Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760322-21422S1

Date of Document: 1997-06-12

راز سرزمين فولاد باستان شناسي (بخش دوم ) يافته هاي علمي در سال 1996 به نقل از ديسكاور كنار 1997ژانويه اين كوره ذوب فولاد باستاني براي استفاده از باد حفره هايي تعبيه شده است. اين كوره هنوز بخوبي قادر است فولاد را ذوب كند. در آگوست گذشته (شهريور ماه ) مورين كينگ، باستان شناسي از موسسه پژوهشي بيابان (Institue research Desert) در لاس وگاس، نوادا، همراه با سرگئي سلوبودين، يك باستان شناس روسي از وزارت آموزش روسيه كشف يك پيكان ناوه اي را در منطقه ماگادان ( Magadan) در سيبري گزارش كردند كه نخستين مورد يافت شدن اين سلاح در خارج از دنياي نواست. كينگ و سلوبودين پيكان دو اينچي ( سانتيمتري ) 5 را در محلي به نام اوپتار ( Uptar) در 1000 مايلي غرب تنگه برينگ يافتند كه همراه با 36 ابزار سنگي ديگر در زير يك لايه 8300 ساله از خاكستر آتشفشاني دفن شده بودند. اين دست ساخته ها شديدا هوازده و خراشيده در اثر باد هستند كينگ مي گويد: من حدس مي زنم كه آنها خيلي قديمي ترند حدود سال 10000 پيش به هر صورت صرف نظر از سن دقيق اين سلاح باستاني به نظر مي آيد ساكنان منطقه برينگ كه احتمالا جانوران نسبتا بزرگي چون كاريبو (گوزن شمالي ) را شكار مي كردندبه صورت مستقل پيكان ناوه اي را ابداع كردند. و از آنجا كه در حدود 10000 يا 11000 سال پيش گذرگاه برينگ كاملا در آب فرو رفت، بنابراين كينگ گمان مي كند انتقال تكنولوژي اين سلاح از امريكا بدانجا كاملا نامحتمل است. در مجموع روشن نيست كه آيا اين پيكان (كه با قرار دادن يك دسته در داخل ناوه اش به نيزه، يك سلاح بسيار كارآمد، بويژه در شكارجانوران بزرگ تبديل مي شد -م ) بوسيله مردم كلوويس از برينگيا ( Beringia) به امريكاي شمالي برده شده و يا اين كه به صورت مستقل از هم در دو قاره ابداع شده. با اين تعداد اندك باستان شناسي كه در شمال شرقي روسيه كار مي كنند و اين همه مشكلات تداركاتي كينگ مي گويد: زمان طولاني لازم است تا ما شناخت دقيقي از پيشينه باستاني و پيش از تاريخ اين منطقه بدست آوريم. راز سرزمين فولاد در فاصله سده هاي هفتم تا يازدهم ميلادي سري لانكا در زير سايه فرمانروايي نيرومند شاهان بودايي سينهالي (Sinhalese) يكپارچه و متحد گشت. باستان شناسان اين دوران را دوره كلاسيك اين جزيره ناميده اند. يكي از صنايع عمده اين دوره، چنانكه از شواهد تاريخي برمي آيد، توليد فولادهاي باكيفيت بالا بوده است. در تپه هاي سرشار از آهن جنوب سري لانكا، گيل جولف، باستان شناسي از دانشگاه كالج در لندن 77 جايگاه ويژه را يافت كه در آنها آهن براي توليد فولادهاي ممتاز با روشي نبوغ آميز گداخته مي شده است. جولف، پس ازحفاري و نيز بررسي هاي آزمايشگاهي نمونه هاي بدست دريافت آمده، كه آهنگران سينهالي بهيچوچه مجبور نبودند براي دميدن در كوره ها، خود را ازنفس بيندازند. در عرض ساختمان ويژه كوره هاي آنها هوادهي هالي را بوسيله بادهاي مونسون امكان پذير مي ساخت. جولف دريافت كه تمام 77 محل كشف شده بوسيله او بردامنه هاي رو به غرب تپه ها قرار دارند، دقيقا در مسير گذربادهاي تند مونسون كه هر سال بين ماه هاي ژوئن تا سپتامبر (خرداد تا مهر ) بر شبه قاره هند مي وزند. او مي گويدموقعيت آنها نخستين كليد را درباره وجود نوعي ارتباط باباد به ما داد. در يك محل جولف 41 كوره را از خاك بيرون آورد. ساختمان هريك از اين كوره ها عبارت بود از: يك ديواره پشتي از خاك رس كه در جهت شمالي - جنوبي بر دامنه تپه ساخته شده اين ديواره با طول تقريبا 6 فوت (/متر ) 1 و بلندي دو فوت ( 60 سانتيمتر ) حالت خميده داشت و دو انتهاي آن به ديواره جلويي مي رسيد كه نزديك به كف آن، تعدادي لوله هاي كوتاه رسي به نام Tuyere قرار مي گرفتند، اين لوله ها به هوا اجازه جريان يافتن به درون كوره را مي دادند، بخش بالايي كوره، روباز بود. پيش از آن، كارشناسان بر اين باور بودند كه باد، با جريان نامنظمش، هرگز نمي توانسته آتش را تا آن حد برافروخته نگاه دارد تا امكان جداسازي آهن از كانسنگ آن فراهم گردد چه رسد به آن كه آهن را با كربن زغال چوب تركيب كرده و فولاد توليد كند. اما هنگامي كه خود جولف نمونه اي از آن كوره ها را دقيقا در همان محل بر دامنه هاي تپه ها ساخت و در آن كانسنگ آهن را ذوب كرد، راز كار آشكار او شد دريافت، باد در اين مورد چون دم آهنگري معمولي مستقيما به داخل كوره وارد نمي شود، بلكه با تشكيل يك ناحيه كم فشار بر سقف باز كوره و بر روي ديواره جلويي، موجب مكش مداوم هوا از راه لوله ها با آهنگ كاملا ثابت و مناسبي مي گردد كه تنها گاهي در اثر كاهش سرعت باد اندكي تغيير مي يابد. نمونه كوره ساخته شده بوسيله او براحتي توانست دماي ثابت درجه 2600 فارنهايت ( سانتيگراد ) را حفظ كند. در مجموع، نيمي از فراورده هاي كوره او آهن ناخالص بود كه براي تبديل شدن به فولاد مي بايست چندين نوبت گرمادهي و چكش كاري شود، اما بقيه فولادهاي پركربن با كيفيت خوب بودند. جولف برآورد مي كند كه اين 77 كارگاه فولادسازي در جنوب سري لانكا در دوره فعاليت 4 قرني خود هنگامي كه چنين كوره هايي مورد استفاده قرار داشتند، مي توانسته اند در مجموع تن 3500 فلز اعم از آهن و فولاد توليد كنند. علاوه بر آن به گمان او برخي از فولادهاي توليدي سري لانكا احتمالا به آفريقا و شرق نزديك (خاور ميانه -م ) صادر مي شده، جايي كه از آن شمشيرهاي افسانه اي دمشقي كه برندگي و استحكام آنها زبانزد بوده، ساخته مي شده است، شمشيرهايي كه جنگاوران مسلمان بوسيله آنها صليبيون اروپايي را شكست دادند.