Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760326-21741S1

Date of Document: 1997-06-16

بزرگترين پروژه در تاريخ شهرداري ها طرح نواب; طلسم 30 ساله شكسته شد - بخش دوم ايجاد تحول اساسي در صنعت ساختمان سازي با حفظ شرايط معماري ايراني - اسلامي از طريق به كارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته و استفاده از مصالح جديد از ويژگي هاي ديگر طرح نواب است يكي از ويژگي هاي طرح نواب، جلب مشاركت بخش خصوصي و تجميع سرمايه هاي كوچك شخصي در راه تحقق طرح هاي عمران شهري بود طرح كلي نواب از ميدان توحيد در امتداد بزرگراه چمران آغاز و به بزرگراه بعثت و مجموعه قلعه مرغي در جنوب شهر خاتمه مي يابد نخستين مرحله طرح غرور برانگيز نواب كه در چرخه بهره گيري قرار گرفت، همه گفتند كه سرانجام طلسم 30 ساله نواب درهم شكسته طرح شد نوسازي اين منطقه گره خورده جنوبي اما حاوي درس هايي از مقاومت و پايداري در برابر آنچه امكان ناپذير مي نمايد بود. بيهوده نيست كه سردار سازندگي ابراز اميدواري كردند كه اين بزرگ ترين اقدام شهرداري در تاريخ موجوديت آن، بتواند به يكايك مناطق واپس مانده و مساله دار شهري نيز تسري يابد. دومين بخش اين جستار را به اتفاق پي مي گيريم. در سال هاي گذشته در شهر تهران و چند شهر عمده ديگر بر پايه اين طرز فكر اقداماتي براي استفاده از ارزشهاي افزوده اي كه به طور بالقوه در مناطق شهري وجود دارند به عمل آمده است. اما بيشتر اين اقدامات به صورت فروش اجازه هاي ساختماني ( تراكم ) بوده است. در حالي كه استفاده درست و سالم از اين روش يعني بازگرداندن اين ارزش افزوده از طريق برنامه ريزي و اجراي آن به نتيجه اي مطلوبتر خواهد رسيد و به خوبي مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات شهرسازي كشور باشد و حتي سرنوشت آينده توسعه شهري را رقم طرح زند بزرگراه نواب و ساخت و ساز اطراف آن به يقين يكي از طرح هاي برنامه ريزي شده است كه مي تواند پاسخگوي اين مدعا باشد. عوامل بسيار مهم اين طرح كه داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشند، عبارتند از: - 1 جلب مشاركت بخش خصوصي و تجميع سرمايه هاي كوچك شخصي در راه تحقق طرح هاي عمران شهري. - 2 خارج ساختن سرمايه گذاري كلان از انحصار بخش دولتي يا كلان سرمايه گذاري جلباعتماد بخش خصوصي براي ساخت مسكن اجتماعي كه اين امر براي نخستين بار ازطريق فروش اوراق مشاركت در طرح نواب صورت پذيرفته و خوشبختانه با موفقيت كامل روبه رو بوده است. زمينه اجرايي - 1 تحقق كاربرد مديريت اجرايي پروژه هاي كلان بر طبق برنامه زمان بندي با شناخت كامل از معضلات و مشكلات موجود و بويژه تشديد آن به دليل موقعيت قرارگيري پروژه در يكي از پرتراكم ترين مناطق شهري. - 2 ايجاد تحول اساسي در صنعت ساختمان با حفظ شرايط معماري ايراني - اسلامي از طريق بكارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته، استفاده از مصالح جديد، انبوه سازي، توليد انبوه اجزاء و عناصر ساختماني و فعال سازي واحدهاي توليد صنعتي