Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761014-36679S1

Date of Document: 1998-01-04

كاميون آرايي در پاكستان هزاران نفر را سر كار گذاشته است سرويس شهري: آرايه بندي و تزئين كاميون در پاكستان به يك حرفه پردرآمدبراي هزاران آرايشگر كاميون تبديل شده است! گزارش واحد رسانه هاي خارجي همشهري به نقل از تلويزيون بي بي سي حاكي است: رانندگان حرفه اي كاميون به خودروهاي خود به چشم خانه خويش مي نگرند و حاضرند مبالغ كلاني صرف زينت آنها كنند. درواقع اين كار تبديل به سرگرمي آنان شده است. براساس اين گزارش، در پاكستان، كاميون ها را نه تنها مي آرايند كه براي تحمل وزن اضافي آرايه هايي كه به خودروهاي خود تحميل مي كنند آنها را از نو مي سازند و استحكام آن را افزايش مي دهند! زينت كاميون ها در صدها كارگاه كوچك در سراسر پاكستان انجام مي شود. تقريبا همه اين كار با دست صورت مي گيرد. استادكاران زينت هاي مختلفي را روي بدنه كاميون طراحي مي كنند كه بعدا با رنگهاي زنده رنگ آميزي مي شود. در اين حال، گاه كل بدنه كاميون نيز تغيير مي كند. در اين كشور فقير، رانندگان حاضرند معادل هزاران دلار را صرف آرايش كاميون كنند. كار آرايش يك كاميون گاه تا سه هفته به درازا مي انجامد و راننده ها در اين كار، با هم چشم وهم چشمي مي كنند و براي كسب پول مورد نياز به خويشاوندان خود رومي اندازند. توجه اصلي در كار زينت آرايي كاميون ها به پشت و كنار كاميون معطوف مي شود. در اين قسمت ها معمولا از جملات قصار استفاده مي شود. هدف از اين كار برخورداري از خوش اقبالي است. هم چنين صحنه هاي طبيعي و تصاوير اشخاص معروف نيز بر بدنه كاميونها نقش مي شود. براي رانندگاني كه روزها و گاه هفته ها را پشت فرمان مي گذرانند، اين كاميون ها آميزه واقعي هنر و كار است كه علاوه بر تامين معاش، نشان دهنده موقعيت و سليقه آنان است.