Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761022-37324S1

Date of Document: 1998-01-12

به زباني ساده و روشن درباره جان اشتاين بك اشتاين بك در آثار خود جامعه پيرامونش را كه گرفتار فقر، جنگ، بحران اقتصادي و قوانين ظالمانه بود، هنرمندانه تشريح كرد و به تصوير كشيد جان [ارنست ] اشتاين بك رمان نويس و نمايشنامه نويس آمريكائي در27 در 1902فوريه ناحيه ساليناس واقع در كاليفرنيا به دنيا آمد. اين ناحيه كه به سواحل اقيانوس كبير بسيار نزديك است بعدها دستمايه بسياري از آثار اشتاين بك شد. پدرش صندوقدار بخشداري بود و مادرش به حرفه آموزگاري اشتغال داشت. دوران كودكي و نوجواني او صرف تحصيل و كار در كشتزارهاي زادگاهش شد. در سنين نوجواني به علوم علاقه مند شد و اين علاقه باعث شد تا كاري در يكي از آزمايشگاه هاي محلي بيابد. پس از تحصيلات مقدماتي در سال 1919 وارد دانشگاه استانفورد شد و در رشته زيست شناسي به تحصيل پرداخت ليكن در سال 1925 بدون كسب دانشنامه تحصيلش را رها بين كرد سالهاي را 19271925 به كارهاي مختلفي از جمله سرايداري بنائي نقاشي ساختمان و خبرنگاري پرداخت. در نيويورك با يكي از روزنامه ها شروع به كار كرد. اما خيلي زود آن را رها كرد و به زادگاهش كاليفرنيا بازگشت و در كلبه اي نزديك به اقيانوس شروع به نوشتن نخستين كرد داستانش به نام جام زرين در سال 1928 به رشته تحرير درآمدو از اين زمان به بعد نوشته هايش يكي پس از ديگري به زيور چاپ آراسته شد. چمنزارهاي بهشتـــي 1932 به خــداي ناشناخته 1933 تورتيلافلت 1935 در نبردي مشكوك 1936 گيتي مقدسه عزرا 1936 و اسب سرخ 1937 از جمله آثاري هستند كه اشتاين بك تا سال 1937 نگاشت در آغاز او نويسنده اي محلي يا به عبارت ديگر ناحيه اي بود كه هنوز از مرزهاي محدود كاليفرنيا پا به قلمرو جهاني شدن و يا حتي كشوري نگذاشته بود. در سال ( ) 1937 به اروپا سفر كرد و ضمن ديدار از كشورهاي نروژ سوئد دانمارك و روسيه در سال 1938 به كشورش بازگشت. آنگاه با تجربياتي كه در ايام سفر كسب كرده بود و نيز انگيزه هائي كه از بحران اقتصادي و فقر عمومي طي سالهاي 301929 آمريكا داشت به نوشتن ادامه داد. موش ها و آدم ها 1938 دره دراز 1938 خوشه هاي دهكده خشم 1939 فراموش شده و درياي كورتز 1941 ماه پنهان و 1942است بمبها را بيفكنيد يكي 1942 پس از ديگري از او منتشر شد و نامش را بر سر زبانها انداخت. رمان دلنشين خوشه هاي خشم جايزه پوليتزر رانصيبش كرد و ترجمه آثارش او را به عنوان نويسنده اي خلاق و انسان دوست به جهانيان معرفي كرد. در بحبوحه جنگ جهاني دوم به سال 1943 نويسندگي را رها كرد و به عنوان خبرنگار جنگي راهي اروپا شد و در انگلستان، ايتاليا و مديترانه به فعاليت پرداخت. از آثار ديگر اين نويسنده مي توان از راسته كنسروسازان 1945 اتوبوس سرگردان 1946 شب تاريك مرواريد 1947 روشنائي درخشان 1950 زمستان نارضائيها، خون نيرومندي، سفرهائي با چارلي، شرق عدن، پيپين چهارم