Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761011-36410S1

Date of Document: 1998-01-01

ديدگاه خوانندگان شماره تلفن ارتباط با ما 2051492 (صبح ها ) (شبانه روزي ) 2042490 ـ لطفا به چاپ عكس ها ادامه دهيد تا چشم دشمنان انقلاب اسلامي كور شود. همه مردم از طرفداران شهرداري هستند و از ايشان حمايت مي كنند ولي نمي دانيم كه از چه طريق حمايت و نظريات خودمان را به گوش شهردار و مسئولان اي كاش برسانيم در همشهري به صورت گسترده و عمومي نظرخواهي مي كرديد. همشهري: اين ستون ارتباطي با شهروندان، خود يك نظرخواهي است. ـ لطفا چاپ عكس هاي جنوب تهران را ادامه دهيد. ما شهرستاني ها هم دوست داريم از تحولات تهران باخبر باشيم (تلفن از مشهد مقدس ). ـ من قطعه زميني داشتم كه شهرداري آن را گرفت و كلي متضرر شدم ولي اگر كرباسچي براي هر پستي كانديدا شود، اولين كسي هستم كه به او راي خواهم داد. ـ اگر عكس هاي جنوب تهران را در ضميمه اي همراه با شرح دقيق و كامل چاپ كنيد واز عكس هاي بزرگتري استفاده كنيد بهتر و ملموس تر است. ـ پيشنهاد مي كنم كه عكس هاي جنوب تهران را به صفحه 3 همشهري انتقال دهيد و اگر آنها را به جاي عمودي به صورت افقي در بالاي صفحه چاپ كنيد بهتر است. ـ در مورد عكس هاي جنوب تهران بهتر است واقعيت ها را به مردم بگوييد و بنويسيد كه اين كارها با پول چه كساني انجام شده؟ است همشهري: بديهي است كه شهرداري خودش پول چاپ نمي كند اما 85 درصد درآمد شهرداري از مناطق شمالي شهر كه ساكنان عموما مرفه تري دارد، به دست آمده و عمدتا در جنوب شهر هزينه شده است. آيا اين كار اشكالي ؟ دارد راه بهتري سراغ؟ داريد از بودجه عمومي دولت هم كمكي به شهرداري تهران نمي شود.