Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761018-37076S1

Date of Document: 1998-01-08

ربوتها سربازان جنگهاي فردايند لندن: ارتش كشورهاي جهان بزودي به روبوتهاي ريز حشره مانند مجهزخواهند شد. اين روبوتها كه به اندازه يك جيرجيركند مي تواننداز روي موانع بپرند. سرعت آنهاحدود 40 متر در ساعت است ووظيفه دارند يگانهاي دشمن را درزمين و هوا شناسايي كنند. اين روبوتها در دو نوع خزنده و پرنده طراحي شده اند كه نوع خزنده آن امسال و نوع پرنده سال آينده درخدمت ارتش قرار خواهد گرفت. در جنگهاي سالهاي آينده به هريك از سربازها تعدادي از اين روبوتها داده خواهد شد. روبوتهامي توانند حدود 800 متر حركت كنند و پيامهايي درباره وجوددشمن مينهاي ضد نفر و ضد تانك به پشت جبهه مخابره كنند. روبوتها با روش نوسان و لرزش حركت مي كنند بنابراين مي تواننددرصد 90 انرژي باتري خود را به انرژي حركتي تبديل كنند.