Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760321-21405S1

Date of Document: 1997-06-11

مرتضي حاجي رئيس ستاد انتخاباتي حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي: مشاركت مردم در سرنوشت كشور و بهادادن به نظريات آنها موجب اقتدار بيشتر نظام است اگر بخواهيم يك شعار براي كابينه ء آقاي خاتمي انتخاب كنيم آن شعار اين است: همه با هم تلاش كنيم تا فرداي بهتر براي ايران اسلامي حاصل شود مردم با انتخاب آقاي خاتمي وحدت كلمه، وفاق وتفاهم ملي را براي تامين آينده بهتر ايران اسلامي انتخاب كردند .سرويس سياسي: همه ما بايد بركت حضور پرنشاط مردم را در انتخابات اخير جدي بگيريم. مرتضي حاجي رئيس ستاد انتخاباتي حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي ديروز در يك مصاحبه اختصاصي با همشهري با بيان اين مطلب و ضمن تبريك به مردم قهرمان و رشيد ايران به خاطر انتخاب وپيروزي آقاي خاتمي در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري، افزود: بدون شك بايد اين حضورجدي گرفته شود و همه باور كنند كه مشاركت مردم درسرنوشت كشور و بها دادن به نظر آنها موجب اقتداربيشتر نظام است. وي گفت: بنابراين كسي نبايد نگران تشكل هاي سياسي و مردمي باشد. وي ادامه داد: اين تشكل ها اگر مقيد و متعهد به قوانين باشند و خود را فراتر از آن ندانند و حقوق قانوني ديگران را هم محترم بشمارند و هر آنچه هست را انحصارا براي خود نخواهند قطعا زمينه هاي توسعه سياسي كشور فراهم مي شود. وي درباره نتيجه كيفي انتخابات گفت: نتيجه انتخابات را از دو منظر مي توان بررسي كرد; يكي حضور اكثريت فوق العاده چشم گير مردم در پاي صندوق هاي راي و ديگري انتخاب قاطع جنابحجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي. وي افزود: اين حضور نشانه پاسخ گويي به دعوت رهبر معظم انقلاب بود كه فرمودند: اگر تعداد راي دهندگان زياد باشد حتي اگر كسي كه انتخاب مي شود اكثريت ضعيفي هم داشته باشد بهتر است از اينكه تعداد شركت كننده كم ولي درصد راي فرد منتخب زياد باشد. وي گفت: مردم با اين حضور گسترده عزم جدي خود را در پاسداري از انقلاب اسلامي، همراهي و تاكيد مجدد بر بيعت خود با رهبر معظم انقلاب نشان دادند و با راي به آقاي خاتمي، وحدت كلمه، وفاق و تفاهم ملي را براي تامين آينده بهتر ايران اسلامي انتخاب كردند. مرتضي حاجي تفاوت اين انتخابات با انتخابات گذشته را تحت تاثيرعوامل گوناگون دانست و گفت: به لحاظ شرايط بين المللي با نمايش به اصطلاح دادگاه ميكونوس، غرب و آمريكا تلاش گسترده اي را براي مشوه جلوه دادن چهره نظام اسلامي آغاز كردند و به تصور خود خواستند ضربه سنگيني به حيثيت ما وارد كنند و طبعا مردم غيرتمند و ميهن دوست به مقابله با اين توطئه شوم برخاستند كه بهترين و موثرترين راه همان حضور گسترده همه مردم پاي صندوق هاي راي بود و البته جوانان هم كه سرشار از عشق به كشور و مدافع حريم ميهن اسلامي هستند همچون حضورشان در جبهه جنگ، صحنه انتخابات را پرنشاط و شاداب كردند. رئيس ستاد انتخاباتي حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي افزود: عامل ديگر، حضور جدي سازمان ها و گروه هاي سياسي در صحنه است كه مجال طرح انديشه ها و نگرش هاي گوناگون به مسايل سياسي - اجتماعي و فرهنگي كشور را فراهم ساخت كه اين بر نشاط اين دوره از انتخابات افزود. وي عامل ديگر را جدي بودن رقابت انتخاباتي دانست وگفت: در دوره قبل شرايطمقام معظم رهبري و حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني نسبت به ساير نامزدها به گونه اي متفاوت بود كه اقبال عمومي مردم نسبت به آنها كاملاآشكار و قابل لمس بود، لذابسياري از مردم بدون اينكه ضرورت حضور پاي صندوق راي رااحساس كنند نظر خود را تامين شده مي يافتند ولي در اين دوره آن احساس به طور عموم وجود نداشت و مردم احساس جدي براي ضرورت حضور در پاي صندوق ها و اعلام راي خود مي كردند. مرتضي حاجي عامل مهم ديگر رابرنامه نامزدها ذكر كرد وافزود: بها دادن واقعي و جدي به مردم و بخصوص باور داشتن جوانان و تعيين جايگاه ويژه