Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761015-36711S1

Date of Document: 1998-01-05

زنان، قربانيان عمده آلودگي خانگي در هند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري - در سراسر جهان آگاهي مردم از خطرات ناشي از آلودگي صنايع و خودروها رو به فزوني است. در هند ميليونها زن در معرض آلودگي خانگي هستند كه ناشي از سوخت ناقص پخت و پز است. به گزارش تلويزيون سي ان ان، آشپزي ازجمله كارهاي هميشگي زنان هندي است. البته آشپزي سخت نيست، اما براي بسياري از زنان هندي اين كار خطرناك است. دود ناشي پخت و پز به چشمها و ريه زنها آسيب مي زند. بنابر برخي استنشاق تحقيقات اين دود برابر با كشيدن 200 نخ سيگار در روز است. روستانشينان و اهالي زاغه ها در شهر كه از هيزم براي اين كار استفاده مي كنند، بيش از همه در معرض خطر قرار دارند، زيرا كه فقر اجازه نمي دهد آنان از سوخت مناسباستفاده كنند. در مورد خطرات آلودگي هوا هميشه هشدارداده مي شود، اما به گفته كارشناسان آلودگي خانگي بسيار خطرناك است. تحقيقات حاكي از آن است كه /2ميليون 5ساليانه نفر هندي پيش از موعد و بر اثر بيماريهاي مرتبط با آلودگي مي ميرنددرصد 700 اين مرگ وميرها ناشي از آلودگي خانگي است. استفاده از گاز خانگي و اجاق گازهاي با كيفيت راه حل اين معضل است. فعلا عده كمي به اين تسهيلات دسترسي دارد. تا زماني كه اين قبيل تسهيلات بابهاي ارزان در اختيارهمگان قرار بگيرد، همچنان سرنوشت عده اي با مرگ زودرس رقم خواهد خورد.