كه به طريقي با صنعت ساختمان در ارتباط است. مشخصات طرح طرح كلي نواب از ميدان توحيددر امتداد بزرگراه چمران آغازو به بزرگراه بعثت و مجموعه قلعه مرغي در جنوب شهر خاتمه مي يابد. طول اين مسير در حدود/5 5كيلومتر و عرض آن دست كم در حدود 100 متر است و از نظر مسائل تملك و اجرا به پنج قطعه به شرح زير تقسيم شده است. قطعه اول: از خيابان آذربايجان تا خيابان امام خميني (ره ) به عنوان فاز اول. قطعه دوم: از خيابان امام خميني (ره ) تا خيابان سينا به عنوان فاز دوم. قطعه سوم: از خيابان سينا تا خيابان هلال احمر به عنوان فاز سوم. قطعه چهارم: از خيابان هلال احمر تا خيابان قلعه مرغي به عنوان فاز چهارم. قطعه پنجم: از ميدان توحيد تا خيابان آذربايجان به عنوان فاز پنجم. واحدهاي تجاري، اداري، مسكوني، مذهبي، فرهنگي، آموزشي و تفريحي و همچنين فضاهاي سبز لازم در حاشيه اي به عرض دست كم 25 متر در امتداد چهار قطعه اول به طول /4 4حدود كيلومتر قرار دارند. قطعه پنجم، تنها پل روگذري است كه باند تندرو بزرگراه چمران را از ميدان توحيد به تقاطع نواب و خيابان آذربايجان متصل مي كند و در دو قطعه با رامپ هايي به شبكه موجود شهري در محدوده خيابان آزادي و ميدان جمهوري متصل مي شود. ويژگي هاي طرح نواببزرگراه داراي 50 متر عرض و دو باند تندرو به عرض هرباند/11 2متر است. هريك از اين باندها رفت و برگشت دارند. بزرگراه دوباند كندرو نيز دارد كه عرض هر باند آن /7 20متر با دو خط رفت و برگشت است. فضاهاي لازم وضروري اطراف بزرگراه ازقبيل مسيرهاي ايستگاه هاي پياده رو، تاكسي و اتوبوس و فضاي سبز هستند و درطول خود، علاوه بر تامين مسير، به عنوان بخشي از معبرتندرو شمالي - جنوبي تهران زمينه دسترسي به بافت مجاوروبرعكس را فراهم آورده است. براي احتراز از تقاطع بزرگراه با مسيرهاي عمود بر آن و نيز براساس ضرورت تداوم رفت و آمد خودروها بين بافت دوسوي ارتباط بزرگراه، خيابان هاي اصلي شرقي - غربي شامل خيابان هاي امام خميني، خيابان مرتضوي، خيابان كميل، خيابان قزوين وخيابان هلال احمر با احداث پل هاي روگذر به طول كلي متر 1235 و باعرض استاندارد حفظ شده اند. علاوه بر اين، پل ها يك مورد زيرگذر نيز در قطعه اول و ده مورد پل روگذر در ديگر قطعات كه برخي از آنها به صورت بازارچه و مركز خريد چند طبقه طراحي شده اند امكان ارتباط عابر پياده را در دوسوي بزرگراه فراهم مي سازد. بيشتر پل هاي ارتباطي ازنوع بتني و دو مورد پل اتومبيل روداراي عرشه فلزي هستند. تلاقي بزرگراه نواب و بزرگراه يادگار امام درميدان حق شناس از نقاطعطف بزرگراه هاي يادشده است و باتوجه به اين كه در آينده به عنوان مركز ثقل رفت و آمد خودروها در جنوب غرب تهران مطرح خواهد بود طراحي آن به صورت مجموعه پل هايي شامل يك پل حلقوي بتني به قطر داخلي 110 متر و تابليه به عرض 16 متر و تعدادي رامپ هاي بتني ارتباط به طريقي انجام شده كه بزرگراه يادگار امام بدون تلاقي با بزرگراه نواب از روي آن مي گذرد. اين پل حلقوي بزرگترين پل پروژه نواب ازلحاظ طول است.