Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760321-21387S1

Date of Document: 1997-06-11

رئيس جمهوري: حضور جدي ايران اسلامي در عرصه ء استراتژيك درياآغاز شد ايران در دوران سازندگي ازبخش ممنوعه ء قدرت ها گذشت . سرويس شهرستانها: آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري ديروز در دومين روز سفر به استان هرمزگان كارخانه بزرگ كشتي سازي خليج فارس را در غرببندرعباس افتتاح كرد. رئيس جمهوري در مراسم گشايش اين كارخانه در سخناني با اشاره به اين كه دوران تحميل هزينه هاي سنگين و ظالمانه براي ساخت و تعمير سازه هاي دريايي از سوي چند كشور صاحب اين فن در جهان سپري شده است، اظهار داشت: ايران اسلامي امروز فن آوري اين صنعت بزرگ و استراتژيك را در اختيار دارد و مجتمع كشتي سازي خليج فارس اين امكان را به كشور مي دهد كه كشتي هايي تا ظرفيت 300 هزار تن را بسازد. وي افزود: قدرتهايي كه ارزش حضور موثر در دريا را درك كرده بودند، پيوسته تلاش مي كردند تاتوانايي حضور در دريا را تنهادر انحصار خود داشته باشند، امادر دوران سازندگي، ايران اسلامي ازبخش ممنوعه قدرتها گذشت و در اين عرصه استراتژيك حضور جدي يافت. وي گفت: حضور قدرتمند در درياو ساخت سازه هاي دريايي به ويژه كشتي، از آرزوهاي ديرين و حق مسلم انقلاب و مردم بود و امروز نيروهاي توانمند ايراني اين آرزوي ديرينه را محقق ساخته اند. آقاي هاشمي رفسنجاني در ادامه خاطرنشان كرد: ساخت و تعميرسازه هاي دريايي و اسكله هاي بزرگ حفاري كه هزينه هاي سنگين را به كشور تحميل مي كرد هم اكنون با كمك نيروهاي متخصص ايراني انجام مي گيرد و اهميت اين مهم براي ايران كه در نظر دارد ظرف دو تا سه سال آينده بهره برداري از منابع نفتي خود را در دريا افزايش دهد از اهميت بسزايي برخوردار است. وي، آغاز ساخت يك شهرك صنعتي دريايي در بندرعباس را كاري بسيار ارزشمند خواند و از صنعتگران ايراني دعوت كرد تا حضور فعال تري در اين شهرك داشته باشند. محمدرضا نعمت زاده وزير صنايع نيز گفت: قرارداد فروند 6ساخت كشتي 22 هزار تني فله بردر مجتمع كشتي سازي خليج فارس باشركت كشتيراني جمهوري اسلامي امضاء شده و ساخت آنها به زودي آغاز مي شود. آقاي هاشمي رفسنجاني در اين مراسم به مهندس ابوالحسن خاموشي معاون وزير صنايع ورئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نشان سازندگي اعطاكرد. همچنين از سوي وزير صنايع لوح سپاسي به رئيس جمهوري تقديم شد. براي احداث كارخانه بزرگ كشتي سازي خليج فارس كه قادر به ساخت سالانه فروند 4 كشتي باظرفيت 27 هزار تن فروند 230تعمير انواع شناور با ظرفيت 35 تا 70 هزار تن و سازه هاي دريايي دور از ساحل تا وزن 10 هزار تن است 200 ميليارد ريال و 550 ميليون دلار اعتبار ريالي و ارزي هزينه شده است. با كامل شدن بخشهاي مختلف كارخانه كشتي سازي خليج فارس در سه نوبت كاري مجموعه 8 هزار نفر مشغول به كار خواهند شد. اين كارخانه داراي 7 خط استقراركشتي به منظور ساخت و تعميرانواع شناور تجهيزات بالابركشتي با ظرفيت 27 هزار تن حوضچه شناور 28 هزار تني براي پذيرش كشتي هايي تا ظرفيت 70 هزار تن پيشرفته ترين ماشين آلات وتجهيزات كشتي سازي و 39 دستگاه بالابر كارگاهي و محوطه با ظرفيت 3 تا 150 تن است. همچنين يك حوضچه آرامش به وسعت 3 ميليون و هزار 823 متر مربع دو موج شكن به طول 2 هزار و 430 متر اسكله تخليه و بارگيري و تعميراتي به طول 180 و 350 متر و ديوار ساحلي به طول متر 340 از ديگر امكانات كشتي سازي خليج