Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760320-21307S1

Date of Document: 1997-06-10

تازه هاي انديشه تاريخ عرفان و عارفان ايراني (از بايزيد بسطامي تا نورعليشاه گنابادي ) تاليف: عبدالرفيع حقيقت (رفيع ) ناشر: انتشارات كومش / چاپ سوم; 1375 عرفان ايراني داراي آرمان انسان سازي و انسان سالاري است كه بشريت با همه تلاش و كوشش نتوانسته است به پايه و مايه والاي گسترده و نامحدود آن پي ببرد و با تاسيس و تشكيل سازمانهاي مختلف خيريه جهاني وهمگاني حتي توفيق روش عالي انساني برنامه هاي شيخ ابوالحسن خرقاني عارف بلند نظر ايراني رانداشته است. حركت متداوم عرفان ايراني كه كليه مكتبهاي نهانگرايانه مشرق زمين را تحت الشعاع قرار داده ودر كنار مكتبهاي بزرگترين هندوچين، ميراثهاي معنوي راعرضه كرده است، عمدتا محصول جريان عظيم تمدن اسلامي است. انديشه و اعتقادات اسلامي كه برآمده از تعاليم قرآن مجيد بوده، بر همه انديشه ها و مكتبها و تمدنهايي كه با آنها در تماس قرار گرفت تاثير قطعي نهاد و در واقع آنها را در سير عظيم والهي خود مستحيل ساخت. اثر حاضر، در برگيرنده تاريخ عرفان و عارفان ايراني و تحول تاريخي اين جريان از بايزيد بسطامي تا نورعليشاه گنابادي است. در اين كتاب، كوشيده شده است كه نگاهي عمومي و كلي به اين نهضت معنوي ارائه شود، چنانكه بتوان بينشي نسبتا مطلوب از آن به دست آورد. خرد زيبانويسنده: شيوا ( منصوره ) كاوياني انتشارات: سي گل قيمت ريال 12500 خرد زيبا مجموعه مقالات گوناگوني است كه در گستره اي چندگانه به طرح و نقد وبررسي مقولات ذهني و عيني مي پردازد. گاه با خرد فلسفي و نقاد در گذر زمان به باغ آكادمي درمي آيد; زماني با خرد اشراقي و شهودي، فرازمان و بي زمان را گمانه مي زند و تا گوش جان به پيران طريقت عرفاني و استادان آيين هاي شرق دور دهد; فرازهايي هم به شهر زيباي موسيقي و هنر و ادبيات اندر مي شود تا زيباشناسانه به گوهر زيبايي بنگرد; و سرانجام از بعد تاريخي و فلسفه سياسي نيز با مفاهيم مساله برانگيزي چون ايده كاذب ايدئولوژي و نقش شخصيت در تاريخ در مي آويزد. هدف اصلي اين بيش اثر، از هر چيز برانگيختن پرسش هاي نقد اساسي، انديشه و پرداختن به گفت وگويي خلاق بامنش مداراجويانه است. تحقيق موردي نويسنده: رابرت ك. ين مترجمان: دكتر علي دكتر پارساييان، سيدمحمد اعرابي ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي چاپ اول 1376 قيمت 242 7500 ريال صفحه تحقيق موردي از جمله روشهاي تحقيق در حوزه علوم اجتماعي است و امروز سازمانها و مراكزبسياري به انجام تحقيقات گسترده و سازمان يافته مشغولند. اهتمام در شناخت دقيق و همه جانبه روشهاي موجود و كسب مهارت در به كارگيري صحيح آنها، و نيز جست وجو براي دستيابي به شيوه هاي جديد تحقيق و تجزيه و تحليل، از اساسي ترين گامها براي توسعه يك كشور به شمار مي رود. كتاب حاضر در 6 فصل تدوين شده است كه در آن به مسئله طراحي تحقيق تجزيه و تحليل و تهيه گزارش توجه زيادي شده و تنها به جمع آوري داده ها يا امور كارگاهي اكتفا نشده است. نبرد با بوروكراسي نويسنده: ال گور - ترجمه: انتشارات همشهري - چاپ اول 1376 ناشر: انتشارات همشهري تيراژجلد 5000 قيمت ريال 7800 گزارش ال گور، معاون رئيس جمهوري آمريكا، درباره ضرورت تجديد ساختار اداري آن كشور از دو جهت قابل تامل است: نخست آن كه اين گزارش نشان مي دهد عوارض بوروكراسي و ناكارايي ساختارهاي بوروكراتيك يك معضل جهاني است، منحصر به كشورهاي جهان سوم نيست، ثروتمندترين كشورها نيزاز آن رنج مي برند و هر دولتي متناسب با شرايطخاص خود بايد چاره اي براي آن بينديشد. دوم آن كه اين گزارش; نمايه اي روشن از واقعيتهاي تلخ موجود در جامعه آمريكا را از زبان يكي ازبلندپايه ترين مقامات آن كشور ارائه مي كند. اين كتاب حكايت از بحراني عميق در جامعه آمريكا دارد كه ناشي از نگرش سرمايه سالارانه و همچنين نتيجه گريز ناپذير دخالتهاي اين كشور دراكثر نقاط جهان است. مطالعه و تامل در اين گزارش در ارتقاي ميزان معرفت ما از تجربيات ديگران در اين زمينه موثر خواهد بود، اگر چه نقش و تاثير عملكرد حكومت امپرياليست واستعمارپيشه آمريكا را در ايجاد بحراني كه دستگاه اجرايي آن كشور، امروزه با آن نبايد روبه روست، ازياد برد.