Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760327-21816S1

Date of Document: 1997-06-17

دقت كنيد! حق مردم ديروز در همين ستون نوشتيم كه برخي شركت هاي توليد مواد غذايي سهل انگارند و به سلامت جامعه و تندرستي خانواده ها كم توجهي نشان مي دهند و توصيه كرده بوديم كه تخلف هايي از اين دست را با پايمردي در مراجع قانوني دنبال بايد كرد. ديروز خبري در صفحه اول روزنامه ما چاپ شد كه نشان مي داد، مسئولان كار تعقيب و مراقبت توليد مواد غذايي فاسد و غيربهداشتي را حتي تا بسته شدن كارخانه هاي متخلف و دستگيري صاحبان آنها دنبال خواهند كرد و متخلفان را به قانون خواهند سپرد. در روزهايي كه همه اميد به اجراي قدرتمند قانون در تمامي زمينه ها بسته ايم. خبر تشكيل قريبالوقوع دادگاه عالي انتظامي قضات نيز اميدهاي تازه تري در دل ها بارور مي كندكه خود نشانه گسترش و تعميق قانون در كشور است تا هيچ كس در هيچ زمينه اي نتواند قانون را ناديده بگيرد و حقي ناحق شود.