و برخي نوشته هاي ديگر را نام برد. اشتاين بك در سال 1947 به عضويت آكادمي ملي هنر و ادبيات انتخاب شد و از كشور نروژ نشان عالي دريافت كرد. نمايشنامه موشها و آدمها را اشتاين بك بر اساس رمان خودش با همين نام تنظيم كرد. عنوان اثر از يك شعر معروف انگليسي گرفته شده است كه مي گويد: بسيار نقشه موشها و آدمها كه نقش بر آب شد. حوادث نمايش در مزارع غرب آمريكا اتفاق مي افتد و بازگو كننده زندگي ورابطه عميق دو كارگر دوره گرد مزارع غرب آمريكا است. جورج مهربان و باهوش و لني تنومند اما ساده لوح است. روياي آن دوبدست آوردن مزرعه اي است از آن خود. امكاني كه تقريبا در دسترس به نظر مي رسد، اما علاقه لني به نوازش كردن چيزهاي نرم و ذهنيت كودكانه اش در انتها همه روياهايشان را خراب مي كند. عروس رئيس آنها از لني مي خواهد كه موهايش را لمس كند و لني از هيجان ناشي از انجام اين كار به طور غيرعمد او را مي كشد. به زودي جماعتي به راه مي افتند تا لني را لينج (مجازات بدون محاكمه ) كنند. جورج كه زودتر ازديگران لني را مي يابد از روي شفقت او را مي كشد تا از انتقام بي رحمانه ديگران در امان اين باشد نمايشنامه در نوامبر 1937 در نيويورك به صحنه رفت و بسيار مورد توجه قرار گرفت. ماه پنهان است نمايشنامه ايست درباره اروپاي تحت اشغال نازيها و شهرونداني كه به صور مختلف در برابر اين اشغال مقاومت و مبارزه مي كنند. روشنايي درخشان كه توسط نويسنده به عنوان يك نمايشنامه - رمان كوتاه توصيف شده تكنيك جالب توجهي را به كار مي گيرد به نحوي كه در آن عمل استمرار دارد اما صحنه آرائي و شغل شخصيت ها در هر پرده تغيير مي كند. داستان اين اثر سراسر آرزوهاي مردي عقيم براي داشتن فرزند است. اشتاين بك در زمره نويسندگان برجسته آمريكائي است كه درفاصله دو جنگ در عرصه ادب درخشيدند. او درآثار خود جامعه پيرامونش را كه گرفتار فقر، جنگ، بحران اقتصادي و قوانين ظالمانه بود، هنرمندانه تشريح كرد و به تصوير كشيد. در آثار او از يك سو نوميدي و حسرت موج مي زند و ازسوي ديگر روح مبارزه جويش به عصيان برمي خيزد، زماني فيلسوفانه به جهان مي خندد و دوراني ديگر به جهان و هستي پرخاش مي كندوسرانجام نيز تسليم ياس و نفرت مي گردد. وي نيروي ادبي و استعداد هنري خود را درادبيات عامه و ادبيات كارگري بخوبي نشان داده است. دراين زمينه از زندگاني رنجبران و مستمندان و سرخ پوستان بحث كرده، به زباني ساده و روشن تالمات و تاثرات دلهاي حساس و با عاطفه را از بدبختيهاو مصائب مردم تيره روز بيان داشته است. ( ) 1 در سال 1962 از سوي آكادمي سوئد جايزه ادبي نوبل به اين نويسنده اهداء شد وشش سال بعد در 20 دسامبر 1968 نويسنده اي كه در بيشتر آثار خود همواره از زبان و زندگي مردم ساده الهام گرفته بود در سن 66 سالگي در نيويورك چشم از جهان فرو بست. ترجمه: منصور خلج ـ 1خوشه هاي خشم ترجمه شاهرخ مسكوب و عبدالرحيم احمدي تهران اميركبير صفحه 3 منبع Hill -Graw Mc. Drama Word -