Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760320-21274S1

Date of Document: 1997-06-10

صفاي گلگشت را به آتش نسپاريم سال گذشته براثر بي توجهي گردشگران بوستانها و جنگل ها بيش از 500 بار دچار آتش سوزي شد رها كردن ته سيگار و چوبكبريت در بسياري از موارد عامل اصلي آتش سوزي هاي شديد در مناطق جنگلي بوده است گردش و آتش... بهار در واپسين روزهاي خوددامن كشان دشت و دمن را ترك مي كند و ميدان را به فصل داغ تابستان مي سپارد. مردم ايران بنا به رسمي كه ريشه در گذشته هاي دور دارد، در اين فصل، براي گريز از گرماي هوا، راه به صحرا و بوستان و جنگل مي برند و به گلگشت مي پردازند. اما، آتش در اين فصل بيشتر ازهر زمان ديگري در كمين جنگل هاو بوستانهاست. يك ته سيگارروشن كافي است تا صدها هكتاراز جنگل هاي سرسبز در آتش بسوزد و زيان هاي سنگين و جبران ناپذير به اين ثروت ملي ما وارد شود. وقتي به قصد گردش و گلگشت در دامان طبيعت شهر و خيابانهاي داغ آن را ترك مي كنيم، به خاطر داشته باشيم كه آتش از بي توجهي ما زبانه مي كشد و باغ و درخت را مي سوزاند. بيائيد با دقت بيشتر در حفظ محيطزيست، صفاي گلگشت را به شعله هاي سوزان آتش نسپاريم و به طبيعت فرصت دهيم سرسبزي و خرمي اش هميشه و براي همه نسل ها حفظ كند. بحث گذران اوقات فراغت در فصل تابستان براي خانواده ها بويژه فرزندان دانش آموز آنها كه در تعطيلي بسر مي برند، بسيار جدي و مهم است. واژه فراغت در فرهنگ عامه عموما مفهوم بيكاري و زمان غيرفعال را تداعي مي كند. در حالي كه جامعه شناسان و صاحبنظران امور شهري بر اين باورند كه گذران اوقات فراغت مجموعه فعاليتهايي را در بر مي گيرد كه افراد به دلخواه، به استراحت، تفريح، براي بكارگيري خلاقيت ها و توانمنديهاي شخصي در يك مورد خاص و يا براي گسترش اطلاعات و ارتباطات و آموزش شخصي در زماني فارغ از تعهدات شغلي - اجتماعي روزمره بر عهده مي گيرند. بنابر اين گذران اوقات فراغت به معناي گريز از كار وفعاليت نيست بلكه دربرگيرنده تمام فعاليتهاي دلبخواهي است كه انسان به دور از هر نوع اجبار شغلي و تعهدات و وظايف خانوادگي - اجتماعي در جهت تامين نيازهاي فكري، عاطفي و ذوقي خود انجام مي دهد. به عنوان نمونه، با گسترش سريع رسانه هاي ارتباط جمعي چون تلويزيون و ويدئو، وقت بسياري از مردم به صورت غيرفعال و در رابطه اي يكسويه مي گذرد بدون اينكه در آنان روحيه اي شاداب، خلاق و بالنده ايجاد شود. بي ترديد با ايجاد تعادل لازم در استفاده از اين گونه وسايل مي توان با برنامه ريزي هاي مناسب از امكانات و فضاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي موجود حداكثر بهره برداري را براي گذران مطلوب اوقات فراغت به عمل آورد. استفاده از فضاي سبز و سپري كردن اوقات فراغت در پاركها و جنگلها از جمله مواردي است كه مجموعا افراد خانواده ها از پير و جوان مي توانند با استفاده مناسب از آن به نوعي رضايت مندي برسند. در واقع بسياري از دلتنگي ها و آزردگي هاي روحي در ميان شهرنشينان با گردش جمعي در دامان پرمهر طبيعت برطرف مي شود. از اين رو نقش پاركها و بوستانها در گذران اوقات فراغت خانواده ها بويژه در فصل تابستان بسيار تعيين كننده است. حضور چشمگير مردم در پاركها به خصوص در ساعات پايان روز خود نمايانگر نياز مردم به اين قبيل فضاها مي باشد. مكان تفريحي در دسترس بوستان شايد تنها مكان تفريحي است كه همه اعضاي خانواده ها از سالمندان گرفته تا كودكان براي رفع خستگي و برخورداري از هواي پاك تر به آن پناه بويژه مي برند در روزهاي تعطيل، برخي از خانواده ها با وسايل چاي و براي صرف غذا و حتي طبخ آن با باروبنديلي قابل توجه راهي بوستانها و جنگلها مي شوند. اما به واقع اين نوع فضاها و مكانها در صورتي موجب سلامت جسم و روان و شادابي و شكفتگي شخصيت انسان مي گردند