Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761013-36601S1

Date of Document: 1998-01-03

مقام معظم رهبري در نماز جمعه تهران: ماه رمضان فرصتي بسيار مغتنم براي رسيدن به كمال است استكبار به دليل تبليغات خصمانه خود عليه ملت ايران، بدسابقه و بدنام است . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: نماز جمعه تهران همچون هفته هاي گذشته دردانشگاه تهران در اولين هفته از ماه مبارك رمضان باحضور گسترده مردم روزه دار به امامت حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي برگزار شد. امام جمعه تهران در خطبه اول نماز جمعه، ضرورت رعايت تقواي الهي را به نمازگزاران روزه دار گوشزد كردند و فرمودند: يكي از اهداف و دستاوردهاي بزرگ ماه مبارك رمضان تقواي الهي است و با رعايت تقوا است كه مي توان خود را به كمال الهي نزديك كرد. ايشان بر نياز انسانها به تزكيه و تعليم تاكيد كردند و فرمودند: انسان با تربيت فكر و قواي عقلاني خود و تربيت نفس و قواي روحي خويش به كمال مي رسد و وجودش مايه آبادي دنياخواهد شد و سرنوشت چنين انساني به بهشت برين خداوند منتهي خواهد شد. مقام معظم رهبري از تزكيه و تعليم به عنوان هدف اساسي انبياء الهي ياد كردند و فرمودند: انسان با خيرخواهي و پرهيز از گناهان و انفاق به نيازمندان روح خود را ورزيده، زيبا، قوي و كامل مي كند و روزه ماه رمضان در واقع ورزش روح براي رسيدن به كمال انساني محسوب مي شود و اين همان گوهر درخشاني است كه روح انسان را ارزش و تعالي مي بخشد. حضرت آيت الله خامنه اي روزه دار بودن همه جوارح و حواس پنجگانه انسان مسلمان در ماه مبارك رمضان را ضروري خواندند و در پايان خطبه اول نماز جمعه فرمودند: ماه رمضان يك فرصت بسيار مغتنم براي رسيدن به كمال است كه نبايد آن را از دست بدهيم و بويژه جوانان مسلمان و روزه دار مابايد از بهار رحمت الهي براي استغفار از گناهان گوناگون استفاده كنند وراه نزول خيرات و بركات خداوند را به سوي خود بگشايند. حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه دوم نماز جمعه به تبيين اهداف تبليغاتي استكبارپرداختند و فرمودند: قدرتهاي استكباري براي مواجهه بانظام اسلامي بر روي تبليغات خيلي حساب مي كنند. آنها در امحاء و ياتبديل نظامهاي ماركسيستي دراروپاي شرقي نقش و اثر بسيار عجيب تبليغات رامشاهده كرده اند اما اشتباه آنها دراين است كه ايران اسلامي را با اروپاي شرقي و ملت ايران را با ملتهاي اروپاي شرقي يكسان فرض كرده اند واين درحالي است كه تفاوتهاي زيادي ميان ملت ايران با ملتهاي اروپاي شرقي وجوددارد. امام جمعه تهران تبليغات مغرضانه و جهت دار آمريكا و انگليس در جنگ تحميلي عليه ايران اسلامي و به نفع عراق را خاطرنشان كردند و فرمودند: مردم ايران فراموش نكرده اند كه تبليغات استكباري چگونه واقعيات جنگ تحميلي رامنعكس مي كرد، بنابراين استكبار به دليل تبليغات خصمانه خود عليه ملت ايران، بدسابقه و بدنام است و تبليغات قدرتهاي استكباري در ملت ايران بي تاثير بوده و خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي حساسيتهاي تبليغاتي دشمن را بر شمردند و فرمودند: ملت ايران بايد بداند كه بديها و نابسامانيها براي دشمنان ما مطلوب است، آنها اگر بتوانند خرابيها را بوجود مي آورند