Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761021-37232S1

Date of Document: 1998-01-11

ديدن بدون عينك! براي رفع خستگي چشمها، به مدت يكي دو دقيقه يك چشم را كاملا با كف دست بپوشانيد و ديد آن را تاريك كنيد. در اين بين 20 تا 50 بار نفس بكشيد و بعد به سراغ چشم ديگر برويد حدس مي زنيد قوه ديد شما چقدر؟ است آيا نياز به عينك يا لنز براي تصحيح ديد خود؟ داريد اگر در حال حاضر عينكي هستيد، چقدر احتمال مي دهيد شماره عينكتان به مرور كاهش؟ پيداكند! چنانچه قادر باشيد حروفي به /2 5اندازه سانتي متر را از فاصله 6 متري ببينيد پزشك امتياز 2020 به چشمهاي شمامي دهد. اگر همين حروف را از فاصله دوازده متري ببينيد اين نسبت 4020 خواهد اما بود اين فقط يك قضيه قراردادي است. اكثر چشم پزشكان درجه انكسار عينك يا لنز تجويز شده را بر حسب تامين 100 درصد توانايي تشخيص ديد در فاصله متري 6 تعيين مي كنند; استانداردي كه سالها پيش وضع گرديده است! واقعيت امر اين است كه حتي اگر داراي ديد 2020 هم بوده و نيازي به استفاده از وسايل تصحيح كننده ديد نداشته باشيد، احتمالا جزو تعداد روزافزون افرادي هستيد كه درجات فزاينده اي از فشار و خستگي چشمي را تجربه مي كنند. علائمي مثل سوزش، خارش، تاري ديد، اشكريزش، كاهش درك مطلب با ادامه مطالعه ودرد چشم معمولا با افتي در كارآيي ديد اين همراهند علائم مي توانند نشانه اي از نقصان توانايي هدايت مغز بر روي چشمهايتان باشند. خوشبختانه شما مي توانيد مشكل را با آموختن يك سري مهارتها، كه قابل تمرين و تكميلند، مرتفع سازيد. در حقيقت درست همانطور كه مي توانيد به تناسب جسماني دست يابيد، قادريدتناسب ديدتان را نيز بهبود بخشيد. منظور ازتناسب ديد نحوه همكاري چشمها با هم، قدرت ديد و تعامل دوچشم با مغز است. در اين بين عينكها و لنزهاي تماسي تنها حكم كفشهاي وزنه ها، ورزشي يا راكت تنيس را دارند. با طراحي مناسب ابزار تجويز شده مي توان به چشمها و مغزكمك كرد تا كار تيمي خود از نو ياد بگيرند. درست همانطور كه اتومبيلتان به موقع شما را از كمبود بنزين، نياز به تعويض روغن يا سرويس خبردار مي كند، شما نيز با كمك علائم چشمي فوق مي آموزيد چه موقع چشمهايتان نياز به وقفه اي براي استراحت يا ورزش دارند. يكي از نخستين علائم ضعف تناسب ديد حبس نفس يا تنفس سطحي است. تنفس سطحي مي تواند چشمها را از مدار مغزي ضروري محروم سازد، زيرا اين اعضاء در فاصله دوري از قلب و ريه ها واقعند. ممكن است ديدتان تار يا خاكستري شودو به احتمال قريب به يقين در حال خيره شدن به اشياءبوده و حتي كمي سر رابه جلو نگهداشته بهترين باشيد نمونه اين حالت، مشاهده مردم دور و بردر پشت چراغ قرمز ساعت چهار، پنج بعد از ظهر يك روز غيرتعطيل است; مي بينيد چگونه بي هدف و بدون پلك زدن به فضا خيره شده اند. چشمهاي انسان براي حركت، امتداد و تمركز بر فواصل دور طراحي شده اند. اگر اين فرصت را پيدا كرديد كه مدتي را با مردم بومي كشورهاي غيرصنعتي بگذرانيد، حتما به اين نكته توجه كنيد چطور چشمهايشان مدام به اطراف حركت مي كنند. اين افراد سريعا نقطه تمركز خود را از اشياء نزديك به اشياء دور وبرعكس جابه جا مي كنند. چشمهاي آنان با تصويربرداري دائم از چپ به راست، بالا به پايين و در امتداد مايل در حال كشش دائم عضلات چشمي هستند. به علاوه اين افراد، هيچ دليلي نمي بينند كه سطحي نفس بكشند. آنهاهر وقت بخواهند خميازه مي كشند و از خميازه كشيدن با دهان باز در برابرديدگان شما، ابدا احساس شرم هم نمي كنند!! بنابراين شما هم به محض اينكه متوجه تاري ديد، خستگي چشم و اشكال در ديد شديد، دست از كار بكشيد و در ضمن عميقتر كردن نفس، تمركز ديد خود را به فاصله متفاوتي ببريد. به بدن كش و قوس بدهيد و عضلات بدن را بكشيد و پس از يك خميازه مفصل چند بار پلك بزنيد و وضعيت بدن خودرا تصحيح