Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760319-21224S1

Date of Document: 1997-06-09

متن سخنان شهردار تهران در مراسم بهره برداري از بخش نخست طرح ملي نواب لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامروادع الي ربك انك لعلي هدي مستقيم. (حج ) 66 ايران اسلامي، بر پايه سه ويژگي باور ديني - اراده ملي و خرد و آگاهي چشم انداز تمدن نوين جهاني اسلام را در تاريخ معاصر ما نمايان ساخته و بي گمان آيندگان، بر ارج و اعتبار آن به بزرگي گواهي خواهند داد. اين نشانه هاي گرامي، به شايستگي درچهره منور و مصمم مرداني درخشيده است كه با عبور از سهمگين ترين توفانهاي روزگار و پيمودن سنگين ترين عقبه هاي تاريخ، باورهاي پاك ديني ملت خويش را دوباره برانگيختند و بر پايه اراده و اعتمادي عظيم، استوارش ساختند و بنياد خردمندي و خودباوري و دانشوري و فرزانگي را در اين ديار پايدار كردند. مردان بزرگ، اين يكتا سلحشوران فرهمند، آتش خورشيد اسلام را پس از سده ها افسردگي و خاموشي فروزان ديگربار، ساختند و شراره هاي پاك آن را به دنياي تاريك اين دوران به ارمغان آوردند. بزرگمردي كه در بلنداي اين خيزش بي مانند، مقاوم و مراقب ايستاد، پارسامردي بود كه بسان پيامبران از اقصي المدينه اين قوم و از ژرفاي اين سرزمين، شتابان خارج شد و مردم را به راستكرداري و عزم برحق و عدل دعوت كرد. نام بلند و جاودان او - خميني - آن راهبر و رهسپار قله هاي رفيع دين باوري و آزادي است، كه هيچگاه از اعماق انديشه و آرمانخواهي ملت ها ومستضعفان جهان برون نخواهد رفت. او ارمغان بزرگ خداوندي و برترين گواه حيات جاري دين محمد ( ص ) و بزرگترين سرمايه بهشتي و مخلد روزگار ماست، كه به يمن حضور مباركش، ابواب رحمت و عزت حق تعالي برما گشوده شد و بارش فياض لطف و محبتش بر ملت مقاوم و صبور جاري گشت. جاودانگي و پيوستگي انديشه ها وآرمانهاي آن رهبر سترگ با ارتحال جانسوزش، كاستي نيافت. و بر حجم حضور عظيم مردم براي ادامه راه و رسم اش خللي وارد نيامد. پيام وكردار نيكوي امام، صدقه جاريه و سنت صالحه و خط ماندگاري بود كه بمثابه دستمايه گرانقدري براي صالحان و مصلحان جهان باقي خواهد ماند. همراهان و همرزمان و پيروان حضرت امام (ره ) همچون، او، بي پرواي از آسيب و رنج و رنگ، دل به خداسپردند و در مسير مبارزه و جهاد مقدس، خود را به آب و آتش زدند وچهره دين خدا را از غبارها و آلايشهاي اهريمني زدودند و پيام رستگاري را در سراسر زمين گسترش دادند. در ميان چهره هاي پرفروغ ياران امام سلام الله عليه، درخشش خيره كننده وكم نظير يكي از آنان، هيچگاه از يادروزگار محو نخواهد شد. اين نمونه تابناك كه كارنامه مبارزه شكوهمند و داستان خردمندي اش، از برترين فرازهاي نبرد و سازندگي است، همانا سردار سازندگي و پيشتاز آباداني و بالندگي هاشمي ايران، رفسنجاني است. هاشمي شخصيت ذووجوهي است كه ازابتداي نهضت، در اردوگاه بزرگ و مخاطره آميز حضرت امام، لحظه اي غيبت نداشته است. او از برجسته ترين چهره هاي سنگر مبارزه ديني و جهاد اعتقادي و حماسه ساز جاويد قشر عظيم روحانيت خط امام است. او شاخص ترين پيشكسوتي است كه رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را به حبل الله المتين شهادت و اسارت و فداكاري براي ملتش پيوند زد و بند تمنيات دنيا را از بار حقيقت علم برگرفت. او در كشف حقيقت تفقهي كه امام در سالهاي خون و قيام، فريادگر آن بود، بارها و بارها به استقبال اسارت و شهادت رفت و بر تارك جبين اش، نقش معصوميت و خون و شهادت، هيچگاه رنگ نباخت. او در پرتو فروغ وجود امام، هنربزرگ مسلماني خويش را در عرصه جهاد و شهادت و سازندگي، درعاليترين شكل و مضمون، به نمايش گذارد و پس از رجعت امام به سراي جاودان، براي تحقق آرمانها و اهداف انقلاب، نيرومندترين بازو و مطمئن ترين اتكاء و شايسته ترين مدافع حريم ولايت و روشني بخش ديدگان رهبر بزرگوارمان بود و بخاطر اعلاي كلمه الله، چه مشقات و مشكلات طاقت فرسايي را كه در اين مسير به جان خريد و اين سيماي جوان و برومند هاشمي بود كه در زير رگبار حادثه ها و پذيرش رنجها شكسته و پير شد تا انقلاب همچنان برومند و برنا بماند. هاشمي رفسنجاني عبارت بكر و بديع دفتر اقتدار ايران و حجت متبلور انديشه و عمل اسلامي