كه همه در حفظ امكانات و ايمني آنها كوشا باشيم. افزايش فضاهاي سبز در سالهاي اخير در داخل شهر تهران از رقم 200 به 650 پاسخي است به نياز مردم كه ايجاد و حفظ ونگهداري آنها سالانه ميليارد 110حدود ريال هزينه دربردارد. اما متاسفانه به دليل غفلت وسهل انگاري برخي از شهروندان درچگونگي استفاده از اين مكانها، تاكنون خسارتهاي قابل توجهي به بار آمده است. آمار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني نشان مي دهد كه در سالهاي 1368 تا 1374 به 445 495 320 322 232 306 ترتيب 220 و در سال گذشته بيش از 500 مورد حريق در جنگلها، بوستانها و باغ هاي اطراف و داخل تهران گزارش شده است و رقم عمده اين حريقها در بوستانهاي جنگلي حاشيه تهران مانند قوچك، لويزان، سرخه حصار و چيتگر به وقوع پيوسته است كه در نتيجه هزاران اصله درخت و پوشش گياهي و گاه صددرصد آنها دچار حريق و نابودي شده اند. اين روند فزاينده ايجاد حريق در بوستانها و جنگلها بويژه در دو ماهه اول سال جاري با توجه به كمبود آب در اين سال، شرايط نامساعد و خطرناكي را بوجود آورده است. تحقيقات نشان مي دهد كه انداختن ته سيگار و چوب كبريت روشن در اين نوع مكانها، بيشترين عامل وقوع حريق مي باشد. پروين موسوي، دانشجوي رشته تاريخ مي گويد: گاهي مردم دراستفاده بوستانها و جنگلهادچار بي مبالاتي قابل توجهي مي شوند. به نظر من پخت و پز غذا در اين مكانها اصلا كار درستي نيست اين كار بايد در منزل كه تمام وسايل چه از نظر بهداشتي و چه از نظر ايمني موجود است، انجام شود. مهين قاسم خاني پيشنهاد مي كندكه براي جلوگيري از بروزحوادثي چون آتش سوزي كه ممكن است در نتيجه انفجار كپسول گاز پيك نيكي يا روشن كردن آتش و سوزاندن چوب و برگ درختان براي پخت و پز رخ دهد، در بوستانها بوفه هايي براي فروش مواد غذايي با قيمت نازل ايجاد شود. اما مسعود احمدي، كارمند بانك مي گويد: تنها يك سوي اين قضيه مردم هستند به هرحال در پاركهانيز بايد تسهيلاتي بوجود آيد كه به طور كلي خطر اين گونه آتش سوزيها از بين برود. براي مثال اگر فضاي خاصي براي تهيه غذا با فاصله از فضاي سبز اختصاص يابد، و يا شرايط مناسبي براي نشستن كه در برخي پاركها مورد توجه بوده، فراهم آيد ديگر نيازي به چادر و امثال آنها نيست. بنابر اين وجود تسهيلات مناسب، از بروز بسياري خطرات جلوگيري مي كند. كارشناسان سازمان آتش نشاني نيز بر اين باورند كه براي پيشگيري از وقوع حريق و ديگر حوادث در بوستانها بايد امكانات و تسهيلات مناسب براي شهروندان بوجود آيد. از قبيل ايجاد شبكه راههاي ورودي و خروجي به جنگلها، نصب تابلوهاي راهنما، تعيين محل هاي مناسب براي توقف خودروها و اقامتگاههاي موقت روباز يا سرپوشيده (استفاده از چادر )، ايجاد شبكه آب و برق رساني و سرويس هاي بهداشتي، اجاقهاي فلزي زغال سوز جهت پخت و پز يا گرم كردن غذا، و همچنين نصب سطل هاي در پوشيده فلزي براي جمع آوري زباله به تعداد كافي، هوشياري مديريت حفظ و نگهداري جنگلها و بوستانها در اين زمينه بسيار مهم است. بويژه ايجاد پست ها و برجكهاي نگهباني و سركشي دقيق و مرتب و شبانه روزي مديران به نقاط مهم جنگلها نقش قابل توجهي در پيشگيري از وقوع اين نوع حوادث ناگوار دارد. نگهبانان جنگلها بايد با اصول ايمني و مقابله با حريق آشنايي كامل داشته باشند و به امكانات مناسب اطفاي حريق چون خاموش كننده ها مجهز باشند و منابع تامين آب و چگونگي استفاده بهينه از اين منابع را قبلا شناسايي دقيق كرده باشند تا بتوانند در موقع ضروري، آتش را قبل از توسعه مهار كنند. تهيه جزوه هاي راهنما براي توصيه هاي هشداردهنده و آموزش برخي نكات در استفاده ازجنگلها و بوستانها از سوي مديريت اين نوع مكانها نيز حركتي مثبت براي پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار به شمار مي آيد. ادامه دارد