Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761020-37202S1

Date of Document: 1998-01-10

كارشناسان حمل و نقل درباره رانندگي در روزها و شبهاي برفي توصيه كرده اند دومين برف سنگين زمستاني در تهران دومين برف سنگين زمستاني كه از نخستين ساعات بامداد ديروز درتهران و گستره هاي پيراموني آن باريد، بار ديگر شهروندان را با دشواري هاي جدي روبه رو كرد. بارش برف در سطح شهر تهران اگر چه از حدود بعدازظهر 16ساعات متوقف شد و آفتابدرخشان تابيدن گرفت اما ساعتي بعد، موجي از سرما كه ارتفاعات شمالي و دشت هاي پيراموني تهران مي آمد، باعث يخبندان در سطح شهر از شد نخستين ساعات پس از بارش برف، ماموران شهرداري به خيابان ها آمدند وانبوه برف ها را از سر راه خودروها برداشتند اما كوچه ها كه محل ورود صدها هزار خودرو به خيابان هاي برف روبي شده اندهمچنان در زير تلي از برف چهره نهان كرده و براي رانندگان خودروها مشكلات جدي آفريدند. به دنبال بارش سنگين برف درتهران و حومه يكي از ماموران راهنمايي و رانندگي از شهروندان خواست براي جلوگيري از هرگونه حادثه رانندگي، آرام برانندو در مسير خود شهرونداني را كه در كنار خيابانها مانده اند به مقصد برسانند. اين مامور تاكيد كرد كه خودروهابايد به تجهيزات كافي، چراغهاي اصلي و راهنما و لاستيكهاي سالم مجهز شوند تا بويژه در حوالي شب دچار حادثه نشوند و ديگر خودروهارا با مشكل روبرو نسازند. در همين حال، يكي از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شهروندان و بويژه به كودكان و نوجوانان توصيه كردهنگام عبور از عرض كوچه ها وپيادروها مراقب مسير عبور خود باشند و از كفش هاي عاج دار استفاده كنند. وي از مردم خواست مراقب بازيهاي زمستاني كودكان كه همواره حادثه مي آفريند باشند. گزارش هاي رسيده از ديگر شهرهاي كشورحاكي است، برف وباران شديد بسياري ازشهرستان هاي كشور را در بر گرفته است. در همين حال وزارت راه و ترابري به رانندگاني كه قصددارند از مناطق كوهستاني و برفگير كشور بگذرند توصيه كرد حتما به زنجير چرخ، تجهيزات ايمني، مواد غذايي و دارويي و... مجهز باشند. در اطلاعيه وزارت راه از مردم درخواست شده است قبل از خروج از شهرها و روستاهاي خود، وضع راه ها را به طور شبانه روزي از طريق شماره تلفن جويا 6464318 شوند. يك كارشناس شهرداري تهران از رانندگاني كه از خيابان هاي برف روبي شده مي گذرند خواست در صورتي كه مسير عبور آن ها فاقدلغزندگي است، زنجيرهاي چرخ خودرا باز كنند; زيرا حركت خودروهاي سنگين روي باعث زنجيرها، خوردگي شديد آسفالت وفروپاشي آن ها مي شود. برخي ديگر از مسئولان شهري ازمردم خواستند در صورت امكان در روزهاي برفي از خودروهاي شخصي كم تر استفاده كنند و در صورت بيرون آوردن وسايل نقليه خود، بااحتياط رانندگي كنند، مراقبخودروهايي كه از جوار آن هامي گذرند باشند و در مسيرهاي لغزان با دنده سنگين و سرعت كم حركت كنند.