Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761024-37512S1

Date of Document: 1998-01-14

پيام دوم خرداد و شانزدهمين جشنواره فيلم فجر اشاره: اعضاي هيات انتخاب فيلمهاي ايراني جشنواره بين المللي فيلم فجر اين روزها در دفتر جشنواره مشغول ديدن فيلمهاي متقاضي شركت در بخش مسابقه اين جشنواره هستند تا بهترين ها را براي حضور در اين بخش انتخاب كنند. يكي از اعضاي اين هيات ديدگاههاي خود را در موردويژگيهاي يك فيلم برتر درمطلبي كه براي مانوشته، بيان كرده است كه مي خوانيد: تبلور اراده ملي در انتخابات اخير رياست جمهوري و تجلي شعور مردم در حماسه دوم يكي خرداد، از فرازهاي تعيين كننده درسرنوشت فرهنگي كشور بود، درك ابعاد متفاوت اين واقعه تاريخي در فهم واقعيت هاي موجود اهميت بسيار دارد. تدوين استراتژي هاي نوين بر اساس اين پيام تاريخي براي مجموعه نهادهاي كشور ضروري است. سينما نيز به مثابه جزيي از پيكره كشور بايد در جذب پيام دوم خرداد پيشتاز بوده و واكنش هاي مناسب را از خود بروز دهد. شانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم فجر نيز موقعيت ويژه اي براي سينماست تا آميختگي و ارتباط محكم خود را با مردم نشان دهد. فيلمهاي متعددي كه پس از انقلاب اسلامي در ايران ساخته شده است را از لحاظ نوع نگرش به ايجاد ارتباط با مردم مي توان به چند دسته تقسيم كرد. فيلمهايي كه سازندگان آنها صرفا براي كسب تجربه شخصي و يا خلق اثري بدون توجه به پذيرش مردم و وجود مخاطباقدام به ساخت آن كرده اند. دسته ديگر فيلمهايي است كه درجستجوي مخاطباني به جزء مردم ايران بوده اند و حضور در جشنواره هاي بين المللي و يا جذبمخاطب در ساير كشورها، كانون توجه سازندگان اين فيلمها بوده است. فيلمهاي ديگري نيز هستند كه ايجاد ارتباط مردم را هدف خودقرار داده اند، ولي نوع اين ارتباط در القاء و تزريق ايده هاو طرز تفكر خاصي شكل مي يابد. اين گونه فيلمها طيف گسترده اي را شامل مي شوند و عموم سازندگان اين قبيل از فيلمها افرادي هستند كه به نوعي براي خودرسالتي اجتماعي قايل هستند. تفكرات القايي نيز با تبعيت از حاميانشان بسيار متنوع ديدگاه است مشترك در وراي اينگونه از فيلمها علي رغم تنوع وتعددشان حكايت از لزوم ايجادتغيير در باورهاي مردم را داردو فيلم نيز وسيله اي است كه بايد در اسرع وقت پيام فيلمسازرا كه به زعم خودش شاه كليد حل مشكلات اجتماعي را يافته است به مردم تلقين كند. نوع ديگر از فيلمها، فيلمهايي هستند كه به دنبال جلب مخاطبهستند و با روايت قصه وحكايت و ماجرايي، ضمن سرگرم كردن بيننده به تناسب موضوع پيامي را نيز به همراه دارند. پيام اينگونه فيلمها در زمره پيام هايي قرار دارند كه براي آنها متعارضي و مخالفي وجود ندارد، صداقت، امانت، از خودگذشتگي، ايمان به خدا، مردم دوستي و... از جمله اين پيامهاست، به عبارت ديگرپيام هاي فراگيري كه هيچ يك ازاقشار مردم خود را از دايره مخاطبان آن جدا و منفصل احساس نمي كنند. ناگفته پيداست كه مجموعه فيلمهاي مذكور از نظركيفيت نيز در دامنه گسترده اي قرار مي گيرند. ازكيفيت نازل تاقابل قبول، در اين نوع فيلمها وجود دارد. فيلم شايسته فيلمي است كه دربطن جامعه و در ميان مردم جايگاه خود را پيدا كند. لازمه احراز اين شايستگي دارا بودن چند ويژگي است: همسازي فيلم با فرهنگ مردم و جدا نبودن عناصر آن از زندگي معمول و متعارف عامه، به طوري كه بيننده شخصيتها و فضاي فيلم را باور كند. پيام و محتواي فيلم نيز (بدون تلاش براي القاء مستقيم پيام ) حاوي نكات اخلاقي و منطبق با فطرت و سرشت الهي انسان باشد. ايجاد پرسش و امكان تامل وتعمق در بيننده به همراه بياني جذاب و رسا در استفاده از تصوير از ديگر قابليتهاي مثبت در يك فيلم است. ميزان استفاده از تكنيكهاي نوين و به كارگيري دانش فني مطلوب درتمامي اجزاي فيلم نيز دلالت برقدر و ارزش فيلم دارد. هر گونه سطحي نگري و سهل انگاري در ساخت فيلم اعم از موضوع، مضمون يا ساخت و پرداخت فيلم از جنبه فني توهين به شعور مردمي است كه لياقت، عزت، قدرت درك و استنباط خود را بارها و بارها به خوبي نشان داده اند و هر گونه داوري در ميان فيلمها نيز بايد برآيند وتجلي اين شعور متعالي جمعي باشد. سيدضياء هاشمي