Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760327-21852S1

Date of Document: 1997-06-17

تجسم درخشان مشاركت مردمي طرح نواب; طلسم 30 ساله شكسته شد (واپسين بخش ) با راه اندازي فاز نخست طرح نواب، بزرگترين طرح عمراني در تاريخ شهرداري تهران به ثمر نشست. پيرامون ويژگي هاي اين طرح در شماره هاي پيشين اين جستار نكاتي را آورده ايم و اينك ادامه مطلب را مي خوانيم. آخرين پل پروژه نواب ازنظر موقعيت جغرافيايي در انتهاي قطعه چهارم قرار دارد و بزرگراه نواب را با ده مسير ترافيكي از روي خطوط راه آهن جنوب تهران عبور مي دهد. اين پل كه 620 متر طول و 45 مترعرض دارد ازنوع فلزي - بتني است. كيفيت و ابعاد طرح مساحت كل زمين طرح نواببيش از 555 هزار مترمربع است كه در حدود نيمي از آن مربوط به دسترسي ها و بقيه براي ساخت وسازدر نظر گرفته شده است. ساختمان هاي طرح بازيربناي ناخالص يك ميليون و 115 هزار مترمربع تنهادرصد 40 از مساحت زمين اختصاص يافته را اشغال مي كنند و 60 درصد زمين باقي مانده به عنوان فضاي سبز و محوطه سازي مورد استفاده قرار مي گيرند. واحد 6500 مسكوني مجموعه نواب با زيربناي خالص نزديك به 460 هزار مترمربع به صورت سويت (% ) 6 يك خوابه (% ) 30 دوخوابه (% ) 60 و سه خوابه (% ) 4 طراحي شده اند و بخش اعظم آن داراي زيربنايي كم تر از 75 مترمربع اين است درحالي است كه تا تاريخ تهيه گزارش تعداد 4620 واحد مسكوني، تجاري و اداري براي طرح يادشده خريداري و تخريب شده است و با خريد در حدود 100 واحد ديگر پروژه به زمين براي ساخت و ساز نياز ندارد. واحد 1215 تجاري طرح نواببه مساحت تقريبي 102 هزار مترمربع عمدتا به صورت مراكز خريد و در قسمت هايي به صورت پراكنده در طول مسير پيش بيني شده اند. ضمن آنكه 252 واحد اداري با مساحت تقريبي 104 هزارمترمربع دربلوك هاي اداري، با امكانات ويژه از قبيل پاركينگ وسيستم هاي تهويه مركزي و امكانات دسترسي مناسب قرار گرفته اند. فضاهاي فرهنگي - آموزشي و اماكن مذهبي نيز با مجموع زيربناي حدود 40 هزارمتر مربع به نحو مناسب در فازهاي چهارگانه پروژه پيش بيني شده اند. براي اجتناب از يكنواختي ساخت و سازها در طول مسير -ضمن اين كه طراحي هر فاز ازنظر پلان و نما و تيپ و متراژزيربناي آپارتمان ها و استقرار بلوك ها بسيار متنوع است - ارتفاع ساختمان ها بين دو تا20 طبقه متغير است و برخي ازآنها داراي سه طبقه زيرزمين هستند كه پاركينگ اتومبيل و انباري واحدها و تاسيسات در اين طبقات قرار دارند. باتوجه به امكان تهيه ورق و ديگر پروفيل هاي مورد نياز در داخل كشور و نيزتسريع در اجراي كار اسكلت ساختمان ها بجز تعدادي از پاركينگ ها و راه هاي دسترسي كه بتني است از نوع فلزي با اتصالات جوشي، پيچ و مهره اي يا تلفيقي از هر دو سيستم انتخاب شده اند كه قطعات اسكلت در كارخانه توليد و در محل با حداقل جوشكاري نصب مي شود. بدين ترتيب، به دليل امكان كنترل و آزمايش هاي لازم جوشكاري در كارخانه، اسكلت ساختمان ها از كيفيت و مشخصات فني بالايي برخوردار است. سازه ساختمان ها با رعايت ضوابط طراحي و مقاوم در برابر زلزله ارزيابي شده اند. علاوه بر اينكه پيش از طراحي با انجام آزمايش هاي مكانيك خاك درطول مسير و درعمق ها و محل هاي گوناگون به شناخت لايه هاي خاك بستر شالوده و تعيين مقاومت هاي مجاز خاك مبادرت شده وبراساس آن طراحي پي صورت پذيرفته است، درحين اجراي عمليات ساختماني نيز با استقرار آزمايشگاه كنترل كيفي و مكانيك خاك در محل كارگاه واستفاده از ديگر آزمايشگاه هاي دانشگاهي و مراكز علمي كشور مصالح مصرفي در قبل و در صورت لزوم پس از مصرف و خاكبرداري ها و خاكريزها مورد آزمايش قرار مي گيرند و بدين ترتيب رعايت دقيق مشخصات فني و كيفي كار پيوسته تحت نظر قرار دارد. سازه هاي طرح نواب در قطعه دوم مورد 18 پروژه ساختمان 10 تا 15 طبقه داراي كر بتني است كه اجراي آن ضمن سرعت بخشيدن به روند ساخت وساز پروژه، موجب كاهش فولاد به كار رفته در اين ساختمان