Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760320-21308S1

Date of Document: 1997-06-10

هنوز جاي اميدي هست! آينده بشريت - (واپسين بخش ) اگر رشد شهرهاي غول پيكر ادامه يابد، در سالهاي آينده جهان با مشكلاتي بزرگ روبه رو خواهد شد تداوم جريان فقيرتر شدن فقرا، عاري از پيامدهاي سياسي نخواهد بود. جنايات و تبهكاري حالت فزاينده اي به خود گرفته و احزاب افراطي بر تعدادطرفداران خود مي افزايند و در انتخابات به موفقيت هاي جنجال برانگيزي دست مي يابند. ناامني هاي اواخر سال 1992 ( ) 1371 و اوايل 1993 ( ) 1372 در شهر بمبئي كه منجر به كشته شدن هزار نفر شد يا شورش در لس آنجـلس در آوريــل ســال 1992 ( ) 1371 فقط از آغاز قيام هاي آتي در شهرها خبر مي دهند كه در آنها اقليت ممتاز در محله هاي جداگانه اي پناه مي گيرند، در حالي كه خيابانها تحت حكومت آنارشيسم درمي آيند. اما نمونه هايي از مسايلي كه مي توانند اميد به آينده بهتر را در دل مازنده كنند، بسيار نادر است: سازمان ملل متحد با همكاري سازمانهاي غيردولتي درصدد است، دارالسلام -بزرگترين شهر تانزانيا - را از درون باتلاق بيرون آورد. اين شهر كه در سال ( 1241 ) 1862 به وسيله سلطان زان زبير احداث شده و نام زيباي خانه صلح را به خود گرفته است، در شرايطي نيست كه بتواند به طور مستقل بامشكل خود رويارويي كند. سه چهارم از خانه هاي اين شهر به طريق غير اصولي ساخته شده اند و فقط ده درصد از مناطق، به ويژه مركز شهر، كم و بيش مجهز به كانال فاضلاب است. يك ميليون و هشت هزار نفر از ساكنان اين شهر ناگزيرند از توالتهاي چاهي استفاده كنند، آن هم در شرايطي كه تخليه آنها به صورت نامنظم انجام مي شود، زيرا تعداددستگاههاي مخصوص تخليه چاه در اينجا كافي نيست. فقط زباله هاي 10 منطقه از كل 54 منطقه مسكوني جمع آوري زيرا مي شود بعد از اپيدمي وبا در سال 1990 ( ) 1369 ساكنان اين مناطق سوزاندن يابه خاك سپاري زباله ها را آغاز كرده اند. در دستگاه هاي اداري اين شهر 13 هزار نفر كارمند با حقوق ناچيزي سرگرم فعاليت هستند. آنها مدت هاست در برابر مشكلات روزمره تسليم درگيريهايي شده اند كه در مورد صلاحيت دولت مركزي مطرح است و گسترش فساد، مانع از هرگونه فعاليت و پيشرفت در كارها مي شود. برنامه هاي علاقه مندان خارجي و داخلي در مورد رويارويي با مشكلات نيز چندان مثمر ثمر نيستند. يكي از آنهاپائول شوتن بلت - اهل هلند است كه در طول زمان اشتغال خود در امور شهري در آمستردام، تجارب بسيار به دست آورده است. به گفته وي، پولي كه در اختيار تنها دايره مربوط به حل مسايل اين شهر قرار داده مي شود، بيش از مجموعه پول موجود در اين شهر تانزانيايي است. شوتن بلت در مورد اين نابساماني ويژه آفريقايي مي گويد: توسل به شيوه هاي غربي در اينجا جايز نيست. برنامه حل مشكلات اين شهر عبارت است از: انتقال وظيفه جمع آوري زباله ها به دست شركت هاي خصوصي، رسيدگي به مناطق مسكوني، بهبود سيستم حمل و نقل و كانال كشي و احداث استراحتگاه هاي عمومي. شوتن بلت مي گويد: ما براي اجراي هر يك از اين طرح ها نياز به سرمايه هاي خارجي داريم كه زمان درازي را طلب خواهد كرد. ولي سرانجام دارالسلام از خواب گران بيدار شده است. اما شهر كورتيبا در برزيل (با جمعيتي بالغ /2 4بر ميليون نفر ) امروزه مي تواند براي شهرهايي از قبيل ليون و ونكور نمونه خوبي باشد. دراينجا مقامات شهري مساله حمل و نقل را از طريق تجهيز اتوبوس هاي تندروبا سكوهاي يدكي حل كرده اند، كه در حال حاضر با قطارهاي مترو چندان تفاوتي ندارند. جيم لرنر - شهر داركورتيبا - مي گويد: اگر قبول كنيم كه زندگي يعني هنر همزيستي، شهرها بايد