Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761015-36780S1

Date of Document: 1998-01-05

پيش بيني هوا با ورود زبانه هاي كم فشار سوداني به آسمان ايران، موج تازه برف و باران از اواخر وقت امروز به تدريج بخش هايي از كشور را فرا مي گيرد. به گزارش روابط عمومي سازمان هواشناسي، تحت تاثير اين توده كم فشار، دماي هوا نيز در اغلب استان ها، به ويژه در نيمه غربي كشور كاهش خواهد يافت و در تهران حداكثر دما با حدود 5 درجه كاهش نسبت به ديروز به 5 تا 6 درجه خواهد رسيد. آسمان تهران نيز امروز نيمه ابري تا ابري همراه با بارش پراكنده برف و باران خواهد بود. امروز همچنين در اغلبكوهپايه هاي كشور برف مي بارد وهم ميهنان ما در شمال و غرب شاهدبيشترين بارش ها خواهند بود.