Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761024-37515S1

Date of Document: 1998-01-14

سوء تغذيه بيش از هر بيماري ديگري كودكان را مي كشد واحد رسانه هاي خارجي همشهري: صندوق كودكان سازمان ملل ( يونيسف ) در گزارش وضع كودكان جهان در سال 1998 آشكار نموده است كه شمار بيشتري از كودكان درجهان از سوء تغذيه مي ميرند تا از هر علت ديگر. حدود 39 درصد از اين مرگ و ميرها در هند روي امانبودن مي دهد غذاي مقوي تنها بخشي از اين مساله است. عوامل اجتماعي هم در اين صحنه نقش دارند. به گزارش تلويزيون سي. سوء ان ان، تغذيه يك موضوع اضطراري ساكت و بي سر و صدا و نامرئي است; اين تعريفي است كه يونيسف از سوء تغذيه نموده است. جنگها و قطحي ها تنها مسئول بخش كوچكي از بحران جهاني سوء تغذيه هستند. درصد 75 از 6 ميليون كودكي كه سالانه از سوء تغذيه مي ميرند از سوي متخصصان علم تغذيه تشخيص داده شده اند كه به طور متوسط از سوء تغذيه رنج برده اند. اين كودكان عوارض خارجي سوء تغذيه را نشان اما نمي دهند مصونيت اين كودكان نسبت به بيماريها آنقدر كم است، كه حتي بيماريهاي معمولي كودكي هم در آنها مي تواند كشنده باشد. سوء تغذيه نتيجه فقر، بيماري، و رژيم غذايي ناقص است. اما عامل مهمتر تبعيض برضد زنان در بسياري از جوامع است، كه در نتيجه زنان آخر از همه و كمتر از همه غذا مي خورند. زنان بارداري كه از سوء تغذيه رنج مي برند، نوزادان بدتغذيه شده به دنيا مي آورند. در يك خانواده احتمال رنج بردن دختران از سوء تغذيه بيشتر از پسران است. در برخي خانواده ها كه ارزش پسر را بالاتر از دخترمي دانند به اين معناست كه آنان اغلب برضد دختران تبعيض قايل مي شوند. خانواده هاي بي سواد و فقيرمي گويند: اگر براي يك دختر رژيم غذايي خوب در نظربگيريد، وي سريعتر به بلوغ مي رسد، در حالي كه يك دختر هزينه هاي زيادي مانند تهيه جهيزيه براي ازدواج دارد، در هند مي گويند پسر دست پدر و مادر را در زمان پيري و سالخوردگي مي گيرد، پس بايد بيشتر به وي توجه كرد و او را تغذيه بهتري نمود. سوء تغذيه در دختران معمولا منجر به بيماريهاي مكرر مي شود، و آنان را مجبور به ترك تحصيل مي كند. در اينجا دختري به نام ريتا هست كه 8 سال دارد. وي 2 سال پيش مدرسه را ترك كرد تا در خانه كمك كند، و در مراقبت كردن از برادر كوچكترش خانواده را ياري دهد. به اين ترتيب مادرش توانست سركار برود و كار كند. يك زن هندي مي گويد: من 3 دختر اما دارم پسرم رااز همه شان بيشتر دوست هر دارم وقت چيزي به بخواهد، هر ترتيبي شده برايش فراهم مي كنيم. در حالي كه براي دخترها حتي كمترين امكانات مانند مراقبت هاي پزشكي و بهداشتي هم فراهم نيست. يك كارشناس مي گويد: دختران آخرين كساني هستند كه به بيمارستان برده مي شوند (اگر هرگز برده شوند ) و آن هم فقط موقعي كه در حال مرگ هستند. جهان در آستانه قرن بيست و يكم قرار دارد. با اين حال، سوء تغذيه از هر بيماري ديگري بيشتر كودكان را در جهان مي كشد. اين كاملا بي سابقه است. شايد تنها پيشينه آن مرگ و مير در اثر طاعون در قرون وسطي باشد.