حاوي شرايط مربوط به آن وي باشند تا حد امكان اماكن همگاني را توسعه مي دهد. در اينجا جمع آوري زباله ها به منزله اجراي يك وظيفه مذهبي ارزش دارد. اميد... وحشت ولي وضعيت شهر كورتيبا از استثناها به شمار مي رود و حيرت انسان راموجب مي شود. در اينجا مقامات شهري به شدت درگير فساد شده اند و بيشتر آنها بدون توجه به پيامدهاي كار، منافع گروه هاي بانفوذ و مشكوك را مد نظر قرار مي دهند. گذشته از آن، سوء استفاده از قطعات زمين و در بيشتر موارد به صورت كاملاقانوني، برنامه ريزي به موقع براي آينده را براي طراحان شهرسازي با محدوديت روبه رو مي كند. توسعه شهرها و نرخ هاي گران زمين، سبب بالا رفتن شديد هزينه طرحهاي توسعه زيربنايي مي شود. حقوق بيشتر شهرهاي جهان در جريان توزيع مالياتهاي ملي ناديده گرفته مي شود. مقامات شهري پاريس همه ساله براي استفاده بهتر تقريبا از ميليارد 10 مارك تلاشهاي زيادي به عمل مي آورند در حالي كه فرانسوي ها همين مبلغ پول را براي تغذيه سگ هاي خود اختصاص مي دهند. البته اين انتظار كه دومين كنفرانس سازمان ملل متحد كه به تازگي براي بررسي مسايل محيط زيست در شهر استانبول برگزار شد، حتما بايد نسخه ءشفابخش بيماري جهان معاصر را آماده مي كرد، مهمل مي نمايد. در اين نهايت، مساله نيز اهميتي ندارد كه در اين گونه كنفرانس ها نمايندگان دولتهايي از بيش از 180 كشور تصميماتي را اتخاذ مي كنند كه از نظر هيچ كس قابل قبول نيست، بلكه ارزش كنفرانس ها در اين نكته مهم است كه آنها در اين گردهمايي تجارب خود را مطرح مي كنند و سبب تحكيم همكاري سازمان هاي غيردولتي مي شوند. تيموتي ويرت - مسئول رسيدگي به مسايل جهاني و يكي از مقامات عالي در دستگاه دولتي ايالات متحده آمريكا - مي گويد: اين سازمان ها از اتحاديه هاي زنان در مناطق روستايي آفريقا گرفته تاگرنيپس، مظهر سبك سياست آينده اند. ا ز زمان برگزاري كنفرانس در ريودوژانيرو، كارهايي كه به وسيله 300 سازمان غيردولتي انجام گرفته است به مراتب بيش از آن بوده كه دولت هاي ملي (كه به دليل وسعت مشكلات در عمل فلج شده محسوب مي شوند ) انجام داده اند. نفر 1300 از مقامات و مسئولين شهري ضمن انجام اقدامات مربوط به مصوبات كنفرانس ريودوژانيرو، در برنامه هاي اتحاديه بين المللي حفاظت از محيط زيست مشاركت مي كنند. پيتركلر - شهردار فرايبورگ و رييس اين شورا - مي گويد: نيروي محركه تحولات در گريز از مركز قرار گرفته است. پتربيلو - محقق در مسايل آتي جهان - آرزو دارد روزي شاهد پيدايش جامعه بشري بين المللي از طريق انعقاد قرارداد جهاني در مورد حفاظت از محيطزيست و مسايل اجتماعي باشد. شايد وحشتي كه بخصوص در ميان ساكنان مجمع الجزاير بهزيستي گسترش پيدا كرده است سبب برخورد جدي و فعالانه عموم با مسايل ياد شده شود، زيراپيدايش شهرهاي غول پيكر بدبختي هاي اكولوژيكي را در پي دارد. رشد رقم اتومبيل هاي جهان، بر رشد تعداد جمعيت پيشي گرفته است و پيش بيني مي شودكه در سال 2020 ( ) 1399 جهان شاهد يك ميليارد دستگاه اتومبيل خواهد شدكه دو برابر رقم امروزي آن است. تاثير منفي زندگي بشري بر محيط زيست به طور مخاطره آميزي روبه فزوني مي رود و بالا رفتن سطح آب اقيانوسهاي جهاني نيز جبري مي نمايد. /0 4از كل شهرهاي بزرگ - ميليونرها (و سه پنجم از شهرهاي غول پيكر ) در سواحل دريا يا اقيانوس ها واقع شده اند. اگر اين پيش بيني هاي انستيتوي منابع جهاني واقعيت پيدا كند، شهرهاي بانكوك، نيويورك و استانبول در سال 2050 ( ) 1429 با خطراتي جدي روبه رو خواهند شد و شايد بدين طريق عصر شهرهاي غول پيكر نيز ناگهاني به پايان برسد. نشريه ا مروز، چاپ روسيه بازگردان: نازلي اصغرزاده