نماييد. بايد مراقب باشيد كه براي داشتن ديدي واضح به چشمها فشار نياوريد. ازخيره شدن و چشم دوختن بر يك نقطه به مدت طولاني خودداري كنيد. اجازه دهيد چشمها آزادانه به حركت درآيند. هميشه خود را عادت دهيد هر سه ثانيه يك پلك بزنيد. مطالعات نشان مي دهند كه سطح تناسب ديد مطلوب در تصحيح ديد نه 100 درصد /83 6بلكه درصد است. لنز يا عينكي با توان كاهش يافته اين امكان را براي شما فراهم مي آورد كه مغز، چشمها و عضلات چشمهايتان را در جهت هماهنگي بيشتر به صورت همكاراني شريك تربيت كنيد، به نحوي كه /16 4درصد توان باقيمانده را خود جبران نموده و توان 2020 را برايتان تامين كنند. شواهد بيانگر آنند كه نور ورودي به چشم، به ويژه نور طبيعي خورشيد نقش مهمي در تعادل سيستم عصبي انسان بازي مي كنند. استفاده از نور لامپ معمولي يا فلوئوررسنت، نگاه كردن از پشت شيشه پنجره يا شيشه اتومبيل و داشتن عينك يا لنز بر روي چشم مانع از رسيدن اشعه نزديك به ماوراء بنفش طيف نور خورشيد به عنبيه مي شود. وجود نور تمام طيف خورشيد به مردمك اجازه مي دهد تا به كوچكترين اندازه خود برسد. هنگام كاربرد وسايل جذب كننده امواج نزديك به ماوراء بنفش طيف، اندازه گيري قطر مردمك عدد بزرگتري را نشان در مي دهد اين حال اين اعصاب بدن هستند كه بايد به نحوي اين كمبود را جبران كنند. بزرگتر شدن مردمك در دراز مدت زمينه مساعد كننده آب سياه است. بهتر است بين ساعات 8 تا 10 صبح 20 دقيقه از وقت خود را در فضاي آزاد صرف كنيد. در اين حال صورت خود را به سمت نور خورشيد گرفته، چشمها راببنديد، مجسم كنيد يك بسته انرژي گرمايي پس از عبور از پلكها و برخوردبا عنبيه به بدنتان نفوذ مي كند. تنگ شدن مردمكها را احساس كنيد. اكنون پلك بزنيد و بگذاريد مردمكها با ورود نور به چشمها كمي تنگتر شوند. پس از بستن پلكها مجسم كنيد مردمكها بزرگتر مي شوند. آهسته چانه را به شانه چپ و سپس به شانه راست نزديك كنيد. همزمان نفس عميقي بكشيد و گهگاه پلك بزنيد. اگر متوجه شديد يكي از چشمها تمايل بيشتري به باز شدن اين دارد، علامت را دليل بر فقدان هماهنگي دو چشم خود تلقي كنيد. براي رفع خستگي چشمها، به مدت يكي دو دقيقه يك چشم را كاملا با كف دست بپوشانيد و ديد آن را تاريك كنيد. در اين بين 20 تا 50 بار نفس بكشيد و بعد به سراغ چشم ديگر برويد. با برداشتن كف دستها رنگها را بسيار درخشانتر و تضاد بين رنگها را بيشتر احساس مي كنيد. براي حفظ ورزيدگي عضلات چشم بايستي آنها را مثل ساير عضلات بدن ورزش داد. اين كار را با چند نفس عميق شروع كنيد. همزمان با وارد كردن هوا به داخل ريه ها عضلات چشم را به پايينترين حد ممكن بكشيد. بعد هوا را از ريه ها خارج نماييد. اين بار همزمان با دم عضلات چشم را به بالاترين حد ممكن بكشيد وعمل بازدم را انجام دهيد. اين حركات بالا و پايين را براي سه دم و بازدم تكرار نماييد. گردش چشمها به چپ و راست و مايل به بالا و خارج و مايل به بالا و داخل را به همين منوال تمرين كنيد. گردش كره چشم به طرف داخل، براي خواندن موثر و طولاني اهميت دارد. اگر عضلات گرداننده داخلي به نحوي با هم همكاري نداشته باشند. چشمها در عوض بر عضلات مژگاني (متمركز كننده ديد ) تكيه كرده و با اسپاسم اين عضلات موجبات تاري ديد را فراهم اين مي آورند ورزش را براي تقويت عضلات گرداننده داخلي انجام دهيد: شست دست خود را در فاصله 15 سانتي متري از چشمها بگيريد و برآن متمركز شويد. شست را به بيني نزديك كنيد و دراين حال نفس عميقي بكشيد. سپس به نقطه اي دور نگاه كنيد و هو را ازريه ها خارج سازيد. رعايت نكات فوق و انجام تمرينات ياد شده به شما كمك مي كند تا تناسب ديدتان را قوت بخشيد، به طوري كه اگر عينكي هستيد يا لنز طبي به چشم مي زنيد نياز به اين ابزارها را بين 40 تا 100 درصد كاهش دهيد. نوشته: دكتر رابرت مايكل كپلان ترجمه: مرجان فرجي