Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760325-21595S1

Date of Document: 1997-06-15

دانشمندان ژاپني موشهاي درخشنده توليد كردند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: دانشمندان ژاپني موفق شدند موشهايي توليد كنند كه در تاريكي مي درخشد. اين كار با تزريق پروتئين نوعي ستاره دريايي پرتوزا به داخل دي. ان. اي موش امكان پذير شد. موشها در حال عادي سبز كم رنگ هستند و توليد آنهادستاورد علمي بزرگي است كه مي تواندبر پژوهشهاي سرطان و پيوند اعضاءتاثير بگذارد. به گزارش تلويزيون بي بي سي، پنج بچه موشي كه به اين شكل توليد شده اند، بيشتر شبيه موجودات فضايي هستند تا فرآورده هاي يك دستاورد علمي. وقتي كه نور برق روي آنها تابانده مي شوند، آنها به رنگ سبز و صورتي ضعيفي مي درخشند. اين موشها هفته گذشته در آزمايشگاه دانشگاه ازاكا در ژاپن زاده شدند، ژن آنها حاوي پروتئين نوعي ستاره دريايي درخشنده است. پروتئين را دردي. ان. اي آنها تزريق كردند. اين نخستين بار است كه تزريق پروتئين در پستانداران انجام مي شود. پژوهشهاي قبلي فقط در مورد حشرات و ماهيها موفقيت آميز بود. درحال حاضر، پژوهش براي يافتن درمان سرطان از جمله درمان ژني سرطان نيازمند جراحي است - چنانچه بتوان ژنهاي ضد سرطان را همراه با ژنهاي درخشنده تزريق كرد، رديابي آنهاآسانتر خواهد بود. دانشمنداني كه موشهاي درخشنده را پديد آوردند، اميدوارند اين روش در تمام مطالعات زيست محيطي فن آوري به كار گرفته شود.