Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761015-36731S1

Date of Document: 1998-01-05

گزارش قرن - 1900 2000 اثري درخشان در ظلمت خفقان 1944 27 مه با اينكه اشغالگران آلماني در فرانسه يك محيطرعب و خفقان در عرصه فعاليتهاي هنري و فرهنگي پديد آورده اند، در چنين ظلمتي يك اثر تئاتري درخشان در پاريس روي صحنه آمده است. نمايشنامه جالبدرتنگ يادربسته - Huisclos- اثر ژان پل سارتر، رويدادي قابل توجه در تئاتر معاصر فرانسه قلمداد مي شود و منتقدان ادبي و هنري از آن استقبال فراوان كرده اند. سارتر كه 39 سال دارد با دو رمان تهوع وديوار به شهرت رسيد و سال گذشته نمايشنامه مگسها را نوشته بود. مارشال رومل، برضد هيتلر 1944 14 مه مارشال اروين رومل معروف به روباه صحرا، پس ازتجربه تلخ شكست قواي تحت فرمانش در شمال افريقا كه به عقيده خود او ناشي از اطاعت كوركورانه از خواستهاي هيتلر بود، اكنون به مخالفان نازيها پيوسته و فوهرر را بخاطر عدم واقع بيني و تصميمات آني و بي مطالعه قابل انتقاد دانسته است. او عقيده دارد كه تهاجم آلمان در دو جبهه، از يكسو عليه روسيه و از سوي ديگر در جنوب اروپا و سپس شمال افريقا، اشتباه محض بود و پراكنده كردن نيروها در عرصه هاي متعدد جنگ سبب شد كه ضربه هاي ارتش رايش و متحدانش كاستي گيرد و حريفان فرصت بسيج قواي تازه پيدا كنند و با حملات متقابل سپاهيان خسته آلماني را به عقب برانند. پس از پيروزي مونت گمري در العلمين، رومل ازهيتلر تقاضا كرده بود كه اجازه عقبنشيني بدهد و قواي كمكي به ليبي بفرستد، اما هيتلر دستور مقاومت تا آخرين نفس داد و به علت درگيري در جبهه روسيه از اعزام نيروهاي جديد به شمال افريقا خودداري در كرد، حاليكه اگر آلمانها به كانال سوئز مي رسيدند، شاهرگ امپراتوري بريتانيا قطع شده بود. در نتيجه هزاران سرباز آلماني در جلگه هاي پهناور روسيه به خاك و خون غلتيدند و لشگركشي آلمان به شمال افريقا نيز به شكست كامل انجاميد. رومل پس از احضار به آلمان، در شهراشتوتگارت بوسيله كارل استرولين فرماندار اين شهر با گروهي از شخصيتهاي آلماني ضدنازي ارتباط حاصل كرده و سپس در فرانسه ديداري با ژنرال فون اشتولپناگل، فرمانده كل نيروهاي آلمان در غرب داشته است. وي نيز باتصميمات آني و خودسرانه هيتلر مخالف است وسرنگوني او را به نفع آلمان مي داند، اما رومل چنين اقدامي را نپسنديده است. وي ترجيح مي دهد كه سران نظامي آلمان بررغم اصرار لجوجانه هيتلر به ادامه جنگ، محرمانه با متفقين تماس بگيرند و امكان آتش بس و برقراري صلح شرافتمندانه را بررسي كنند. در صورت موفقيت مذاكرات، قواي آلمان مناطق متصرفي خود در اروپا را تخليه خواهند كرد و به مرزهاي طبيعي آلمان عقب خواهند نشست. دو فرمانده بلندپايه آلماني در طرح مورد توافق خودپيش بيني كرده اند كه در زمان معين مقر ستادفرماندهي هيتلر در برلن توسط يك لشگر زرهي به محاصره درآيد و خود او پس از دستگيري براي محاكمه به دادگاه سپرده شود. در همين حال بوسيله راديوها و مطبوعات، علت بركناري هيتلر وخامت وضع جنگ و فروپاشي اقتصاد آلمان صادقانه براي مردم تشريح گردد. سرنگوني رژيم نازي همزمان با بركناري هيتلر مورد نظر است، اما چگونگي حكومت آينده آلمان موكول به برنامه هاي بعدي خواهد بود. دو شخصيت نظامي آلماني روي طرحي براي تشكيل كشورهاي متحده اروپا با يكديگر توافق كرده اند، اما مشكلات تحقق آنرا از نظر دور نمي دارند. كنفرانس سازمان جهاني كار در آمريكا 1944 10 مه سازمان جهاني كار كه نشست سالانه خود را در شهرفيلادلفي امريكا برپا كرده بود، موفق به اخذتصميمات مهم و تازه اي شد و از جمله در منشورسازمان تغييرات اصلاحي داد تا حقوق كارگران وامنيت حرفه اي و شرايط زندگي آنان به نحو بهتري تامين شود. نمايندگان امريكا و استراليا در اين كنفرانس براين نكته اصرار مي ورزيدند كه علاوه برسعي در بهبود زندگي مادي كارگران، به ارتقاء سطح فرهنگ و زندگي معنوي آنان نيز بايد توجه نشان داد و موادي در اين زمينه به منشور سازمان كار افزوده شد. همچنين در مورد بيمه كارگران در برابر بيكاري تدابير موثري اتخاذ گرديد و در مجموع