Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761021-37249S1

Date of Document: 1998-01-11

گزارش قرن - 1900 2000 متفقين در بزرگترين عمليات پياده كردن قوا، وارد ساحل نرماندي در فرانسه مي شوند قواي آمريكا در سواحل نرماندي پياده مي شود 1944 6 ژوئن ستاد ارتش آلمان و سازمانهاي جاسوسي و اطلاعاتي آن از مدتها پيش از تداركات متفقين براي پياده كردن قوا در نقطه اي ازخاك اروپا كه به عنوان گشايش جبهه دوم بر سر زبانها افتاده بود اطلاع داشت، امامحل و زمان اين حمله بزرگ نامشخص بود و ستاد فرماندهي قواي متفقين انواع شگردها را به كار مي بست تا آلمانها راهمواره نگران و سردرگم نگهدارد. براي اين منظور پيامهاي رمز راديوئي دروغين پخش مي شد، جابه جائي نمايشي سپاهيان وجنگ افزارها صورت مي گرفت، دستورهاي محرمانه نظامي ساختگي عمدا در اختيار جاسوسان آلماني قرار داده مي شد. در نتيجه، آلمانهاقبل از حمله متفقين، در موردمحل پياده شدن قواي آنها، درشك و ترديد به سر مي بردند. گاهي فكر مي كردند كه جبهه دوم در بالكان گشوده خواهد شد يامتفقين در دانمارك يا نروژ ويا بلژيك و هلند نيرو پياده خواهند كرد. احتمال پياده شدن قواي متفقين در سواحل فرانسه بيش از جاهاي ديگر بود، مارشال رومل از نيروهاي خود كه قرار است در نرماندي فرماندهي آنها را برعهده گيرد، سان مي بيند. اما اين سواحل بسيار طولاني است،؟ سواحل مانش سواحل اقيانوس؟ اطلس يا؟ درياي مديترانه پيش از فرا رسيدن موعد حمله هواپيماهاي متفقين در روزهاي متوالي به مواضع نظامي آلمان اطراف بندربردو در ساحل اقيانوس اطلس و همچنين به بنادر بلژيك و شمال فرانسه و نواحي اطراف پاريس حمله كردند و جاده ها و پلها و ايستگاهها و مراكز تقاطع خطوط آهن را به ويراني كشيدند. قواي انگليس هنگام فرود به سواحل نرماندي هيتلر شخصا پيش بيني مي كرد كه حمله متفقين با پياده كردن قوا در بندركاله در شمال شرقي فرانسه و در ساحل درياي مانش آغاز خواهد شد، زيرا فاصله اين بخش از خاك فرانسه با سواحل انگليس از هر نقطه ديگر كوتاهتر است و بنابراين عبور از درياي مانش سريعتر و آسانتر انجام خواهد به گرفت همين جهت به دستورفوهرر بخش عمده اي از قواي آلمان در اين ناحيه متمركز شده و بندركاله به صورت دژي تسخيرناپذير درآمده بود. و به همين دليل هم فرماندهان نظامي متفقين و در راس آنها ژنرال آيزنهاور، فرمانده كل، به جاي بندر كاله، سواحل نرماندي را براي پياده كردن قوا انتخاب كردند. اين ناحيه در شمال غربي فرانسه، از سواحل انگليس فاصله بيشتري داشت، اما تجهيزات دفاعي آلمان در آن ضعيفتر و رساندن قواي كمكي به مدافعان مشكلتر بود. مارشال رومل كه چندي قبل از حمله متفقين از طرف هيتلر به فرماندهي قواي آلمان در غرب فرانسه منصوب شده بود، به نقطه ضعف دفاعي آلمان در نرماندي و سواحل اقيانوس اطلس آگاهي داشت و مي دانست كه اگر متفقين جاي پاي خود را در اين ناحيه محكم كنند، مقابله با آنها مشكل خواهد بود. وي گفته بود: در اين پيكار پيش رو فقط 24 ساعت اول اهميت دارد و سرنوشت آينده رايش بسته به اين است كه ما بتوانيم از استقرار آنها در ساحل جلوگيري كنيم و به موقع قواي كمكي دريافت داريم. اگر سد دفاعي ما بشكند، جلوگيري از سيل ناممكن خواهد بود. تانكهاي آمريكايي در اوتاه بيچ عمليات پياده شدن قواي متفقين در نرماندي براي روز 5 ژوئن برنامه ريزي شده بود، اما به علت توفان شديد ژنرال آيزنهاور يك روز آن را به تعويق انداخت و شب 6 ژوئن فرمان آغاز عمليات صادر شد. تعدادكشتي 6697 سواحل جنوبي انگليس را ترك گفتند و در حالي كه 14600 هواپيماي بمبافكن و شكاري آنها را تحت حمايت داشتند تعداد 86 لشگر مجهز متفقين را به سوي سواحل نرماندي حركت دادند. در برابر اين نيروي عظيم آلمانها فقط 3 ناوشكن 36 قايق توپدار 34 زيردريائي هواپيما 350 و 59 لشگر توپخانه و زره پوش در اختيار داشتند و 90 شكاري آنها در اولين جنگ هوائي بر فراز درياي مانش سرنگون شد. اولين مرحله عمليات پياده كردن قوا در سواحل نرماندي با موفقيت انجام گرفت. امريكائيها با مقاومت سرسختانه مدافعان آلماني روبه رو شدند، اما سپاهيان انگليسي و كانادائي توانستند در بخشي از ساحل منطقه اي را به پهناي 30 و عمق 10 كيلومتر در اختيار بگيرند كه سرپلي شد براي پياده كردن