فارس است. كارخانه كشتي سازي خليج فارس وابسته به سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران است و باهزار و 100 هكتار مساحت كيلومتري 37در غرب بندرعباس قرار دارد. همچنين با حضور رئيس جمهوري كار ساخت دو حوض خشك دركارخانه كشتي سازي خليج فارس آغاز شد. براي احداث اين دوحوض در مجموع 270 ميليارد ريال و 700 ميليون دلار اعتبارپيش بيني شده است. با بهره برداري از حوضهاي خشك در كارخانه كشتي سازي خليج فارس ساخت و تعمير كشتيهاي تا 300 هزار تن در كشور امكان پذير مي شود. آقاي هاشمي رفسنجاني ديروزهمچنين از روند بازسازي و نوسازي تاسيسات بهره برداري ميدانهاي نفتي بهرگان سر وسروش در خليج فارس بازديد كرد. براي بازسازي و نوسازي سكوهاي توليد و تاسيسات ميدانهاي نفتي بهرگان سر و هنديجان 63 ميليون وهزار 157 دلار و 66 ميليارد و666 ميليون ريال اعتبار در نظرگرفته شده است. با اتمام كاربازسازي و نوسازي، ظرفيت توليد نفت در اين ميدانها كه از قديمي ترين ميدانهاي نفتي خليج فارس است از 20 هزار بشكه به 60 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد. افتتاح مرحله اول كارخانه سيمان هرمزگان دربندر خمير از ديگر برنامه هاي سفر رئيس جمهوري به استان هرمزگان بود. كارخانه سيمان هرمزگان در مرحله اول با استفاده از يك خط توليد روزانه 3 هزار تن انواع سيمان خاكستري توليد مي كند و با راه اندازي مرحله دوم كه حدود درصد 90 كارهاي اجرايي آن به پايان رسيده است به همين ميزان به ظرفيت توليد كارخانه افزوده مي شود. براي احداث و آماده سازي كارخانه سيمان هرمزگان تاكنون ميليارد 250 ريال و 110 ميليون دلار اعتبار هزينه شده و بابهره برداري از مرحله اول آن نفر 400 مشغول به كار شدند. با راه اندازي مرحله دوم كارخانه سيمان هرمزگان ضمن فراهم شدن زمينه صادرات سيمان، در مجموع براي 5 هزار نفر به طور غيرمستقيم شغل ايجاد خواهد شد. آقاي هاشمي رفسنجاني در مراسم افتتاح كارخانه سيمان هرمزگان در سخناني اظهار داشت: دوران تجديد حيات تمدن اسلامي و احقاق حقوق محرومان با دوران سازندگي آغاز شده و اين حركت تا تحقق اين هدفها ادامه خواهد يافت. وي گفت: ما مصمم هستيم باتوزيع عادلانه محروميت امكانات، را از چهره كشوربزداييم و ساخت كارخانه سيمان با اين هدف در بندر خمير انجام شد. رئيس جمهوري با اشاره به اين كه سيمان از مهمترين واساسي ترين ضرورتهاي دوران سازندگي است افزود: ظرفيت توليد سيمان كشور كه درحال حاضربه 30 ميليون تن رسيده است درسال 1400 به 60 ميليون تن افزايش خواهد وي يافت گفت: ايران با تربيت نيروي متخصص و متعهد، هم اكنون وارد رقابتهاي جهاني در عرصه ساخت كارخانه سيمان شده است و اين حضور در بازارهاي جهاني بايد به طور جدي ادامه يابد و قوي تر شود. وي خاطرنشان كرد: وجود صنايع پيشرفته و مهم در هرمزگان اين استان را به عنوان منطقه اي بسيار فعال در سطح جهاني مطرح خواهد كرد. رئيس جمهوري در اين مراسم به سيدمرتضي سنائي مديرعامل شركت احداث ولي الله صنعت، سيف مديرعامل بانك سپه، اسدالله عابدي مشاور وزير صنايع و رئيس ستاد طرحهاي سيمان كشور و اصغر رستمي مديرعامل كارخانه سيمان هرمزگان لوح تقدير اعطاء كرد. آقاي هاشمي رفسنجاني ديروز همچنين از نمايشگاه توانمنديهاي صنعت سيمان كشور در محل كارخانه سيمان هرمزگان ديدن كرد. در اين نمايشگاه تجهيزات و قطعات ساخته شده به دست متخصصان ايراني در غرفه هاي متعدد به نمايش گذاشته شده است. به گفته يكي از كارشناسان صنعت سيمان درحال