آنان در برنامه ها و نقطه نظرات حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمي عاملي بود كه مردم از آن حمايت كنند كه در اين ميان حوزه هاي علميه، دانشگاه ودبيرستانها به مراكز پرشورفعاليت سياسي در رابطه باانتخابات تبديل شد و اين شورو نشاط غيرقابل وصف فضاي همه خانواده ها را تحت تاثير قرار داد. به گونه اي كه بسياري از نوجوانان كه هنوز به سن راي نرسيده اند با احساس مسئوليت در روز دوم خرداد از بزرگترها مي خواستند كه هرچه زودتر به حوزه هاي اخذ راي بروند و راي خود را به نامزد محبوب جوانان و برگزيده ملت آقاي خاتمي بدهند. مرتضي حاجي در پاسخ به اين پرسش كه تحليل شما از تغييررويه بعضي از افراد كه قبل ازانتخابات معتقد بودند كابينه شركت سهامي نيست ولي بعد ازانتخابات اعتقاد به كابينه اي دارند كه از هر گروهي در آن بايد حضور داشته باشد،؟ چيست گفت: فكر مي كنم اشكال اين افراد دربرداشت از كابينه فراجناحي است كه آن را شركت سهامي مي پنداشتند. قطعا منظور از اين تعبير اين نيست كه رئيس جمهوري سهميه براي گروه ها و گرايش هاي فكري قائل بشود، اگر آنان چنين برداشتي داشته اند بايد اصلاح كنند. وي افزود: فراجناحي بودن دولت و اعضاي آن بدين معني است كه دولت متعلق و خدمتگزار همه مردم كشور است و اين خدمتگزاري نبايد به سمت منطقه اي خاص يا جناحي معين گرايش پيدا كند. وي ادامه داد: ملاك واگذاري مسئوليت، شايستگي است و يك مسئول شايسته علاوه بر توانايي هاي علمي و اجرايي بايد خدمتگزاري به مردم را افتخار و زينت كارنامه زندگي خود بداند و نه اينكه به فكر جناح و يا تشكل سياسي خود باشد، هرچند ممكن است اين افراد پاي صندوق به شخص ديگري راي داده باشند اما حتما بايد در قول و فعل همدل و هماهنگ كامل با رئيس جمهوري برگزيده ملت رشيد ايران باشند. رئيس ستاد انتخاباتي رئيس جمهوري برگزيده مردم ايران درباره هزينه ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي گفت: هزينه تبليغات كلا از محل كمك ها و هداياي مردم تامين شد. وي افزود: آقاي خاتمي چندين بار با تاكيد دستور دادند كه نهايت صرفه جويي بشود و ستاد فقط در همان حد هزينه نمايد كه مردم كمك كرده اند وبه هيچ وجه بدهي براي بعد از انتخابات باقي نماند. وي گفت: خوشبختانه كمك هاي پربركت مردم كافي بود، البته هنوز با ستادهاي سراسر كشور تسويه حساب نشده ولي نه تنها نگراني براي تامين هزينه ها پرداخت نشده آنها وجود ندارد بلكه مبلغي نيز ازاضافه آمده كه به مصرف هزينه هاي واحد مشاركت مردمي با دفتر رئيس جمهوري برگزيده خواهد رسيد. وي افزود: اين كمك ها عبارتنداز /4 8حدود ميليارد ريال كمك نقدي كه به حسابهاي ستادواريز شد و حدود 300 واحدساختماني كه براي ستادها درتهران و شهرستانها به طوررايگان در اختيار قرار گرفت. مواردي كمك هاي جنبي مانندپارچه، كاغذ، چسب و قلم مو كه رقم واقعي آن تخمين زده ولي نشده، به نظر مي رسد حدود پانصدميليون ريال بشود. وي گفت: به طور طبيعي مردم هر منطقه كمك هايي به ستادهاي شهرستان واستان خود داشته اند كه از رقم دقيق آنها اطلاع در دست نيست اما جمع اين گونه كمكها نيزكمتر از پانصد ميليون ريال تخمين زده مي شود. وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما كه پرسيد اگر بخواهيد يك شعار براي كابينه آقاي خاتمي انتخاب كنيد چه خواهد بود، گفت: همه با هم تلاش كنيم تافرداي بهتر براي ايران اسلامي حاصل شود. مرتضي حاجي رئيس ستاد انتخاباتي رئيس جمهوري برگزيده ملت ايران در اين مصاحبه از ده ها هزار نفر انسان شريف و متعهد كه با كمك هاي نقدي و غيرنقدي و يا حضور فعالانه در ستاد آقاي خاتمي به برگزاري باشكوه اين حماسه ملي كمك كردند تشكر و قدرداني كرد و گفت: از عموم مردم بزرگوار دعوت مي كنيم كه همچون گذشته مسئولانه نظريات و پيشنهادات سازنده خود را در تامين فرداي بهتر براي ايران اسلامي ارايه دهند. وي در پايان از خداوند متعال شادي روح امام بزرگوار و شهداي گرانقدر و نيز طول عمر و سلامتي كامل رهبر معظم انقلاب و موفقيت روزافزون ملت بزرگوار و رئيس جمهوري برگزيده مردم را مسئلت كرد.