Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760322-21432S1

Date of Document: 1997-06-12

ثبت نام در خانه هاي فرهنگ شهرداري منطقه يازده با شروع فصل تابستان، خانه هاي فرهنگ آقا شيخ هادي، ابوسعيد و حر براي كلاسهاي دوره تابستان در رشته هاي مختلف هنري، رايانه و زبانهاي خارجي ثبت نام مي كنند. شروع ثبت نام /3/76 20 شروع كلاسها/4/76 10 - 1 خيابان وليعصر - خيابان شيخ هادي نبش وزيري خانه فرهنگ آقا شيخ هادي 86498587 - 2 خيابان كارگر جنوبي - ميدان حر خانه فرهنگ حر 6402365 - 3 ميدان منيريه خيابان ابوسعيد خانه فرهنگ ابوسعيد 6493039