است. تكريم هاشمي واجب است اما نه از آن بابت كه سالياني چند سكان دار نظام است و در عرصه حيات اقتصادي كشور تلاش بسيار كرده و نه از آن وجه كه در عصر او، سدهاي عظيمي برپا گشته و مجتمع هاي بزرگ صنعتي و توليدي بكار افتاده است، بلكه تكريم و تجليل هاشمي از آن جهت بر ما فرض است كه او در كسوت يك حكيم سياسي، حكمت و عمل ديني رادر غيرمتعارف ترين شرايط روزگار، ازخود جاري ساخته و ديوارهاي فروريخته از جنگ را به استوارترين پايه هاي عمران و حيات و حركت و حضور، مبدل نموده است. حيات و حركت حكومت هاشمي دركوران انقلاب، حوادث و پيامدهايي را رقم زد كه طومار تحليلها وتفسيرهاي غلط رايج را در عصر زوال دين در غرب، درهم پيچيد و مفهوم نويني از عزم ملي و مشاركت مردمي را در بستر حاكميت خدا بر زمين، عرضه كرد. او قابليت تغيير و تحول و شكست سقف فلك را، براي طرحي نو، در ناممكن ترين شرايط تفسير كرد و نه مرعوب توسعه غرب شد و نه دل مشغول افكار فرسوده الحادي شرق. تجليل و تكريم هاشمي از اين بابت واجب است كه، عقبه هاي تنگ دوران انقلاب و دفاع و سازندگي را، مردانه سپري ساخت و از مرز بحران، با همت وصف ناپذيري گذشت و بي دغدغه از طعنه همازان و كنايه خودباختگان، بر استقامت راهي كه آغاز كرده بود پاي فشرد. هاشمي رفسنجاني نشان داد كه يك جامعه موعود قرآني چگونه تكوين مي يابد و حاكميت حق براين بلده طيبه، به شهروندانش، چگونه اعتبار مي بخشد. او پنجره هاي جديدي بروي كشور و ملتش گشود، بي آنكه نسيم نابجايي، مشام مردمش را بيازارد. جناب آقاي هاشمي رفسنجاني! اينجانب به نمايندگي از سوي كارگزاران و خدمتگزاراني كه شما را سردار وحجت وپشتيبان برنامه هاي شان مي دانند، نمي توانم خرسندي و بهروزي خود را از همراهي وهمگامي، و ازبودن در كنار شما وتلاش و كوشش در راهي كه پيشقراول و پرچمدار خردمند آن شما هستيد، پنهان نمايم. خدمتگزاران اين مرزوبوم بايد به خودببالند كه تلاش و تدبيرشان در راه آباداني و سربلندي ايران، همراه وهمسو با اراده سردار سازندگي بكاربسته مي شود و با راي و نظر او گامهاي بلند خويش را در استوارسازي پايه هاي تمدن ايران مقتدر و اسلامي برمي دارند. اين ملت قهرمان به نيكي مي داند كه پيشينه پيوسته اين سرزمين، به شهادت بازمانده هاي باستاني آن، ازهزاران سال پيش تاكنون فاقد چنين موهبت خداوندي و محروم از كارنامه اي درخشان و تهي ازتجلي شكوهمندي اينچنين بوده است. عرصه نبرد جنگ تحميلي، بزرگترين آوردگاهي بود كه بر جاودانگي مردم ورمز ماندگار فرهنگ و آرمان اوگواهي داد. رزمندگاني كه با بذل خون و تقديم سر، درخت تناور اسلام و انقلاب و ارزشهاي آن را پاس داشتند و چشم آلوده و ستم گرفته جهان امروز را خيره خود ساختند. نبرد رزم آوران، با پايان دفاع مقدس نيز پاياني نيافت. گسستن بندهاي وابستگي و نيازمندي، و ضرورت پيوستن ايران به چشم اندازهاي روشن آباداني و سازندگي، راه دشوار و سنگلاخي بود كه بايد با شتاب بسيار، پيموده مي شد. جناب آقاي هاشمي! شما سردار وقافله سالار و پيشكسوت اين راهيد. ما به همراهي شما افتخار هزاران مي كنيم، هزارتقديس، هزاران هزار تكريم، پاسخگوي يك بند ازهزاران بند حديث صداقت شما نيست. حيات ما در گرو سرزندگي نهضت اسلامي ماست و حيات نهضت ما، مرهون صدق و تلاش و تدبير شماست و اين بيان، قرائت ديگري از كلام امام است كه فرمود: هاشمي زنده است تا نهضت زنده است. اينك مائيم و اين صحيفه نيم گشوده و اين بار امانت! پس مبارك باد بر هاشمي و ياران او كز اين حيات جاري و شرب مدام، پاسداري كردند. بي شك، بزرگ مردان و شيرزناني كه آنروز در تموج عاشورا، در اوج مظلوميت و حقانيت گرد شمع وجودسرور آزادگان جهان در شط خون و قيام به تشهد نشستند و در اقيانوس وجودحسين بن علي عليه السلام، محو جمال محبوب گشتند، امروز فرزندانشان رمزجاودانگي سيد شهيدان عالم را درسرود زيبا و رساي استقلال وآزادگي زمزمه مي كنند و دررواق اسلام، زير پرچم امام و ياران امام، قافله تمدن و اقتدار اسلامي را راه مي برند و از چشمه سار زلال و مدام حق سيراب مي شوند و از ثمرات حيات طيبه حاكميت اسلام، همگان را برخوردار و متنعم مي سازند. عينا يشرب بها عبادالله يفجرونها تفجيرا والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته