Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760320-21283S1

Date of Document: 1997-06-10

دقت كنيد! آواز دستهاي تاريخ روي تقويمهاي همه مردم جهان نوشته شده است كه روزجهاني امروز، صنايع دستي است. صنايع دستي، يادگار دستهايي است كه آواز زندگي سردادند و در طول تاريخ آثاري برجاي نهادند كه سير تطور تاريخ را نشان مي دهد. بازبيني صنايع دستي ملتها بازبيني تمدنها و سير و سلوكي در چگونگي تلاش، حركت، معيشت و زيست آنان در دوره هاي گوناگون تاريخ است، تاريخي كه از جا به جايي تمدنها تاثير گرفته و راه را به سوي مدنيت گشوده است. در اين ميان صنايع دستي ايران در سراسر جهان جايگاه ويژه اي دارد به اين دليل كه پايه گذار ايراني، بسياري از تمدنهاست و صنايع دستي ملتها همواره ازتمدنها تاثير گرفته اند تا جلوه و جلاي بيشتري داشته باشند. روز جهاني صنايع دستي را گرامي بداريم كه عطر يادگارهاي كهن دارند و گراميداشت دستهايي است كه كوشيده اند راه آسايش رفاه، و زيبايي جامعه ها راهموار كنند و پيوندي باشند بين امروز با ديروزيان. هزار 640 دلار صنايع دستي ايران تنها در فروردين امسال صادر شد كه نسبت به سال گذشته درصد 49 رشد داشته است. خارجيان بيشتر طالب گليم، فرش، زيلو، پارچه قاب قلمكار، خاتم، فيروزه، سنگهاي قيمتي، منبت كاري و نقش هاي اسليمي ما هستند.