Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761021-37231S1

Date of Document: 1998-01-11

مشاركت زنان نهادينه مي شود اهداف و برنامه هاي مركز امور مشاركت زنان در گفتگو با زهرا شجاعي مركز امور مشاركت زنان با شناخت واقع گرايانه وروزامد از وضع زنان جامعه بر آن است تا برنامه عملي و كلان نگر براي حل مشكلات آنها ارائه دهد. اشاره: لازمه تحقق مشاركت زنان در امور اجتماعي و سياسي، سرمايه گذاري براي آگاهي بيشتر توده زنان مي باشد. زنان ما براي رسيدن به جايگاه بالاتر بايد تلاش كنندبه نحوي در مراكز تصميم گيري براي سرنوشت خودشان حضور يابند. در اين خصوص با خانم زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور مشاركت زنان گفتگويي انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد. o هدف از ايجاد مركز امور مشاركت زنان؟ چيست هدف از ايجاد اين مركز تامين مشاركت همه جانبه زنان در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و علمي با تاكيد و تحكيم بنيان خانواده است كه با برقراري ارتباط سازماني با نهادها و تشكيلات امور بانوان در ساير قوا تشكيل شده است. اين مركز با شناخت واقع گرايانه و روزامد از وضع زنان جامعه بر آن است برنامه عملي و كلان نگر براي حل مشكلات زنان ارائه دهد. در اين راستا بايد همه زنان تلاش خودشان را براي ارتقاي سطح توان علمي شان به كار بندند چون براي رسيدن به آن جامعه مطلوب يعني جامعه مدني اسلامي كه نقش زنان در آن پررنگ باشد بايد آگاهي ها و اطلاعات و توانمنديهاي بانوان افزايش پيدا كند. o كار واحد تحقيقات مركز امور مشاركت زنان وبرنامه هاي آينده اين واحد؟ چيست در مورد تحقيقات و پژوهش زيربناي برنامه ريزي و فعاليت بايد براساس اطلاعات دقيق و روزآمد باشد و ما سعي داريم اموري را كه از قبل به صورت نيمه كاره مانده بود را به اتمام برسانيم. مثل بحث بازنگري قانون مدني كه بخش اجتماعي آن را دفتر امور زنان و بخش حقوقي را شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تقبل كرده اند تا انجام دهند. در ارتباط برنامه هاي آينده، اين واحد در دو بعد نظري و اطلاع رساني و تحقيقات كاربردي مشغول كار است و قرار است در آينده به منظور تقويت امور تحقيقاتي وپژوهشي در مورد زنان، بانك اطلاعات جامع زنان كه بعد از گذشت چند سال هنوز خلا آن احساس مي شود راايجاد كنيم. قطعا ايجاد يك بانك اطلاعات قوي بايدبا همكاري و كمك همه دستگاهها باشد. از طرحهاي ديگراين واحد، تدوين دايره المعارف زنان و افتتاح كتابخانه تخصصي زنان است. همچنين تحقيق گسترده اي راهم براساس رهنمود رياست جمهوري كه در اجلاس كنگره بين المللي زنان مسلمان پيشنهاد فرمودند در حال طراحي و بررسي هستيم. يعني درصد ارائه راه كارهاي لازم براي حل پارادوكس و تناقض هاي رشد اجتماعي زن هستيم. o هماهنگي مركز با دفاتر و نهادهايي كه به نوعي باامور زنان مرتبطاند به چه صورت؟ است از جمله محورهاي كاري ما، هماهنگي با كميسيون امور بانوان مجلس، دفتر امور زنان قوه قضاييه وشوراي فرهنگي اجتماعي زنان است كه اميدواريم بتوانيم در نيل به اهداف و شرايط مطلوب با هم هماهنگي لازم را داشته باشيم. همچنين اين مركز بايد هماهنگ كننده تشكلات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي باشد همچنين به لحاظ جايگاهي كه اين مركز در نهاد رياست جمهوري دارد بايد در ارتباط با بانوان نقش هدايتي، حمايتي و برنامه ريزي را به صورت جدي دنبال كند. برقراري ارتباط و انسجام قوي با دفاتر دولتي بانوان در سطح دستگاههاي اجرايي مثل وزارت كشور، آموزش وپرورش و وزارت جهاد سازندگي از جمله هدفهايي است كه ما روي آنها تاكيد زيادي داريم. همچنين مركز بايد در بخش بين المللي درارائه يك الگوي توانمند و با وقار نقش خوبي را ايفا كند و بخشي از فعاليتهاي مركز هم معطوف به امور بين الملل خواهد بود. o شما به عنوان مشاور رئيس جمهور در امور زنان درمسير ايجاد يك جايگاه اجرايي محكم براي رسيدگي به مسايل زنان چه برنامه هايي را در نظر؟ داريد شايد تلقي و نگرش دفتر امور زنان در دستگاه اجرايي در نهاد رياست جمهوري اين بوده باشد كه چون در قوه مجريه قرار دارد بايد نقش اجرايي داشته باشد در حاليكه من تصور مي كنم كه اين مركز بايد نقشي ستادي داشته باشد تا بتواند از توان و انديشه و استعداد زنان دستگاههاي اجرايي استفاده كند. تصريح مي كنم كه مركز امور مشاركت زنان در واقع ستادي است برنامه ريز، حمايت كننده و نظارت كننده كه بازوهاي اجرايي آن دفاتر و ستادهاي موجود زنان در دستگاههاي اجرايي خواهد بود. اين مركز در زمينه تقويت كمي و كيفي ساختار موجود تشكيلات بانوان، ترويج مسئوليت پذيري و مشاركت بانوان در امور اجتماعي همچنين بهره مندي نظام مديريتي جامعه از توان و استعدادهاي بانوان نخبه برنامه هاي خود را پي ريزي و اجرا خواهد كرد. o در مورد مسئله خشونت عليه زنان چه برنامه هايي درجهت رفع آن در نظر؟ داريد موضوع خشونت عليه زنان در كشور ما وجود داردولي در مقايسه با كشورهاي اروپايي بسيار كم و ناچيزاست. اخيرا در بنگلادش يك اجلاس نيمه منطقه اي انجام شد كه از طرف مركز امور مشاركت زنان خانم مهندس كفايتي و از طرف سازمانهاي غيردولتي زنان هم خانم ماشيني در اين اجلاس حضور پيدا آمار كردند و گزارشها نسبت به كشورهاي آسيايي و جنوب شرقي آسيا نشانگر آن است كه ما از وضعيت بهتري برخوردار هستيم اما ذكر اين كه اصلا در كشور خشونت نيست يك مطلب غيرواقع است حالا گاهي ممكن است خشونت آزارهاي روحي باشد بخصوص براي زنان شاغل و يا گاهي هم خشونتهايي مثل آزار جسمي وجود داشته باشد. به دنبال اين اجلاس يك كميته خشونت كه كارش بررسي راههاي امحاء خشونت در مركز مشاركت زنان تشكيل شده كه هم بتوانيم گزارش دقيق و علمي داشته باشيم و هم براي رفع آن برنامه ريزي كنيم. o براي مقابله با تبليغات مغرضانه و نادرست رسانه هاي بيگانه چه پيشنهادي؟ داريد نگاهي كه رسانه هاي گروهي جهان ازرعايت حقوق زنان دارند يك نگاه خاص و نگرش منفي است كه حاكي از عدم شناخت نسبت به قوانين و فرهنگ اسلامي است. و مواردي كه آنها تاكيد مي كنند شايد مشكل اصلي و اوليه جامعه ما نباشد و بلكه درصدد هستند كه ما را به آن سمت برسانند كه به برخوردهاي انفعالي يا مقابله اي بكشانند مثلا بحث ارث يا ديه. ما در برخي موضوعات نيازمند يك بازنگري در قوانين هستيم مثل مبحث حضانت و طلاق كه نيازمند آن است كه متناسب با زمان بعضي از آنها را اصلاح كنيم. o آيا طرح مكرر مسايل زنان به شكل خاص عاملي براي جبهه گيري آقايان نسبت به امور زنان؟ نيست ما معتقد نيستيم كه زنان يك قشر هستند بلكه آنها نيمي ازپيكر يك اجتماع هستند ما به دو جنس زن و مرد نگاه تبعيض آميز و نگاه تقابل نداريم بلكه ما در اين جهت حركت مي كنيم كه زن و مرد را مكمل هم مي بينيم. اين نگاه بايد درعرصه اجتماع هم محقق شود و براي تحقق بخشيدن به اين پديده يعني تكامل نسبي بين زن و مرد در همه عرصه ها، تصميم گيري، سياستگزاري و برنامه ريزي نيازمند يك سري تمهيدات است. واقعيت اين است كه وضع موجود يك وضع مطلوب نيست، به زن ظلم مي شود. كسي نبايد مانع فعاليت ومشاركت زن شود، اين عمل مردود است ما قصد نداريم جنسيت را در مقابل هم قرار دهيم بلكه با هم و همراه هم بودن را مد نظر داريم. o نحوه ارتباط شما با مردم چگونه است و چطور از وضع زنان با خبر ؟ مي شويد دفتر امور زنان واحدي به نام رسيدگي به مشكلات داردكه همچنان به كار خودش ادامه مي دهد. حدود 80 درصد مشكلات مراجعين از سوي اين واحد رفع مي شده و اين مراجعات يك شناخت نسبي از مشكلات زنان به ما مي دهد تا بتوانيم به صورت نهادينه تر و سيستماتيك تر به آن معضلات بپردازيم. همچنين در صدد هستيم كه سيستم ارتباط تلفن گويا را ايجاد كنيم كه بار مراجعات كم تر شود. o لطفا در خصوص برنامه هاي آينده اين مركز توضيح دهيد و بفرمائيد اين مركز چه ويژگيهايي بايدداشته باشد تا بتواند در حل مسايل زنان موفق عمل؟ كند يكي از تاكيدات مهم رهبر ورئيس جمهور بر قانونمندي است. قانون گرايي و قانون مندي دو مقوله جدا هستند يعني جامعه مي تواند قانونمند باشد اما مردم آن قانون گرا نباشنديعني داراي قانون اساسي باشد و قوانين خوبي داشته باشد ولي مردم پايبندي محكمي نداشته باشند. با توجه به اينكه زنان از نخستين آموزگاران قانون گرايي در خانواده و جامعه هستند و مي توانند اشاعه دهنده فرهنگ قانونمندي باشند، دوره هاي آموزش حقوقي و قانونگرايي را براي اقشار مختلف زنان درنظر داريم اجرا و پياده كنيم. همچنين تلاش داريم توان مديريتي زنان را افزايش داده و برنامه هايي براي توانمندكردن آنان درجامعه و افزايش مشاركت آنها در سطوح بالاي مديريتي داريم. چون اگر قراراست مسايل زنان بصورت جدي دنبال شود بايد نقش آنها هم درمديريتهاي كلان بطور جدي مطرح شود. ما يك دوره آموزشي مديريت كه شركت كنندگان اين دوره مديران استانها و مشاوران استانداران در سطح كشور هستند در بهمن ماه سال جاري در مشهد مقدس برگزار خواهيم كرد. از اولويتهاي ديگر مركز امورمشاركت زنان توجه به وضع دختران جوان و زنان روستايي است كه از اقشار محروم اما سازنده در كشور ما هستند، در اين خصوص ما با وزارت جهاد موافقت نامه اي امضاء كرديم و بودجه لازم آن را هم در هيات دولت به تصويب رسانديم كه بتوانيم طرحهاي مشتركي براي تقويت توانمندي دختران و زنان روستايي داشته باشيم. ما درصدد هستيم كه مركز امورمشاركت زنان را به گونه اي طراحي كنيم كه همه اقشارجامعه زنان اعم از زنان روستايي، عشاير خانه دار، شاغل و همچنين زنان آسيبپذير ودختران جوان را در بربگيرد، تشكيلات اين مركز زماني مي تواند موفق عمل كند كه بودجه مناسب مستقل، و كافي داشته باشد و اصولا در طراحي بودجه بايد نگرش جنسيتي وجود داشته باشد و سهم زنان مشخص باشدبنابر اين در لايحه بودجه سال 77 پيشنهادي كه براي مركز داديم رشدي حدود 10 برابر نسبت به سال گذشته است كه مورد تصويب هم قرار گرفت. o به عنوان آخرين سوال به نظرشما عمده ترين و ريشه دار ترين مشكلات زنان؟ چيست و در راه رفع آنها چه راه كارهايي را پيشنهاد؟ مي كنيد عمده ترين ظلمي كه در جهان است تفكر ناشي از فرهنگ جامعه نسبت به زنان است. يعني شناخته نشدن زن درجامعه اي با فرهنگ مرد سالار كه زن را جنس دوم و ضعيف قلمدادمي كردند. از اين رو حل مسئله زن نه به خودي خود، بلكه به جهت ارتباط آن با ساير مسايل بشر بايد در عرصه پژوهش، سياستگزاري و برنامه ريزي جايگاهي ويژه يابد، چنانچه تا حدودي هم يافته است، بي ترديد نيمي از مردم را زناني تشكيل مي دهند كه دركنترل و تعادل استراتژيك ترين مسايلي چون عواطف انساني، جمعيت، تربيت، مصرف، توسعه وبهداشت و درمان نقش انكارناپذيري دارند. لذاامروزه برنامه ريزان و سياستگزاران دريافته اند كه براي حل مشكلات عمده ناگزير بشر، از حل مسئله زن هستند. گفتگو: مريم غفاري