Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761013-36559S1

Date of Document: 1998-01-03

معتاد 400 بازپروري شده به بازاركار بازگشتند تن 400 از معتادان شاغل در مراكزدولتي و استان مركزي پس ازبازپروري و ترك اعتياد به محل هاي كار خود باز گشتند. روابط عمومي و امور فرهنگي ستادمبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري اعلام كرد در ماه گذشته 400 تن از معتادان مراكز دولتي و كارخانه هاي استان مركزي كه سلامت جسماني خود را در مراكز بازپروري به دست آورده بودند به محل كارهاي خود بازگردانده و سرگرم كار شدندمعتاد 2750 ديگر نيز با معرفي خود به مراكز بازپروري تحت درمان قرار گرفتند.