Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761021-37234S1

Date of Document: 1998-01-11

دستاوردهاي تازه در توليد مواد غذايي واحد رسانه هاي خارجي: يكي ازموضوعهاي بحث برانگيز كه 1997سال حتما در سال ميلادي جديد نيز حساسيت خود را حفظ خواهد كرد، ايمني بنابر غذاست انسان مثلي، را مي توان از اگر غذايش شناخت اين طور باشد، تكليف ما با توليد غذاهايي كه ساختار ژنتيك آنها دستكاري شده است،؟ چيست آيا بايد؟ نگران باشيم مزاياي آن دانشمندان؟ چيست با خوش بيني مي گويندبه زودي به گوشت كم كلسترل وسبزيجات ضدسرطان دست خواهند يافت. به گزارش تلويزيون ذائقه بي بي سي، افراد متفاوت است. اكنون آنچه بيشتر افراد مي پسندند، غذاي بدون كلسترل و داراي پروتئين بالاست. اما شايد هميشه ذائقه افراد به اين شكل باقي نماند. در فيلم خوابيده، ساخته تصوير وودي آلن، دهشت زا از آينده ارائه مي شود. صاحب يك فروشگاه مواد خوراكي پس از 200 سال خواب در حالت انجماد برمي خيزد ولي متوجه مي شود هرآنچه به آن اعتقاد داشت، تغيير كرده است و مردم حتي شير ببر مي خورند. شيفتگي انسان نسبت به خوراكيهاي سالم تا حدي گاه دستخوش مضحكه مي شود. اما اين امر به نظردانشمندان خنده دار نيست. درعوض آنان با جديت مشغول توليد غذاهاي سالم هستند. يكي ازدانشمندان مي گويد: ما هر روزمواد سرطان زاي مختلفي را براثرآلودگي تنفس مي كنيم. در حالت معمولي بدن اين مواد را دفع مي كند، اما اگر ميزان اين مواد زياد باشد، آنگاه وضع فرق مي كند. از مدتي پيش دريافتيم گل كلم حاوي نوعي ماده شيميايي است كه خروج مواد سرطان زا را از بدن تسهيل مي كند. ازطرف ديگر نوعي كلم در جزيره سيسيل ايتاليا يافتيم كه خاصيت سرطان زدايي آن، صدبرابر گل كلم معمولي است. ما آمديم بين اين دو نوع كلم، لقاحي برقرار كنيم تا ژن سرطان زداي قوي كلم سيسيلي به گل كلم معمولي منتقل شود درنتيجه تا سه چهارسال ديگر، ما گياهي داريم كه درست شبيه گل كلم است و داراي خاصيت سرطان زدايي كلم وحشي سيسيلي است. در اين حال، پرورش حيوانات يك گام در اين راه جلو بوده است. توليد گوسفندي كه در شير آن پروتئين انساني وجود دارد، نقطه عطفي در اين مسير محسوب مي شود. اين كار با دستكاري ژنتيك گوسفند ميسر شد. چنين حيواناتي مي توانند به منزله منبع تازه اي ازداروهاي بدون عوارض جانبي براي انسان باشند. ممكن است روزي برسد كه غذاهايي كه امروز بسياري از مردم از آن مي پرهيزند، به سفره روزانه بازگردد. دانشمندان مي گويند، تاچند سال ديگر، ما مي توانيم گوشت و شير كم كلسترل مصرف كنيم كه از دامهاي مصرف كننده نوعي علوفه خاص به دست مي آيد. اما اين دستاوردها، مشكلات خاص خود را به همراه دارند، چرا كه پيروي از جديدترين دستورالعملهاي غذايي گاه موجب دردسر مي شود. با تداوم بسياري تحقيقات، تصور خواهند كرد كه هر روز مقررات بخور و نخور در تغييرمي كند هرحال، كارشناسان خاطرنشان مي كنند، زندگي پر است از خطرهاي مختلف كه بعضي ازآنها از نوع خوراكي سرچشمه مي گيرد. نمي توان اين خطرات راكلا ازبين برد، ولي مي توان آن رابه حداقل رساند. اكنون بسياري از مردم درسراسر جهان از تغذيه كافي محرومند. شايد اينجا هم علم بتواند با عرضه انواع ضدآفت محصولات كشاورزي به كمك انسان بيايد. اما به رغم وجود مزاياي آشكار، برخي نگرانيهاي عمده در مورد ايمني اين قبيل محصولات وجود دارد. يكي از كارشناسان در اين زمينه گفت: دستكاري ژنتيك ذرت سبب شده است تا اين محصول در برابر نوعي آفت مقاوم اما شود همين عمل موجب شده است نوعي ژن ضد پادزيست (آنتي بيوتيك ) در آن توليد شود. اين نگراني وجود دارد كه چه بسا برخي باكتريها به اين ترتيب در برابر داروهاي پادزيست مقاوم شود. اين امر تبعات زيادي رابراي بهداشت انسان دربردارد. به علاوه، ممكن است مقاومت محصولات كشاورزي مفيد به گياهان آفت زا و غيرمفيد نيز سرايت كند. اما پيشرفت علم و دستاوردهاي فن آوري، بزرگي را نويدمي دهد. در آينده كه بيشتراز آثار غذا بر بدن خودآگاه شويم، غذاهاي جديدي در سفره ها پديدار خواهد شد.