Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760326-21702S1

Date of Document: 1997-06-16

همكاران رئيس جمهوري منتخب از نگاه مردم تجلي خواست هاي مردم در برنامه هاي رئيس جمهوري منتخب (آخرين بخش ) وزيران كابينه بايد با رئيس جمهوري منتخب مردم هماهنگي لازم را داشته باشند تا او بتواند به تعهدات خود نسبت به مردم عمل كند. تحولات جهاني و ضرورتها... چشم انداز و روند تحولات سياسي و اجتماعي ايران پس از برگزاري هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري و انتخاب حجت الاسلام سيد محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهورمنتخب از بسياري جهات در خور توجه و اهميت است. جهان عصر جنگ سرد ورويارويي سنتي اردوگاههاي شرق و غرب را پشت سرگذاشته و قطببندي هاي تازه در بستر مناسبات جديد بين المللي در حال شكل گيري است. گسترش يا به قولي انفجار اطلاعات جهان را همچون دهكده اي در زير چتر شبكه وسيعي از وسايل ارتباط جمعي فرامرزي قرار داده است. حوادث تلخ و نسل كشي تكان دهنده در قاره آفريقا چهره جديد و پيچده تري از آزمندي طراحان سياست هاي نو استعماري را در اين منطقه حساس از جهان به نمايش گذاشته است. در اين حال جبهه تازه اي از قطبهاي صنعتي نوخاسته در برابر سركردگي غرب صنعتي و متحدان سنتي آن از خاوردور تا دروازه هاي اروپا در آستانه تشكيل است. در چنين موقعيتي كه جهان به واقع وارد دوران تازه اي از تحولات سياسي و اجتماعي شده است، نهضت ها و نظام هاي انقلابي از جمله جمهوري اسلامي ايران فراتر از ماهيت زلال و استقلال طلبانه خودنياز به تجهيزات وتدبيرهاي تازه اي دارند تانقش حساس خود را درعرصه تحولات جهان امروزايفا كنند. همين ايجاد نياز، وفاق ملي و كوشش همه جانبه براي تشكيل كابينه اي متشكل از چهره هاي آگاه، باتجربه و پايبند به ميثاق هاي انقلاب اسلامي را به عنوان يك ضرورت مبرم مطرح مي كند. كابينه اي كه توان پاسخگويي به خواست هاي مردم، تداوم سازندگي بر مبناي توسعه پايدار وعدالت اجتماعي، برخوردفعال در عرصه هاي سياسي جهان برمبناي شناخت درست از تحولات معاصررا داشته باشد. اعضاي چنين دولتي، بايد داراي چه خصوصياتي باشند.؟ گزارش حاضر به همين موضوع اختصاص دارد. در حال حاضر باانتخاب حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب وزرايي كه بايد با ايشان همكاري كنند به صورت موضوع مهم روزدرآمده است. در اين باره صحبتهاي زيادي شنيده مي شود. برخي سعي مي كنند حدس و گمان هاي خود را واقعيت جلوه دهند. براساس مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعضاي كابينه جديد بايد از مجلس شوراي اسلامي راي اعتمادبگيرند تا حضور آنها در كابينه شكل قانوني داشته باشد. حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي بارها گفته است كه مجلس با رئيس جمهور برگزيده مردم همكاري خواهد كرد. اما نظرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين باره يكدست نيست. به طوري كه برخي ازنمايندگان تصريح كرده اندكه براي انتخاب اعضاي كابينه بايد با مجلس مشورت شود و بعضي ديگرنيز مي گويند كه براساس قانون اساسي، مجلس حق ندارد كه وزير معرفي كند. دكتر حسن غفوري فردنماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد: آقاي خاتمي با راي بالايي كه آورده اند مي توانند كابينه قوي و مورد نظرشان راتشكيل دهند. دولت و مجلس در مقابل هم نيستند وان شاءالله همكاري نزديك مجلس، ضمن حفظ استقلال آن موجب تقويت دولت خواهدشد. عنايت الله تورنگ نماينده مردم آمل در اين باره با صراحت بيشتري صحبت مي كند و مي گويد: اين حق قانوني مجلس شوراي اسلامي است كه به عنوان خانه ملت به وظايف خود عمل كند و دادن راي اعتماد به وزرا از بديهيات امور است. وي ادامه مي دهد: آنهايي كه مي گويند مجلس بايد باقوه مجريه هماهنگ باشد بهتر است به اين نكته توجه كنند كه اگر بنا بود مجلس در راستاي دولت حركت كند، چرا اصلا به وجود؟ آمد از سوي ديگر مرضيه حديده چي دباغ نماينده مردم همدان در مجلس معتقد است: دولت و مجلس با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري بايد در كنار هم، همكارو هميار هم باشند تا كار سازندگي ادامه پيدا كند. وي با انتقاد از كساني كه در مجلس اعلام رئيس مي كنند، جمهور بايد با مجلس هماهنگ باشد ادامه مي دهد: اين حرف معني ندارد، رئيس جمهور شخصيت دوم كشور است و اگر رئيس جمهور نباشد مجلس هيچ كاري نخواهد كرد، زيرا قوانين مصوب مجلس بايد توسط دولت اجرا شود. نماينده مردم همدان مي افزايد: وزراي دولت آينده بايد داراي قدرت اجرايي، مدبر مدير، و هماهنگ با رئيس جمهور باشند. اعضاي كابينه بايد كساني باشند كه همراهي و همياري با رئيس جمهور را پيشه خود كنند تا باري از دوش مردم برداشته شود. دكتر راه چمني. نماينده مردم سبزوار در مجلس نيز در اين باره مي گويد: اعضاي كابينه بايد با يكديگر و با شخص رئيس جمهور هماهنگ باشند 5 نبايد نفراز وزرا با 5 نفر ديگر از نظر فكري و ديدگاهي اختلاف داشته باشند. نماينده مردم سبزوار ادامه مي دهد: مردم با راي بالاي 20 ميليون نفري به آقاي خاتمي راي داده اند و در انتظار اين هستند كه اعضاي كابينه ايشان بتواننددر آينده مشكلات كشور و مردم را حل كنند. از نگاه مردم علي رستگارپناه شهروند ساكن تهران: حداقل توقع و انتظار مردم اين است كه وزيران كابينه با رئيس جمهوري منتخب مردم هماهنگي داشته و همچنين بتوانند برنامه هايي را كه او به مردم قول داده بود اجرا كنند. يك وزير ناهماهنگ نمي تواند چنين نقشي داشته باشد. كريم رغبتي: به نظر مي رسد كه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مايل به همكاري صميمانه با رئيس جمهوري منتخب مردم مي باشند چرا كه منتخبين مردم در اصل - به خواسته هاي انتخابكنندگان خود پايبند هدف مي باشند حفظ ارزش هاي انقلاب اسلامي، تامين حقوق مردم به خصوص اقشار كم درامد و محروم و سربلندي ميهن اسلامي ماست كه فكر مي كنم هدف مشترك رئيس جمهوري و مجلس است. ك بانو - فاضلي: من وعده زيادي از آشنايان همكاران، و دوستانم براساس شناخت دقيق برنامه هاي حجت الاسلام خاتمي رئيس جمهوري منتخب مردم به ايشان راي داده ايم و انتظار داريم با فراهم شدن امكانات و زمينه هاي مساعد اين برنامه ها اجرا شود و به همين نسبت، بايد همكاري و هماهنگي لازم با رئيس جمهوري برقرار شود. اما لازم است يادآوري كنم كه آقاي رئيس جمهوري با عنايت به خواسته هاي اكثريت مردم، با دقت همكاران خود را از ميان چهره هاي مومن، انقلابي، خدمتگزار و در حد امكان جوان و پرانرژي انتخاب كنند و هيچ گرايش و توصيه خاصي خداي ناكرده اين دقت انتخاب را تحت الشعاع قرار ندهد. م - اسديان: با توجه به اينكه مشكلات اقتصادي بيش از همه بر دوش مردم محروم و كم درامد سنگيني مي كند، كساني بايد كابينه رئيس جمهوري منتخب مردم را تشكيل بدهند كه از اين مسئله آگاهي زيادي داشته و با درد مردم آشنا باشند. چهره هاي انقلابي، رنج كشيده و آشنا به مسايل و مشكلات مردم به نظر من ارجحيت دارند. فهيمه - ر: خيلي از حد و مرزهاي قانوني و وظايف مجلس و دولت اطلاع ندارم. اما اين را مي دانم كه ميليون ها نفر از هموطنان ما كه به آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهوري اسلامي ايران راي داده اند، يك حق عمومي را به وجود آورده اند. همه دستگاهها بايد به اين حق عمومي مردم توجه داشته و با آن هماهنگي كنند، البته طبق قانون و خداي ناكرده توقع عمل خلاف قانون ندارم. ع - شيخ حسني: توجه به توسعه سياسي، ايجاد زمينه مساعد براي تبادل گفت و شنود و تعاطي افكار بنا به نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در برنامه هاي رئيس جمهوري منتخب جايگاه ويژه اي دارد. مسلما راي دهندگان توقع دارند كه اعضاي دولت و همكاران رئيس جمهور به اين بخش از خواسته هاي مردم توجه كافي داشته باشند و به آن به عنوان حقوق مسلم جامعه بهاي لازم را بدهند. سعيد مهرآبادي در اين باره مي گويد: به نظر كابينه اي مي رسد، كه ائتلافي از همه گروههاي سياسي فعال درصحنه انتخابات باشد، نمي تواند بار سنگيني كه بر دوش دولت آينده است را به مقصد برساند. وي مي افزايد: به دليل اينكه وظيفه دولت اجرااست و نه نظارت و قانونگزاري، بنابراين كساني كه عضو كابينه دولت مي شوند بايد اختلاف سياسي زيادي با يكديگر نداشته باشند زيرا در اين صورت مي توانندتصميمات يكديگر را خنثي كنند و موجب زيان و ضررشوند. عليرضا معصومي. در اين باره مي گويد: شرط ادبسياسي حكم مي كند كه اجازه دهيم رئيس جمهور برگزيده ميليون 20 نفر از مردم كشورمان با خيالي آسوده ودور از فشارهاي گروههاي مختلف سياسي وزرايي كارامد، مقتدر و هماهنگ را براي همكاري با خود انتخاب كند. احمد مقيمي مي گويد: آنچه از ابتداي پيروزي انقلاباسلامي تاكنون ميهن اسلامي ما رادر برابر تندبادتوفان هاي سياسي و توطئه ها حفظ كرده، همبستگي و وفاق ملي بوده است. به نظر من در موقعيت حساس كنوني، همه گروه ها و جناح هاي سياسي بايد بر حول محور اعتلاي اسلام و حفظ منافع ملي همكاري كنند اكنون فرصت لازم براي اين عمل مشترك بيش از هر زمان ديگري است.