Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761016-36826S1

Date of Document: 1998-01-06

دانشگاه و دانشجو در آيينه رهنمودهاي مقام معظم رهبري تهيه و تنظيم: دفتر مقام معظم رهبري (مديريت ويژه نشر آثار ) ( ) 52 خطرات موجود در راه فعاليت سياسي دانشجويي ( ) 2 ) 5 سياستگرايي در محيط دانشگاه گاه و بيگاه به غفلت و يا اعراض از فلسفه وجودي دانشگاه انجاميده و مي انجامد، دانشگاه مثل هر سازمان اجتماعي ديگر، براي اهداف و اغراض خاصي تاسيس شده و مورد حمايت قرار مي گيرد; كه در ميان اين اهداف، علم آموزي و دانش پژوهي نقش محوري دارد. اما در اين ميان، چه در دوران قبل ازپيروزي و چه پس از آن، درمواردي نه چندان اندك، فعاليت سياسي در محيط دانشگاه، با بي اعتنائي به آموزش و تحصيل همراه شده است. كساني به اين بهانه كه به فعاليت سياسي مشغولند و در اين زمينه فرصت گذاري مي كنند، آن را دليل كافي براي درس گريزي مي شمرند و گاه در مواردي كه از قدرت و اقتدار در محيط دانشگاه برخوردار مي شوند، آن را اهرم فشار براي كاهلي و يا ضعف درس خود مي كنند: من يك وقت گفتم كه محيطدانشگاه بايستي محيط سياسي شده باشد. محيط سياسي يعني؟ چه آيايعني درس نخوانند و شعار؟ سياسي بدهند ) 6 اطلاع رساني سياسي در گاه دانشگاه با شايعه پراكني درهم مي آميزد. به جاي ارتقاي بينش و رفع شبهه، به تقليل طمانينه و تكثير شبهه مي انجامد; و در چنين فضاي تيره و آلوده، مطالب ارايه شده، چيزي از غيبتها و پشت سر هم اندازيهاي محافل قديمي زنانه كم ندارد; نه به اصول منطقي و عقلاني وفاداري نشان مي دهد، و نه به اصول ارزشي پايبند مي نمايد; تنها و تنها براي اشباع غريزه پرگويي گوينده و كنجكاوي شنونده است و بس! كار سياسي به معناي بدش اين است كه چهار نفر آدم دور هم بنشينند و بنا كنند به پچ پچ كردن: آقا خبر داري چه؟ شده خبر داري فلان كس چه ؟ گفته خبر داري فلان كس با فلان كس چه كار؟ كرده ) 7 كار سياسي در محيط نبايد دانشجويي پلكان قدرت فرد و ياگروه تلقي شود. و اين دقيقا نكته، يكي از توابع نكته يي است كه سابقا اشاره شد كه فعاليت سياسي دانشجويي نبايد شكل و شمايل كار حزبي را پيدا كند. كار معمول و متداول احزاب سياسي اين بوده و هست كه در مسير توزيع و تغيير قدرت بينديشند و طبعا براي به قدرت سياسي رسيدن برخي از افراد تلاش ورزند و براي از قدرت پايين آوردن عده يي ديگر همت گمارند. اما اگر كار سياسي دانشجويي در اين مسير فرو غلتد، از هدف اصلي خويش دور خواهد ماند و صفا و سلامت و معصوميت حركت دانشجويي را مخدوش خواهد ساخت: كار سياسي به معناي بدش اين است كه چهار نفر آدم دور هم بنشينند و بنا كنند به پچ پچ كردن: ... بياييم فلان كار را بكنيم، بياييم فلان كس را بزنيم، بياييم فلان كس را بكوبيم، بياييم عليه فلان كس شايعه درست كنيم، بياييم فلان كس را بالا ببريم! كار سياسي آقايان اين شده است. اين بد اين است كه كسي را رشد نمي دهد، اين كه اصلا كار سياسي نيست. ) 8 در مواردي نه چندان فعاليت اندك سياسي دانشجويي عمدتادر تعارض تشكلات دانشجويي بايكديگر خلاصه مي شود. دسته بنديها و اختلافات اين تشكلها، چنان اوج مي گيرد كه تمام همت فعاليتهاي دانشجويي، در ديدباني هر گروه نسبت به گروه ديگر و موضعگيري عليه آن است! تفرقه و دسته بنديهاي دانشجويي موجب آن بوده و هست كه كليت فعاليت دانشجويي، به جاي انديشه در مسايل اساسي جامعه ودانشگاه، بخش عظيمي از اوقات خود را به بيانيه هاي له و عليه در درون خود مصروف دارد، و به جاي تلاش عام در راه ارتقاي بينش سياسي دانشجويي و ارايه ي مواضع لازم وبهنگام، درگيرودارحوادث درون گروههاي دانشجويي باشد: من مي بينيم كه متاسفانه بچه هاي مسلمان داخل دانشگاهها، گاهي اين قدر با هم اختلاف و درگيري پيدا مي كنند كه اصلا مجالي براي اين باقي نمي ماند كه كار بكنند. تعارضات گروههاي سياسي دانشجويي مسلمان، عمدتا به تقويت خط بي تفاوتي سياسي منتهي شده و مي شود. چون بخش عظيمي از برخوردهاي تند طرفين يا اطراف نزاع در محيط دانشگاه، مورد مقبوليت روحيه معصومانه دانشجويي قرار نمي گيرد، طبيعي مي نمايد كه دانشجو از فعاليت سياسي فاصله گيرد و به مرور خط بي تفاوتي سياسي كه در كشور ما با خط بي تفاوتي ديني تداخل و ارتباطي قوي دارد، قوت بگيرد: اين مسايل اختلافات و نزاع سياسي و خط بازيها، واقعا ضررزده است. در دانشگاه، در اين سالهايي كه من اطلاع دارم، اكثريتي دانشجوي بي مبالات و بي تقيد نسبت به دين و مسايل ديني - نمي گويم بي اعتقاد - مشغول كار خودشانند، و اقليتي معتقد به دين، به دو، سه گروه تقسيم شده اند و به سروكله هم مي زنند! اين، بلاهت است. يك عده تندرو، يك عده كندرو; يك عده راست، يك عده چپ!