Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761014-36671S1

Date of Document: 1998-01-04

راه دشوار كوفي عنان پس از جنگ سرد، به نظر مي رسيد كه سازمان ملل مي تواند به نجات جهان كمك كند. اكنون به نظر مي رسد كار مهم دبيركل، نجات خود سازمان ملل است با پايان گرفتن جنگ سرد به نظر مي رسيد سازمان ملل متحد مي تواند به نجات جهان كمك كند. در يك نگاه خوش بينانه، فعاليت هاي گسترده اي در جهت تامين صلح در سومالي، كامبوج، بوسني، هائيتي و نقاط ديگر شروع شد، اما هيچ كدام از اين فعاليتها با موفقيت چشم گيري روبرو نشد. اكنون به نظر مي رسد كار مهم كوفي عنان، دبير كل جديدسازمان ملل نجات خود اين سازمان است. اولين سال كاري كوفي عنان غنايي آرام و خوش صحبت، سالي پرزحمت اما نستبا موفقيت آميزبوده است. در ميان مخالفان او كنگره آمريكا، صدام حسين، لوران اعضاي كابيلا، سازمان ملل و مقامات قديمي و بانفوذ اين سازمان قراردارند. عنان در توقف كوتاهي كه هفته گذشته در لندن داشت وجود اين درگيريها را با لبخند تائيد كرد اما گفت: من فكر مي كنم كه در اين درگيري پيروز مي شويم. شدت انتقادها از طرف آمريكا كم شده و به حد تعادل رسيده است. انتقاد كنندگان دريافته اند كه سازمان ملل در حال اصلاح شدن است. او در جواب اين سئوال كه در سال گذشته چه چيزي او را شگفت زده كرده است گفت: تنگناي من زماني، وقتي نوجوان بودم معناي اين جمله زمان كه، دشمن است رانمي دانستم. اما حالا مي دانم. انتصاب عنان به عنوان دبير كل سازمان ملل در جريان تلاش براي اصلاحات در اين سازمان، صورت گرفت، كاري كه واشنگتن اعتقاد داشت پتروس غالي دبيركل سابق هرگز نمي توانست انجام دهد. عنان به اصلاحات نظر دارد امابه طريق خودش اين كار را انجام مي دهد. در سازمان ملل، عنان تحصيلكرده بسيار محبوبتر ازپتروس غالي اقتدارگر است. هرصبح عنان جلسه اي با تمامي سران برجسته ادارات و سازمانهاي وابسته به سازمان برگزار مي كند. او تاكيد ويژه اي بر حقوق بشر در تمامي قسمتهاي سازمان دارد. او مستقيما با افراد درگيرنمي شود و براي حل نمايندگاني مشكلات، را تعيين مي كند. يكي از كارمندانش مي گويد: من در اين يك سال علي رغم فشاركاري براي يك بار هم نديدم كه او كنترل خود را از دست بدهد. در 17 دسامبر ( آذر ) 26 درست يك سال بعد از اينكه مجمع عمومي انتصاب عنان را تصويبكرد، اين مجمع به تعداد زيادي از طرح هاي پيشنهادي او براي اصلاحات راي مثبت داد. يكي از اين طرح ها پيشنهاد ايجاد پست قائم مقام دبيركل است يعني يك مقام اجرايي براي كمك به عنان و كاهش نيروي كار سازمان ( شغل 1000 كم مي شود ) و كاهش 30 درصدي در حجم كارهاي اداري. عنان مي گويد: ما در اين سال درحدود 85 درصد از برنامه هاي اصلاحي خود را به مجمع عمومي ارائه داده ايم. او قبول دارد كه اين كمتر از آن حدي است كه اوانتظار داشته است، اما شك دارد كه مي توانست بيشتر از اين انجام دهد. عنان مي گويد: شما بايدبحث هاي تند را مي ديديد. عنان به افراد تكيه مي كند. اومي گويد: من معتقدم اگر افراد نامناسب را بر سر كار بگذاريدديگر برنامه هاي اصلاحي معناندارد. بنابراين من افراد درجه اول را در پست هاي كليدي قرار دادم تا كارهاي سازمان را پيش مري ببريم رابنين رئيس جمهور سابق ايرلند براي احياي كميسيون حقوق بشر در ژنو تعيين شده و پينو آرالاچي ايتاليايي از مبارزان ضد مافيا كه براي سروسامان دادن به برنامه هاي كنترل قاچاق سازمان ملل در وين درنظر گرفته شده از جمله اين افراد هستند. عنان همچنين جيمز بيكر وزيرخارجه پيشين آمريكا را مسئول پايان دادن به جنگ بي پايان صحراي غربي كرده است. علي رغم همه اين اقدامات عنان همچنان پولي را كه آمريكا به سازمان ملل بدهكار است وصول نكرده است. ماه گذشته كنگره آمريكا و گروه ضد سقط جنين درآمريكا مانع از اختصاص يك ميليارد دلار براي پرداخت بدهي اين كشور به سازمان ملل عنان شدند اين اقدام را غيرمعقول وتاسف بار خواند. كنگره آمريكاامسال دوباره در اين موردتصميم گيري مي كند. عنان يك ميانجي است. او راه طولاني تا كنگو را پيمود تا لوران كابيلا رهبر جديد كنگو را متقاعدكند كه به سازمان ملل اجازه دهد در مورد كشتار پناهندگان رسيدگي كند. در اوايل نوامبر (آبان ) وقتي كه يك هيئت سه نفره به بغداد فرستاد تا صدام حسين رامتقاعد كنند كه به كارشناسان آمريكايي اجازه دهد به عراق برگردند و اين كار را به حمله نظامي از سوي آمريكا ترجيح تعدادي دهد، از سياستمداران آمريكايي را افسرده كرد. اين گروه از بغداد دست خالي بازگشت. بااين وجود عنان مي گويد كه حق بااوست. او مي گويد: اين روشن بود كه ادامه مذاكره بهتر بود. شدت عمل فيزيكي باعث اختلاف درشوراي امنيت مي شود، اختلافي كه جبران ناپذير است. اين شدت عمل همچنين باعث به وجودآمدن درگيري در خاورميانه شده است. اما دليل اصلي اين بود كه حتي آمريكايي ها هم تصديق مي كردند كه گروه بازرسي، سلاحهاي بيشتري را نابود مي كند تا بمباران و حمله. اگر حمله نظامي صورت مي گرفت شايد به معناي پايان همه بازرسي ها بود. هديه يك ميليارد دلاري تدترنر به سازمان ملل، عنان را تشويق كردكه به بخش خصوصي روي بياورد. عنان مي خواهد به دنيا بفهماند كه سازمان ملل تنها سازمان جهاني است. او مي گويد اولويت هاي سال 1998 فشار براي وصول بدهي هاي آمريكا، روسيه، اوكراين و ديگر بدهكاران، اجراي تمام برنامه هاي اصلاحي تصويب شده از سوي مجمع عمومي و همچنين تلاش بيشتر براي خاتمه درگيريها در مناطقي چون افغانستان است. عنان در جواب اين سوال كه، درسال گذشته چه چيزي از همه بيشتر او را نااميد كرده؟ است مي گويد: بي ميلي كشورهاي عضو سازمان ملل براي روبه روشدن و قبول اينكه ما در يك دنياي در حال تغيير زندگي مي كنيم و اگر بخواهيم خودمان را بااين دنيا وفق دهيم بايد ما هم تغيير كنيم. نيوزويك