Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760324-21517S1

Date of Document: 1997-06-14

افزايش تولد كودكان نامشروع در اروپا در اروپا شمار تولد كودكاني كه ثمره روابط خارج از چهارچوب ازدواج هستند در حال افزايش است. در سوئد نيمي از كودكاني كه متولد مي شوند (يعني رقم 50 درصد ) و در فرانسه و انگليس يك سوم از اين رقم حاصل روابط آزاد هستند. يك محقق مركز تحقيق علمي در فرانسه تصريح مي كند كه سي سال پيش در فرانسه ازدواج آغاز روابط زوجين بود، ولي اكنون به آن صورت آمار نيست مزبور درديگر كشورهاي اروپائي به اين ترتيب است: /19 7ايرلند درصد /15 4آلمان /26 8اتريش درصد درصد. ولي در كشورهايي مانند يونان اين رقم /2 9به درصد ايتاليا/7 3درصد و سوئيس /6 4درصد كاهش مي يابد. در كشوري مانند دانمارك كه آمار مذكور بالغ بر 45 درصد مي شود تولدهاي خارج از چهارچوب ازدواج به قدري افزايش يافته كه دولت شروع به رسميت شناختن آن موارد كرده است. در برخي از حومه هاي شهر دوبلين در ايرلند، شمار كودكاني كه از دختران جوان ازدواج نكرده متولد شده اند، بسيار بيشتر از زنان متاهل مي باشد. در آمريكا اين رقم پس از بيست سال كه در حال رشد بود اكنون كاهش ناگهاني يافته و به 4 درصد رسيده است ولي در محله هاي سياه پوست نشين، از هرپنج نوزاد، چهار نوزادبه دختران مجرد تعلق دارند. گاهي اوقات گونه اي غلطاز سيستم رفاه اجتماعي (Fare Wel) است كه جوانان را به سوي چنين انتخابي سوق مي دهد. غالبامادر مجرد بودن در برخي از اين منافعي كشورها، را براي دختر جوان در بردارد كه با ازدواج قانوني نمي توان تصور آن راكرد. در آلمان يك مادر جوان مجرد از يارانه اي معادل با چهارصدهزار لير در ماه برخوردار است. در دانمارك اين يارانه بالغ بر يك ميليون لير ايتاليا مي گردد، در ضمن يك آپارتمان به طور رايگان در اختيار او قرار مي گيرد. (در صورت ازدواج قانوني چنين كمكهايي ناپديد مي گردند )در انگليس مادران جوان مجرد يك مورد سياسي را تشكيل مي دهند: در سال 1992 دبير امنيت اجتماعي تائيدكرد كه يك فهرست متشكل از نام زناني كه دقيقا به دليل برخورداري از رفاه اجتماعي ترجيح داده اند تا ازدواج نكنند در دست دارد.