Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761023-37485S1

Date of Document: 1998-01-13

سرگرمي روزهاي برفي! موج تازه اي از برف و سرما در راه است و به پيش بيني هواشناسي، تهران در دو روز آينده شاهد بارش سومين برف سنگين در زمستان امسال خواهد بود: توده هاي برف در حياط خانه ها، اين روزها زمينه سرگرمي هاي تازه اي رابراي شهروندان پديد آورده است كه نمونه اي از آن را، خواننده باذوق همشهري - اميرهوشنگ ريوندي - به تصوير كشيده و به روزنامه فرستاده است.