Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760320-21255S1

Date of Document: 1997-06-10

شناور در اقيانوس سوژه هاي بكر گفتگو با مدير اجرايي جشنواره بين المللي كاريكاتور در ايران (انسان و طبيعت ) كاريكاتوريستهاي واقعي، موجودات سخت كوش و سمجي هستند كه براي رسيدن به هدف خود بسيار تلاش مي كنند و به اين سادگي ميدان را ترك نمي كنند اشاره: جشنواره بين المللي كاريكاتور در ايران با موضوع انسان و طبيعت از 22 خرداد تا 31 تيرماه آينده در تهران برگزار خواهدشد. در زمينه كم و كيف برگزاري اين جشنواره با مديراجرائي جشنواره گفتگويي انجام داده ايم كه در پي مي آيد. انگيزه و هدف از برپايي جشنواره بين المللي؟ كاريكاتورچيست كاريكاتور يك هنر كاربردي است و هميشه مي تواند درخدمت اهداف علمي، فرهنگي و ايده آلهاي يك جامعه قرار بگيرد. كاريكاتور همانقدر كه هشداردهنده است مي تواند باعث انبساط خاطر مخاطب شود. چنانكه مي دانيد خطرات زيادي كره زمين را تهديد مي كند، ازجمله: شكاف در لايه ازون، نابودي جنگلها، بهره برداري بي رويه از طبيعت، تخريب زيستگاههاي كره زمين، توليد نجومي جنگ افزارهاي هسته اي و شيميائي و بنابراين غيره آماج حمله كاريكاتوريستها هشدار جدي و تلخ به جهانيان در لفافه اي هشيارانه از طنز و شيريني بيان است. مهمترين هدف اين جشنواره در اين شعار تجلي پيدا كرده است: تنها يك زمين، مشاركت ومراقبت. شركت در جشنواره ها ونمايشگاههاي جهاني براي كاريكاتوريستهاي ايراني چه فايده اي؟ دارد يك هنرمند كاريكاتوريست براي عرضه هنرش سه راه عمده درپيش رو دارد: - 1 آثارش را در يك نمايشگاه انفرادي به نمايش بگذارد. - 2 در يك نشريه يا روزنامه آثارش را ارائه كند. - 3 در نمايشگاههاي جمعي داخلي و يا بين المللي با يك يا چند اثر شركت كند. به نظر من يكي از آسان ترين ودر دسترس ترين راه ها براي عرضه هنري و سالم كاريكاتور شركت در نمايشگاههاي معتبر جهاني البته است شركت در اين نمايشگاههامثل شركت در خريد بليت بخت آزمائي نيست كه برنده شدن انگيزه اصلي هر فرد باشد. شركت و حضور در اين مجامع نوعي اظهاروجود، نوعي برخورد طبع آزمائي، مستقيم و متقابل باآثار و انديشه هاي ديگران و حداقل نوعي جمعه بازار هنري است و طبعا بسيار مفيد خواهدبود. به علاوه به خاطرآنكه غالب اين نمايشگاهها گزيده اي از آثار به نمايش درآمده و منتخب را در يك كتاب به چاپ مي رسانند، جنبه رسانه اي و آموزشي فوق العاده اي ايجاد شده و بسياري از اين كاتالوگها در كتابخانه هاي معتبر بين المللي حفظ مي شوند و مخاطب فراواني دارند. جشنواره هاي جهاني كاريكاتورشباهتهاي فراواني به جشنواره هاي بين المللي فيلم دارند. براي يك كاريكاتوريست چه نوپا و چه حرفه اي بسيار ضروري و لذت بخش است كه آخرين آثار و دستاوردهاي همقطاران خود را در سراسر جهان ببيند. چون خريد واشتراك نشريات معتبر طنز ترسيمي و كاريكاتور در جهان گران است، خريد كتابهاي آثار كاريكاتوري هم مستلزم هزينه و مسافرت به كشورهاي اروپائي است. پس مي ماند شركت در جشنواره ها و به دست آوردن كاتالوگهاي نمايشگاههاي بين المللي در جهان، البته آثار علاقه مندان كاريكاتور بايد به حدي رسيده باشدكه براي چاپ در كاتالوگ برگزيده شود و همين نيز مستلزم كوشش و ممارست است. كاريكاتوريستهاي واقعي موجودات سخت كوش و سمجي هستند كه براي رسيدن به هدف خود بسيار تلاش مي كنند و به اين سادگي ميدان راترك نمي كنند. ويژگيهاي يك نمايشگاه بين المللي موفق؟ چيست شخصا به عنوان يك كاريكاتوريست به نمايشگاههاي بين المللي كاريكاتور با موضوع آزاد گرايش دارم، اما موضوع و به قول معروف تم برخي نمايشگاههاي جهاني آنقدربه ايده آلهاي ما نزديك است كه غفلت كردن از آنها موجبپشيماني است. هم اكنون بيش از هفتاد نمايشگاه و جشنواره جهاني كاريكاتور در كشورهاي مختلف جهان اغلب به صورت سالانه و چند مورد دوسالانه برگزار موفقيت مي شوند امري نسبي است وبه دلائل فراواني بستگي دارد. اما مهمترين عامل موفقيت يك جشنواره به درك درست برگزاركنندگان اين هنر بانيان برمي گردد برخي از مهمترين جشنواره هاو نمايشگاههاي بين المللي كاريكاتوردر جهان، هنرمندان طرازاول و يااز محققين و پژوهشگران ارجمنددر رشته هاي علمي و فرهنگي بوده اندو غالبا دولتها نقش اساسي دراين رويدادها نداشته اند (مگر در مواردي كه البته شهرداريهاي محلي حمايت مالي درخور توجهي داشته اند. ) به عنوان مثال: فدريكو فليني هنرمند فقيد ايتاليائي كه كاريكاتوريست قابلي هم بوده است يكي از بنيانگذاران اصلي نمايشگاه جهاني كاريكاتورتولنتينو بوده است. و يا دكتراسوالدو سوسا از كشور پرتغال كه بنيانگذار يكي از بهترين نمايشگاههاي طنز ترسيمي شده است. جالب است بدانيد با اين كه اين سمپوزيم بين المللي اصلا جايزه اي ندارد، اما اغلب كاريكاتوريستهاي برجسته جهان با اشتياق تمام در آن شركت مي كنند. و يا آقاي واندن بروكه به عنوان يك معلم روستائي و محبوب بنيانگذار فرانسوي، يكي از باشكوه ترين فستيوالهاي ساليانه جهاني كاريكاتور هستند. مقوله داوري نمايشگاههاي بين المللي را چگونه؟ ارزيابي مي كنيد بدون شك اكثر داوران يك نمايشگاه كاريكاتور بايد ازميان هنرمندان برجسته، دانشمند، پرسابقه و ريش سفيد برگزيده شوند. براي اين منظور چندتن از كاريكاتوريستهاي برجسته و باسابقه كشورمان را دعوت كرده ايم 7 50 يا نفر هيات داوران را تشكيل به علاوه مي دهند حداقل يك داور بين المللي كه سابقه مبسوطي در اين زمينه درخارج از كشور داشته است. استقبال كاريكاتوريستهاي داخلي و خارجي از جشنواره چگونه؟ بوده است تاكنون آثار زيادي به دفتر جشنواره رسيده است كه مشغول ثبت و ضبط آثار هستيم. كاريكاتوريستهاي سراسر جهان اعم از حرفه اي و آماتور و مبتدي در گروههاي سني بالاي 70 سال و حتي زير 7 سال در اين جشنواره شركت كرده اند. استقبال بسياربالاتر ازحد انتظار ما به عنوان يك جشنواره تازه متولد شده بوده است. هنرمندان صاحبنامي هم يوري چون، ميخائيل كوزوبوكين، الكساندر روسو، زلاتكوفسكي، اسماعيل كلاس، لولينكرت، عفت، پاول كازانوفسكي، اراي كنستانتين، ازبك، له ليلي و... و بسياري از نام آوران از 36 كشور در اين جشنواره شركت كرده اند و اين روند ادامه دارد.