نشست كنفرانس سازمان جهاني كار را پربارتر از سالهاي قبل ساخت. ارتش سرخ بندر سباستوپل را آزاد كرد 1944 912 مه در حدود 150 تا 165 هزار سرباز آلماني و رومانيائي در بندر سباستوپل و شبه جزيره خرسن به محاصره ارتش سرخ درآمده بودند و ادامه پيكار روز به روزبرايشان دشوارتر مي شد. فرمانده آنها، ژنرال يائنك براي جلوگيري ازخونريزي بي حاصل از هيتلر تقاضا كرد كه اجازه تسليم بي قيد و شرط بدهد، اما وي فرمانده آلماني را معزول و از ارتش اخراج كرد و فرمان پايداري تا آخرين نفس را داد. با وجود اين، فرمانده جديد قواي آلمان در سباستوپل كه مقاومت را ناممكن يافت، عمليات تخليه بندر را به مورد اجرا گذاشت. در شبه جزيره خرسن آلمانها به سختي از مواضع خوددفاع كردند و به پادگان سباستوپل امكان دادند كه در مدت كوتاهي بندر را تخليه كنند. بيش هزار 150از سرباز آلماني و رومانيائي از راه دريا روانه سواحل روماني شدند و ارتش سرخ با تصرف آخرين سباستوپل، پايگاه آلمان را در شبه جزيره كريمه در اختيار گرفت. تلفات آلمانها در اين جنگ بسيار زياد برآورد شده است. تيتو از چنگ چتربازان آلماني گريخت ژوزيپ بروز موسوم به تيتو 1944 23 مه آلمانها از زمان اشغال يوگسلاوي چندين بار درسالهاي 1942 و 1943 كوشيده بودند كه تيتو، فرمانده چريكهاي اين كشور را كه به مبارزه زيرزميني گسترده اي عليه اشغالگران مي پرداخت، به دام اندازند و دستگير كنند، اما موفق نشده بودند. اين بار يك گروه زبده از چتربازان و تكاوران آلماني مامور دستگيري تيتو شدند و با شناسائي مقرفرماندهي او در كوهستانهاي بسني ناگهان در آنجافرود آمدند و مطمئن بودند كه شكار را به دام خواهند انداخت. با وجود اين تيتو در آخرين لحظات موفق به فرار از مهلكه شد و با هواپيمائي كه انگليسي ها قبلا براي روز مبادا در اختيارش گذاشته بودند به ايتاليا پرواز كرد و از آنجا خود را به جزيره ليسا در درياي آدرياتيك رسانيد و با تشكيل مجدد مقر فرماندهي خود، عمليات چريكي عليه آلمانها را در خاك يوگسلاوي دوباره با شدت و وسعت بيشتر از سرگرفت. تلاش گسترده متفقين براي تسخير رم مه 1944 نيروهاي متفقين در نزديكي رم - پايتخت ايتاليا -عمليات جنگي گسترده اي را آغاز كرده اند كه هدف آن در هم شكستن خط دفاعي مستحكم آلمانها در اين منطقه به نام گوستاو است. اولين مرحله براي عبور ازاين خط، پاكسازي كوهستان مونته كاسينو در جنوب رم خواهد بود تا قواي متفقين به سربازان امريكائي كه پشت جبهه آلمانها در ناحيه آنزيو - نتونو پياده شده اند ملحق گردد و راه ورود به رم هموار شود. در عمليات جنگي كوهستاني كه مشكل ترين بخش حملات متفقين براي رهگشائي به سوي پايتخت ايتاليا به شمار مي رود، گروههاي زبده فرانسوي، انگليسي، هندي و لهستاني با قواي آلماني درگير شده اند و نيروهاي امريكائي ماموريت دارند كه سراسر منطقه كوهستاني را تحت محاصره قرار دهند. پس از آغاز حمله عمومي متفقين، سربازان لهستاني با شهامت بي مانند به صومعه قديمي مونته كاسينودر ارتفاعات كوهستان كه پايگاه چتربازان وتكاوران زبده آلماني است حمله ور مي شوند و در همين حال واحدهاي الجزايري و مراكشي كه در صفوف سپاه اعزامي فرانسه آزاد مي جنگند در ارتفاعات كوهستاني شكافي به طول 25 كيلومتر و عمق 12 كيلومتر در خطوط مستحكم دفاعي آلمانها به وجود مي آورند. حملات لهستانيها كه بي وقفه دنبال قواي مي شود، آلمان را در نوعي حالت استيصال قرار مي دهدو در نتيجه ژنرال كسلرينگ فرمانده قواي آلمان در منطقه رم به ناچار فرمان عقبنشيني را صادر مي كند، زيرا در غيراين صورت بيم آن مي رود كه همه سربازان آلماني در كوهستان مونته كاسينو به محاصره درآيند. قواي آلمان به حومه رم عقب مي نشيند و در خط قواي تازه اي سنگر مي گيرد كه آن را خط دفاعي هيتلر نامگذاري كرده است، اما به نظر نمي رسد كه اين نامگذاري هم بتواند از سقوط شهر رم جلوگيري كند. در اين گيرودار از ايتاليائيها خبري نيست و شايد اكثر اهالي رم قلبا در انتظار ورود متفقين به شهر خود باشند، زيرا بدين ترتيب از مشكلات جنگ و سختگيريها و خشونتهاي مقامات آلماني حاكم بر شهر رهائي خواهند يافت.