و هنگامي كه نتوانند، چنين وانمود مي كنند كه بدي و نابساماني وجود دارد كه اين خود براي آنها مقداري از موفقيت است زيرا شايعه پراكني آنها، اذهان برخي را آشفته مي كند، بعضي دلها را مي لرزاند و دوستان خارجي نظام اسلامي رامردد مي كند. مقام معظم رهبري از وانمود ساختن وجوداختلاف ميان مسئولان ودست اندركاران نظام به عنوان يك هدف مستمرتبليغاتي استكبارنام بردند و فرمودند: اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران، تمام سياسيون دنيا را مبهوت كرد و همه آنها ديدند كه مسئولان جمهوري اسلامي ايران يك مجموعه واحد و هماهنگ هستند. آنچه آنها را بسيار شگفت زده كرد عكس تبليغاتي بود كه تاكنون فريادش را شنيده بودند، دست اندركاران و سياسيون جهان بوضوح ديدند كه يك مجموعه هماهنگ و با يك تمركز قوي بر روي مسائل مشترك وظايف مشخص خود را انجام مي دهند. امام جمعه تهران شايعه وجود گرايش در برخي از جناحها، مردم و يا مسئولان به سوي غرب و آمريكارا يكي ازالقائات در تبليغات دشمن دانستند و فرمودند: قدرتهاي استكباري اكنون كه مي بينند نظام جمهوري اسلامي جهت گيري عقلايي و مستدل خود را به طور مستحكمي حفظ كرده است، مصلحت خود را در اين ديده اند كه در تبليغات خود ادعاي گرايش يك مقام مسئول نظام به آمريكاوغرب را مطرح كنند تا بلكه از رهگذر آن دلهايي را در داخل و دوستاني را درخارج متزلزل كنند. حضرت آيت الله خامنه اي بي اعتقاد نشان دادن مردم به ايمان ديني ونظام اسلامي را يك جهت ديگر تبليغات دشمن توصيف كردند و فرمودند: آنچه در داخل كشور و در ميان جوانان و دانشجويان دانشگاهها ديده مي شود، عبادت، اعتكاف و روزه داري است و اكنون در بسياري از دانشگاههاي كشوركه صاحبان فكر و انديشه به وفور وجود دارند، عبادت، روزه داري و اعتكاف، امري معمول و جاري است و امروز را از اين لحاظ نمي توان با گذشته مقايسه كرد. امام جمعه تهران فرمودند: امروز در حالي كه نسل جوان دنيا روز به روز به سمت فساد هر چه بيشتر سوق پيدا مي كند، نسل جوان كشور ما روز به روز پاكيزه تر و نوراني تر مي شود و طبقات گوناگون مردم با رعايت احكام اسلامي به خدا نزديك تر شوند و در شرايطي كه بسياري از مصلحين و متفكران آمريكايي فريادشان از فساد و بي بندوباري در غرب بلند است نظام اسلامي توانسته است در ايران محيطي امن و امان را براي جوانان بوجود آورد. حضرت آيت الله خامنه اي بر هوشياري مردم در برابر تبليغات زهرآگين استكبار تاكيد كردند و فرمودند: راديوهاي آمريكا، بي. بي. سي و دستگاه تبليغاتي صهيونيستي براي جاانداختن اهداف تبليغاتي خود ميلياردهادلار خرج مي كنند و با ترفندهاي مختلف مي كوشند تا شايد كسي حرف آنها را باور كنداما با اين وجود هيچ كس درايران اسلامي حرف آنهارا باور نمي كند و تبليغات مسموم آنها در آحاد مردم ايران بي تاثير بوده است. مقام معظم رهبري تبليغات جهت دار و دروغين جبهه استكبار را بي ثمر دانستند و در پايان خطبه دوم نماز فرمودند: گرايش به دين خدا و حمايت از نظام اسلامي پاسخ روشني است كه ملت ايران به تبليغات دشمن داده است و بي ترديدبا حفظ اتحاد و يكپارچگي مردم و نزديكي هر چه بيشتر دولت و ملت، خداوند متعال باز هم ملت مسلمان و پرافتخار ايران را بر دشمنان پرهياهوي خود به طور كامل پيروز خواهد كرد.