نفرات و تجهيزات، سپس به فوريت بندرگاهها و اسكله ها و پايگاههائي ساخته شد و در ظرف ده روز متفقين 619 هزار سرباز 95 هزار تانك و زره پوش و وسايل نقليه و 218 هزار تن ساز و برگ جنگي را از انگليس به نرماندي انتقال دادند در همين حال انبوهي از چتربازان متفقين درپشت خطوط جبهه آلمانهافرود آمدند. در همان روز اول حمله، متفقين جاي پاي خود را در خاك فرانسه محكم كردند ومارشال رومل از هيتلر قواي كمكي فوري خواست، امافوهرر به اين تقاضاترتيب اثر نداد، چون معتقد بود كه حمله متفقين به نرماندي براي رد گم كردن است و حمله اصلي به بندركاله صورت خواهد گرفت. بنابراين سربازان آلماني در نرماندي بايد تا آخرين نفس مقاومت كنند و انتظار قواي كمكي نداشته باشند. متفقين هم به اين پنداشت هيلتر دامن مي زدند. آنها 40 لشگر را در اطراف بندردوور در ساحل انگليس و مقابل بندركاله متمركز كرده و هزاران تانك و زره پوش قلابي پلاستيكي را كه مثل بادكنك قابل باد كردن بودند، آماده حمل به كشتي نشان مي دادند تا هواپيماهاي آلماني از فراز آسمان اين تدارك وسيع را نشانه حمله قريبالوقوع متفقين به بندر كاله تصور كنند. برپايه همين مشاهدات بود كه هيتلر قواي انبوه خود در بندر كاله را به كمك رومل نفرستاد. به علاوه بمبارانهاي بي وقفه هواپيماهاي متفقين انبارهاي بنزين و پالايشگاهها را به آتش كشيده بود و ارتش آلمان درفرانسه دچار كمبود سوخت بطوري بود، كه تانكها و زره پوشهارا با قطارهاي آهن از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال مي دادند. در اين گيرودار رزمندگان ارتش مخفي مقاومت فرانسه نيز باپياده شدن قواي متفقين درنرماندي بر فعاليت خود افزوده در بودند هر گوشه و كنار دست به عمليات خرابكاري مي زدند، انبارهاي مهمات را به آتش مي كشيدند، جاده ها را مين گذاري مي كردند، در پايگاهها و مراكز تجمع نظاميان آلماني بمب كار مي گذاشتند و اطلاعات نظامي را در اختيارمتفقين قرار مي دادند. بدينگونه عمليات وسيع پياده شدن قواي متفقين در با فرانسه، ابعادي بي سابقه در تاريخ نظامي، براي هيتلر آغاز يك پايان به نظر مي رسيد. تصرف سريع جزيره الب 1944 18 ژوئن جزيره الب در فاصله كوتاهي از رم، توسط قواي فرانسه آزاد به فرماندهي ژنرال دولاتردوتاسين يي و با استفاده از نيروي دريائي بريتانيا در ظرف 48 ساعت از چنگ پادگان آلماني مستقر در آن به درآمد. هواپيماهاي امريكائي از قواي اعزامي به جزيره حمايت مي كردند، اما قبل از پياده شدن قوا اقدامي جهت بمباران جزيره به عمل نياوردند. واگذاري تصرف جزيره الب به نيروهاي فرانسه آزاد از آن جهت بود كه اين جزيره زماني تبعيدگاه ناپلئون بناپارت بود و وي از آنجا به فرانسه بازگشت و دوباره قدرت را به دست گرفت. اين سابقه تاريخي فرانسويان را به اين جزيره كوچك علاقه مند كرده است. تصرف 48 ساعته جزيره الب موفقيتي براي ژنرال دولاتر به شمار مي آيد و به همين جهت ژنرال دوگل از او تجليل كرده است. ترور همكار آلمانها در حكومت ويشي 1944 28 ژوئن فيليپ هانريو، وزير اطلاعات و تبليغات دولت ويشي كه با آلمانها همكاري نزديك داشت، توسط يك گروه از چريكهاي نهضت مقاومت فرانسه ترور وي شد اخيرا در راديو ويشي نطقهاي آتشين عليه متفقين ايراد مي كرد. بحران در فنلاند و هشدار هيتلر ژوئن 1944 در حاليكه حكومت فنلاند مذاكرات محرمانه اي را با مسكو براي پايان دادن به جنگ دو كشور ادامه مي دهد، روابط آن با آلمان روبه سردي گذاشته است. هيتلر كه از اين مذاكرات آگاه است، توسط ريبن تروپ، وزير خارجه اش به ريستوريتي نخست وزير فنلاند هشدار داده است كه درصورت توافق وي با مسكو، كمكهاي تسليحاتي و غذائي آلمان به فنلاند قطع خواهد شد وهم اكنون نيز اين كمكها كاهش يافته است. در آغاز ماه ژوئن، قواي شوروي حمله جديدي را به ناحيه كارلي در فنلاند شروع كردند و موفق به عقب راندن سپاهيان فنلاندي شدند، اما هنگامي كه مذاكرات محرمانه صلح آغاز شد، جنگ تقريبا متوقف وزير گرديد خارجه آلمان به نخست وزيري فنلاندمتذكر شده است كه هيتلر خواهان اتحادكامل با فنلاند است و براي اينكه ارتش سرخ از خاك فنلاند عقب رانده شود، تنهاراه حل موثر اين است كه فرماندهي كل ارتش فنلاند به يك افسر بلندپايه آلماني تفويض گردد. اين پيشنهاد از سوي مقامات فنلاندي رد شده است.