Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761023-37476S1

Date of Document: 1998-01-13

سرما و يخبندان، مصرف گاز لوله كشي در كشور را 35 درصد افزايش داد توصيه هاي شركت گاز براي جلوگيري از قطع گاز در مناطق سردسير .سرويس شهري: شركت ملي گازايران اعلام كرد با توجه به سردشدن هوا و كاهش شديد دما دراكثر استانهاي كشور، مصرف گازطبيعي در حد بي سابقه اي افزايش يافته بنحوي كه مصرف گاز درروزهاي اخير در مقايسه با زمان مشابه سال قبل 35 درصد افزايش نشان مي دهد. شركت ملي گازايران ضمن بهره گيري از كليه توان خود در جهت تامين مستمرگاز شهري تمامي مشتركين و جلوگيري از قطع موردي گاز بعضي از شهروندان، تقاضا دارد ضمن رعايت توصيه هاي ايمني در حد امكان در مصرف گاز طبيعي صرفه جوئي به عمل آيد تا تامين گاز در نقاطي كه با سرماي شديد مواجه هستند دچار مشكل نگردد. شهروندان در صورت لزوم مي توانند در طول ساعات شبانه روز از طريق شماره تلفن و 194 يا شماره تلفنهاي مندرج در پشت قبوض مصرف گاز با پستهاي امداد گازرساني تماس حاصل نمايند. ارائه خدمات گازرساني در طول ساعات شبانه روز رايگان است.