حاضر 80 درصد تجهيزات مكانيكي كارخانه هاي سيمان به دست متخصصان ايراني در داخل كشور ساخته مي شود. بهره برداري از مركز بيوتكنولوژي خليج فارس در منطقه آزاد قشم نيز بعد از ظهر ديروز با حضوررئيس جمهوري آغاز شد. اين مركزبه منظور استفاده بهتر از ذخاير طبيعي سواحل قشم براي توليد فرآورده هاي دارويي، غذايي و صنعتي احداث شده و مشتمل بر سه بخش پايلوت نيمه صنعتي، مركز پژوهش و واحدهاي صنعتي وابسته به بيوتكنولوژي دريايي است. احداث و تجهيز اين مركز 5 ميليارد ريال و 500 هزار دلار هزينه ريالي و ارزي در بر داشته است. آقاي هاشمي رفسنجاني عصر دوشنبه در مراسم گشايش مجتمع آلومينيم المهدي (عج ) بندرعباس اجراي اين طرح بزرگ را يكي از كارهاي افتخارآميز دوران سازندگي دانست و در ادامه با اشاره به اهميت فلز آلومينيم در عصر حاضر اظهار داشت: نيروهاي توانمند ايراني هم اكنون از اين توانايي برخوردار شده اند كه با هزينه بسيار اندك ساخت چنين مجتمع هاي عظيمي را به عهده گيرند. وي گفت: توليد هر تن آلومينيم با كمك شركت هاي عمده خارجي در دنيا نيازمند 7 هزار دلار هزينه است كه اين رقم در ايران با بهره گيري از متخصصان داخلي به 2 هزار و 500 دلار كاهش يافته است. رئيس جمهوري افزود: با سرمايه گذاري مردم در بخش توليد آلومينيم، ايران به يكي از توليدكنندگان اين فلز استراتژيك تبديل خواهد شد. وي تامين ارز مورد نياز براي تكميل واحدهاي آندسازي مجتمع آلومينيم المهدي را از سوي دولت مورد تاكيدقرار داد و گفت: بايد كار بهره برداري از معدن بوكسيب كشور گينه كه ايران در آن سرمايه گذاري كرده جدي گرفته شود. همچنين در اين مراسم به 9 نفر از مديران وكارشناسان طرح بزرگ مجتمع آلومينيم المهدي ( عج ) به نام هاي دكتر شمس اردكاني، مرتضي هاشمي، هاشم علي خوئي، اژه ئيان، عبدالرسول جهانشاهي، هوشنگ شيوا، عبدالرضا مقربي، عباسقلي سمندريان و اكبر رضاقلي به پاس تلاش آن ها براي طراحي، ساخت، اجرا، نظارت و ارائه خدمات مشاوره اي در احداث مجتمع، لوح تقديري از سوي رئيس جمهوري اعطا شد. آقاي هاشمي رفسنجاني عصر دوشنبه همزمان با افتتاح مجتمع بزرگ آلومينيم المهدي بندرعباس دستور بهره برداري همزمان از 308 طرح پستي و مخابراتي و خط انتقال آب از بندرعباس به جزيره هرمز را صادر كرد. تلفن همراه بندرعباس قشم درگهان و كيش مركز تلفن 4 هزار شماره اي بلال بندرعباس 19 مركز تلفن كم ظرفيت 94 دفتر مخابرات روستايي 79 دفتر بهره برداري شهري مركز ديتا جزيره كيش 3 طرح فيبر نوري در بندرعباس سيستم CBS و ANA و توسعه ظرفيت و كانال هاي بين شهري 81 مركز از جمله طرح هاي مخابراتي هستند كه در سفر رئيس جمهوري به بهره برداري رسيدند. براي اجراي اين طرح ها در مجموع 450 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است. طرح آبرساني به جزيره هرمز از طريق دريا نيز كه باصرف 7 ميليارد ريال اعتبار اجرا شده است شامل خطلوله اي به طول 20 كيلومتر مي باشد /14 4كه كيلومتر آن از كف دريا مي گذرد و با استفاده از روش ثقلي در هر شبانه روز 2700 متر مكعب آب سالم و بهداشتي را از بندرعباس به جزيره هرمز منتقل مي كند. با اجراي مرحله دوم اين طرح و ايجاد ايستگاه پمپاژ حجم آب قابل انتقال از 37 ليتر به يكصد ليتر در ثانيه افزايش مي يابد. حضور در مراسم بهره برداري از تجهيزات تجديد تخليه و بارگيري كالا در بندر شهيد رجايي بندرعباس و بندرتياب از توابع شهرستان ميناب از جمله برنامه هاي اولين روز سفر رئيس جمهوري به استان هرمزگان بود.