ها نيز شده است. سقف ها همه از نوع بتني با حداقل ضخامت هستند كه با روش به كار رفته در اجراء ضمن نداشتن نياز در كاربرد شمع، سرعت كار به گونه اي چشمگير افزايش يافته است به طريقي كه آمار قابل توجه اجراي 60 هزارمترمربع سقف در مدت دو ماه را مي توان ارائه داد. ديوارهاي جداكننده داخلي وقسمت دروني ديوارهاي خارجي و سقف هاي كاذب، از نوع پيش ساخته اند و پنجره ها، درهاي چوبي و فلزي و چهارچوب درها، توسط واحدهاي توليدي توانمند به صورت سري سازي ساخته و تحويل شده اند. در ساختمان هاي قطعه اول و قسمتي از قطعه دوم از پنجره هاي پيش ساخته از نوع C.PV استفاده شده كه ضمن كاهش چشمگير قيمت و وزن آنها، باعث سرعت در اجرا و نوآوري در به كار بردن مصالح نيز شده است كه با روند افزايش فعاليت واحدهاي پتروشيمي در آينده اي كشور، بسيار خوب براي آن پيش بيني مي شود. همه ساختمان هاي پنج طبقه و مرتفع تر داراي آسانسورهستند كه از توليدكنندگان داخلي خريداري و نصب شده اندو با تمهيدات به عمل نگهداري آمده، و تامين قطعات موردنيازآنها نيز در سال هاي آينده از سوي اين شركت ها كه داراي سابقه طولاني در ساخت و نصب آسانسور در كشورند انجام خواهد شد. سيستم هاي گرمايش وسرمايش طراحي شده درواحدهاي مسكوني كه شامل پكيج هاي طبقه اي و كولر آبي هستند، ضمن حذف قسمتي از مشتركات تاسيساتي معضلات و مشكلات رايج آپارتمان ها را در راهبري موتورخانه هاي مشترك حل كرده و واحدها از اين جهت داراي استقلال كامل اند. باتوجه به تغييرات بسياري كه طرح نواب در بافت شهري و مسيرهاي ارتباطي آن به وجود آورده براي پاسخگويي به مصارف تاسيساتي آن، با همكاري سازمان هاي آب، فاضلاب، برق، گاز و مخابرات، اقدام به ساخت و گسترش و بازسازي شبكه هاي تاسيساتي زيربنايي شده است. دراين راستا خطوط فاضلابدر دو سوي بزرگراه و در طول پروژه به اجرا درآمده است. شبكه جمع آوري آبهاي سطحي نيز، بااحداث كانال تكميلي آذربايجان - شكوفه، تا نهر فيروزآباد در حال بهره برداري است. همچنين خطوطجديد آبرساني با ظرفيت 12 هزارمترمكعب در روز گازرساني با ظرفيت پنج هزار مترمكعبدر ساعت و مخابرات با ظرفيت حداقل 16 هزار شماره براي مصارف پروژه احداث مي شود و يك پست برق 63 هزار كيلو ولت و بيش از 30 پست برق 20 كيلوولت شبكه برق جديد را در محدوده طرح براي مصرف حدود 53 هزار كيلووات تغذيه خواهند كرد. در طرح نواب هشت مهندس مشاور همكاري دارند و تعدادپيمانكاراني كه با تخصص هاي مختلف تاكنون در اجراي پروژه مشاركت كرده اند بيش از40 شركت هستند. به لحاظ ويژگي هاي پروژه و تعهدي كه در تكميل آن در راس زمان پيش بيني شده وجود دارد، مديريت طرح، راهبري پروژه را با روش هاي خاص دنبال كرده كه خوشبختانه در عمل نتايج مثبت نيز حاصل آمده است. از اهم اقدامات انجام شده تامين 11 رديف مصالح اصلي ساختماني رديف 111و مصالح تاسيساتي پروژه توسط كارفرما است كه ازتوليدكنندگان اصلي خريداري و به نسبت نياز در اختيار پيمانكاران قرار داده است. چنانچه اين كار راسا توسط پيمانكاران انجام مي گرفت، موجب نوسان قيمت ها و كمبودبرخي از مصالح در بازار مي شد. از ديگر اقدامات جداسازي كارهاي اجرايي از يكديگر واحاله آن به تفكيك شالوده اسكلت و كارهاي ساختماني و تاسيساتي به پيمانكاران مختلف بود كه باعث همزماني انجام بسياري از فعاليتها درنتيجه كوتاه تر شدن مدت اجراي كار شده است. از آنجا كه آثار مثبت طرح نواب بر وضعيت اطراف منطقه ساخت وساز و درنهايت در كليه مناطق شهر تهران و ازديدگاه كلان در همه شهرهاي كشور اسلامي ايران اجتنابناپذير است و به عنوان الگوي موفق مورد بهره برداري قرار خواهدگرفت، لذا برنامه ريزي درست تلفيق و گسترش پروژه در بافت پيرامون و ادامه آن بايد از هم اكنون مدنظر قرار گيرد. خوشبختانه انجام اين مهم در قالب يك طرح جديد به عنوان طرح ويژه پيرامون محور نواب در دست مطالعه و بررسي است تا به ياري خداوند متعال انجام آن تا بهبود كلي شهر تهران استمرار يابد.