرم كننده يا دردسرآفرين مي داد و از آنها اخاذي مي كرد. در جلسه ديروز دادگاه متهم ادعا كرد كه درويش واقعي است كه مراحل سلوك راپيموده و شاكيان او بدون دليل موجه وي را به محاكمه كشانده اند.