Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761020-37145S1

Date of Document: 1998-01-10

تازه هاي نشر موفقيت در الكترونيك تاليف: مهندس محمدرضا فتاحي ناشر: مجتمع فني تهران چاپ 1376 1400 اول تومان شمارگان 3 هزار نسخه پرسشهاي چهار گزينه اي شيمي واحد تحقيقات و انتشارات مجتمع فني تهران چاپ 1376 980 اول تومان شمارگان 3 هزار نسخه پرسشهاي چهار گزينه اي فيزيولوژي واحد تحقيقات و انتشارات مجتمع فني تهران چاپ 1376 980 اول تومان شمارگان 3 هزار نسخه راه آينده نوشته بيل گيتس برگردان محمدعلي آسوده ناشر ستارگان چاپ اول 1376 شمارگان 3 هزار نسخه 1800 تومان بيل گيتس نه تنها براي دست اندركاران تكنولوژي بلكه براي مديران جهان نيز نامي شناخته شده است. او كه دانشجوي ترك تحصيل كرده هاروارد است بنيانگذار امپراتوري نرم افزاري مايكرو سافت و بسته به شرايط روز ثروتمندترين يا دومين ثروتمند جهان است. علاوه بر اين در چند سال اخير هميشه در فهرست 25 مدير برتر جهان نام او را نيز آورده اند. كتاب حاضر تحت نام فارسي راه آينده راهنماي سفر به سوي آينده اي است كه او پيش بيني مي كند و خودش نيز براي تحقق بخشيدن به گفته هايش بي وقفه مي كوشد. تكيه اين كتاب بيشتر بر تكنولوژي هاي نوين ارتباطي آينده و شيوه مديريتي خلاق است. سه كتاب جديد از انتشارات آستان قدس رضوي. فضا، آسمان شب و پديده هاي جوي عنوان سه كتاب جديد هستند كه ازسوي انتشارات آستان قدس رضوي به بازار نشر عرضه شده است. اين كتابها كه از سري مجموعه علمي نوجوانان منتشر مي شود، با شيوه اي بديع، و همراه باتصاوير متعدد و مطالب علمي كه به زبان ساده نوشته شده، تنظيم شده براي گروههاي سني 10 تا 17 سال مفيداست. فضا.نوشته ترنس مورتاگ در 80 صفحه مصور و رنگي به معرفي واژه هاي فضايي، كاوش درفضا، راكتها و موشكها، سفينه هاي معروف تاريخ بشر، سياره هاي منظومه شمسي و قمرهاي آنها مي پردازد و درباره ستاره خورشيد، شهرهاي فضايي، مسافرت سفينه ووييجر به اورانوس و برخي مطالب ديگر اطلاعاتي به دست مي دهد. اين كتاب 5 هزار نسخه تيراژ داردو براي فروش قيمت ريال 3800آن تعيين شده است. آسمان شب. را نايجل فراس نوشته و ترجمه آن در 86 صفحه مصور و رنگي به عنوان يكي از كتابهاي زيرمجموعه علوم نوجوانان در تيراژ نسخه 5000 به چاپ رسيده است. در اين كتاب موضوعاتي همچون مشاهده آسمانها، صورتهاي فلكي، ستارگان، منظومه شمسي، مشاهده پديده هاي آسماني، ماهواره ها، دنباله دارها و برخي مسايل ديگر به چشم مي خورد. همچنين واژه ياب آخر كتاب، به همراه اسامي تطبيقي صورت فلكي هاي موجود با اسامي رايج در نجوم ايراني كه به همت مترجم صورت پذيرفته، بسيار قابل استفاده قيمت است اين كتاب 4000 ريال است. پديده هاي جوي نوشته فرانسيس ويلسن است و صفحه 72در مصور و رنگي، ترجمه آن توسط انتشارات آستان قدس رضوي از مجموعه علوم نوجوانان به چاپ رسيده است. اين كتاب، پنج هزار نسخه تيراژ دارد و براي آن 3000 ريال قيمت تعيين شده است. جو و فشار جوي آب در جو ابرها و طبقه بندي ابرها، رعد و برق، بارش، باد، توده هاي هوا، توفانهاي گردبادها، استوايي، نقشه هاي ديده باني، ماهواره هاي هواشناسي، چگونه ايستگاه هواشناسي درست كنيم و واژه ياب علمي از مطالبي است كه در اين كتاب براي نوجوانان گردهم آمده است. همچنين شعربرف و بوستان پروين اعتصامي كه با اندك توضيحي در انتهاي كتاب آمده، به ارتباط منطقي بين مطالب با ادب فارسي كمك كرده است. كتابهاي پديده هاي آسمان جوي، شب وفضا توسط علي رووف ترجمه شده است. ارزشيابي آموزشي ( نظريه ها، مفاهيم، اصول و الگوها ) نوشته: دكتر سيامك رضا مهجور نشر ساسان - شيراز صفحه 287 وزيري 7500 ريال چاپ اول 1376 پنج هزار نسخه مولف اين كتاب معتقد است آنچه تاكنون به نام ارزشيابي در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم تربيتي تدريس مي شود بيشتر در زمينه هاي اندازه گيري وتحقيق است تا ارزشيابي آموزشي، و از اين رو در هفت فصل كتابي را تدوين كرده كه مي تواند در رشته هاي مختلف علوم تربيتي و در دروس ارزشيابي نظامهاي آموزشي مورداستفاده واقع شود. جستجوهاي تاريخي، فلسفي و تجربي ارزشيابي، تعاريف متعدد آن، ديدگاهها و الگوهاي رايج درباره ارزشيابي و نيز استانداردهايي براي ارزشيابي برنامه ها، پروژه ها ومواد آموزشي از مواردي است كه دراين كتاب از آن سخن رفته است. پرورش بينش علمي در آموزش و پرورش (جنگ مقاله ها ) ويراسته: دكتر منصور علي حميدي پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش تك نگاشت هشتم از سلسله تك نگاشتهاي پژوهشكده چاپ اول 1376 هزار نسخه صفحه 168 وزيري 200 تومان مجموعه حاضر در برگيرنده متن و يا چكيده سخنراني هاوگفتارهايي است كه در همايش پژوهشگران و آموزشكاران كشور پيرامون پرورش بينش علمي در آموزش و پرورش ايراد شد. در اين همايش كه توسط پژوهشكده تعليم و تربيت و در خرداد ماه 76 برگزار شد دكتر علي محمدكاردان دكتر اقبال قاسمي، دكتر حسن عشايري، دكتر شيوادولت آبادي، دكتر عبدالمهدي رياضي، دكتر منصور شاه دكتر ولي، زهرا گويا، دكتر شكوهي، دكتر ميركمالي، دكتر حميدي وتعداد ديگري از اساتيد دانشگاه و آموزشكاران كشور سخنراني كردند كه متن ويراسته شده سخنان اين افراد، به همراه مقاله تك صفحه اي رئيس جديد پژوهشكده تعليم و تربيت دكتر اكرمي كه نقدي است بر برخي از اين مقالات، درمجموعه پرورش بينش علمي در آموزش و پرورش به چاپ رسيده است. مقالات، عمدتا كاربردي است و مي توان ازآنها در ايجاد تفكر علمي در سامانه تعليم و تربيت كشوربهره جست.