Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761023-37505S1

Date of Document: 1998-01-13

اعلام مشخصات متهمان پيش از صدور راي دادگاه ممنوع است .سرويس سياسي: آيت الله محمد يزدي رئيس قوه قضائيه ديروز با صدور بخشنامه اي از قضات خواست از اعلام اسامي و مشخصات افراد متهم و انتشار آگهي درباره آنان و پخش و نشر گزارش پرونده، پيش از محاكمه و اثبات جرم و قطعي شدن حكم صادر شده خودداري كنند. در اين بخشنامه باتوجه به اصل برائت در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است. در بخشنامه صادره از سوي رئيس قوه قضائيه به مراجع قضائي، دادگاههاي انقلاب عمومي، و نظامي آمده است: در موارد مجاز يا فاقد منع قانوني و مواردي كه احضار متهمين از طريق روزنامه ها و برابر با ماده 111 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي گيرد، بايد به گونه اي باشد كه موجب هتك حيثيت و حرمت اشخاص و اشاعه فحشا نشود.